Vdovský důchod po manželovi. Jak dlouho se vyplácí?

Vdovský důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Vdovský důchod nenáleží po druhovi ani po registrovaném partnerovi.

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který

a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo

b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na vdovský důchod?

Jak dlouho se vdovský důchod vyplácí?

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku vdova nárok na vdovský důchod v případech popsaných v článku o obnově vdovského důchodu.

Žádost o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod podává vdova na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy.

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu předkládá vdova k žádosti:

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • úmrtní list.

Jestliže zemřelý nebyl poživatelem důchodu, doporučujeme před uplatněním žádosti navštívit OSSZ – nebude třeba dokládat doby pojištění, které má Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci. Obecně je třeba doložit následující doklady zemřelého:

Dále je třeba doložit:

V případě, že vdova dosud nepobírá starobní nebo invalidní důchod, musí doložit také rodné listy dětí. Je-li vdova zaměstnaná, dokládá potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., také za sebe (stačí potvrdit bod 1 – srážky ze mzdy).

Žádá-li vdova současně o sirotčí důchody pro své děti, bude mimo jejich rodných listů třeba doložit také potvrzení o jejich studiu (jestliže již ukončili povinnou školní docházku na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je třeba doložit i v případě, že si o sirotčí důchod budou žádat děti sami. Dále je nutné doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, chce-li vdova pobírat důchod na svůj bankovní účet.

Výpočet vdovského důchodu

Vdovský důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Výše základní výměry vdovského důchodu v roce 2014 činí 2.340 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.

V případě, že pozůstalá již pobírá invalidní nebo starobní důchod, vyplácí se pouze polovina procentní výměry vdovského důchodu, tedy čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelého a základní výměra se již k vdovskému důchodu nevyplácí.

Vdovský důchod – kalkulačka

Připravili jsme pro vás kalkulačku vdovského důchodu, na které si snadno spočítáte výši vdovského důchodu.

Již pobíráte vdovský důchod a chcete vědět, jak se změní jeho výše po přiznání starobního nebo invalidního důchodu? Do kalkulačky níže zadejte výši dosud vypláceného vdovského důchodu a očekávanou (nebo spočítanou) výši starobního důchodu.

 

Rozhodnutí o vdovském důchodu

O nároku a výši vdovského důchodu rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí je zasíláno doporučeně do vlastních rukou. Vdovský důchod bude doplacen ode dne úmrtí.


Otázky a odpovědi k vdovskému důchodu – důchodová poradna


Pomohl Vám tento článek? NEANO
Loading ... Loading ...