Valorizace důchodů 2017 – kalkulačka

Co je to valorizace?

Valorizace důchodů je zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizace důchodů se provádí ode dne splatnosti důchodu – zažitým omylem je, že k valorizaci dochází od 1.1. daného roku, to však není pravda. V případě, že splatnost důchodu důchodce je např. až 20. dne v měsíci, je valorizace provedena až od tohoto data (tedy např. od 20. ledna).

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při valorizaci důchodu může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry nebo obou těchto částek (což je nejčastější varianta). Díky valorizacím jsou zvyšovány všechny v České republice vyplácené důchody – valorizují se starobní i předčasné starobní důchody, invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně a také vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

Valorizace důchodů v roce 2017

Valorizace důchodů se od roku 2015 vrátila na úroveň výpočtu před rokem 2013 – důchody jsou opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy.

V rámci rámci zatím poslední valorizace důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2017 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 110 Kč na 2.550 Kč a procentní výměra důchodu se zvýší o 2,2 %. Kalkulačka valorizace, kterou naleznete níže je k dispozici pro roky 2014 až 2017.

Kalkulačka valorizace:

2017

2016

2015

2014

Zvýšení důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2017

Př.: Výše důchodu v roce 2015 činí 11.256 Kč. Od této částky odečteme základní výměru 2.440 Kč, čímž získáme procentní výměru důchodu 8.816 Kč. Procentní výměru důchodu zvýšíme o 2,2 % (krát 1,022) na 9.010 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). K nově spočítané procentní výměře připočítáme novou základní výměru důchodu 2.550 Kč. Výsledkem je zvalorizovaný důchod 11.560 Kč.

Valorizace důchodů v předchozích letech

Následující přehled uvádí, o kolik se při valorizacích zvýšila základní a o kolik procentní výměra důchodu. Především v 90. letech byly schvalovány mimořádné valorizace. Mimořádná valorizace je dnes spíše výjimkou, poslední proběhla v roce 2008. Další podrobnosti o způsobu výpočtu valorizace a stanovování její výše můžete nalézt v § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Přehled všech valorizací od roku 1990

Valorizacepředpiszvýšení základní
výměry důchodu
zvýšení procentní
výměry důchodu
od října 1990231/1990 Sb.04 až 10 %
od března 199146/1991 Sb.08 až 11 %
od července 1991246/1991 Sb.033 Kč až 110 Kč
od června 1992116/1992 Sb.030 Kč až 290 Kč
od března 1993547/1992 Sb.010 % a 22 %
od listopadu 1993255/1993 Sb.090 Kč až 300 Kč, 30 %
od prosince 1994183/1994 Sb.o 420 Kč na 420 Kč5 %, 36,5 % a 32 %
od července 199576/1995 Sb.o 260 Kč na 680 Kč5 % a 38,6 %
od dubna 1996 19/1996 Sb.o 240 Kč na 920 Kčo 8 %
od října 1996 218/1996 Sb.o 140 Kč na 1060 Kčo 6 %
od srpna 1997 129/1997 Sb.o 200 Kč na 1260 Kčo 8 %
od července 1998 104/1998 Sb.o 50 Kč na 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od srpna 1999 64/1999 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 7,5 % *)
od prosince 2000 353/2000 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od prosince 2001 345/2001 Sb.zůstává 1310 Kčo 8 % a 11 % *)
od ledna 2003 438/2002 Sb.zůstává 1310 Kčo 3,8 % a 4 % *)
od ledna. 2004 337/2003 Sb.zůstává 1310 Kčo 2,50%
od ledna 2005 565/2004 Sb.o 90 Kč na 1400 Kčo 5,40%
od ledna 2006 415/2005 Sb.o 70 Kč na 1470 Kčo 4 % a 6 % *)
od ledna 2007 461/2006 Sb.o 100 Kč na 1570 Kčo 5,6 % a 6,6 % *)
od ledna 2008 256/2007 Sb.o 130 Kč na 1700 Kčo 3 %
od srpna 2008 211/2008 Sb.o 470 Kč na 2170 Kčnezvyšuje se
od ledna 2009 363/2008 Sb.zůstává 2170 Kčo 4,40 %
od ledna 2011 281/2010 Sb.o 60 Kč na 2230 Kčo 3,90 %
od ledna 2012 286/2011 Sb.o 40 Kč na 2270 Kčo 1,60 %
od ledna 2013 324/2012 Sb.o 60 Kč na 2330 Kčo 0,90 %
od ledna 2014 296/2013 Sb.o 10 Kč na 2340 Kčo 0,40 %
od ledna 2015208/2014 Sb.o 60 Kč na 2400 Kčo 1,60 %
od ledna 2016244/2015 Sb.o 40 Kč na 2440 Kčnezvyšuje se
od ledna 2017???/2016 Sb.o 110 Kč na 2550 Kčo 2,2 %

*) jde-li o důchody přiznané před 1. 1. 1996

Jednorázový příspěvek důchodci 2016

V prosinci 2015 byl v definitivní podobě schválen tzv. „jednorázový příspěvek důchodci“ ve výši 1.200 Kč. Jednorázový příspěvek bude vyplacen v únoru 2016, příp. může být vyplacen i v březnu 2016. Podmínky:

  • vyplácí se pouze k důchodům přiznaným před 1. 1. 2016 (rozhodující je datum, od kdy je důchod přiznán),
  • nárok mají pouze důchodci, kteří mají alespoň po část rozhodného měsíce (únor 2016) nárok na výplatu důchodu (stačí i jeden den),
  • náleží ke všem druhům důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní),
  • pokud důchodce pobírá více důchodů (např. starobní a vdovský), vyplácí se příspěvek pouze jednou,
  • důchodce, který má nárok na pravidelnou splátku důchodu v únoru 2016, nemusí o příspěvek žádat,
  • u osob, kterým bude důchod přiznán zpětně, je možné o příspěvek požádat do 31. 12. 2016,
  • zanikne-li v únoru 2016 nárok na důchod před termínem splatnosti (typicky u invalidních důchodů), je třeba o příspěvek požádat nejpozději do 31. 12. 2016.
Loading...