Co je to dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav?

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav upravuje § 26 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Loading...