Výpočet vdovského důchodu – kalkulačka

Výpočet vdovského důchodu

Výpočet vdovského (a stejně tak vdoveckého – pro potřeby tohoto článku jde o totéž) důchodu provedete zadáním výše starobního (příp. invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně) zemřelého do kalkulačky níže. V případě, že pobíráte svůj důchod, uveďte také jeho výši a počet dětí, za které bylo přiznáno výchovné. Kalkulačka vdovského důchodu spočítá výši nově přiznaného vdovského důchodu a případnou změnu výše vašeho dosavadního důchodu. Výpočet vdovského důchodu – kalkulačka po přepnutí umí spočítat i vdovský důchod v předchozích letech:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vysvětlení výpočtu vdovského důchodu

V případě, že vdova nepobírá žádný důchod, vypočítá se jeho výše tak, že se od výše starobního důchodu (nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně) zemřelého manžela odečte základní výměra důchodu, která v roce 2024 činí 4.400 Kč, zbytek se vydělí dvěma a opět se přičte základní výměra 4.400 Kč.

Př. 1: Zemřelý pobíral starobní důchod ve výši 20.500 Kč. Vdova dosud žádný důchod nepobírá. Výpočet vdovského důchodu bude následující: Od částky 20.500 Kč odečteme 4.400 Kč, výsledkem je procentní výměra důchodu zemřelého 16.100 Kč. Výsledek vydělíme dvěma (16.100 / 2 = 8.050 Kč), čímž získáme procentní výměru vdovského důchodu a k výsledku přičteme základní výměru důchodu 4.400 Kč. Výsledkem je vdovský důchod 12.450 Kč (8.050 + 4.400).

Pokud vdova již starobní nebo invalidní důchod pobírá, nebo pobírá vdovský důchod a je jí starobní nebo invalidní důchod přiznán, vstupují do případu ustanovení § 59 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění, které říkají:

(1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry

(2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního důchodu zvýšeného za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod (§ 34 odst. 2 až 4 a § 36 odst. 2) nebo za vychované dítě (§ 34a) a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu, odečte se pro účely posouzení výše důchodů z procentní výměry starobního důchodu zvýšení za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod a zvýšení za vychované dítě, a je-li zbylá část procentní výměry starobního důchodu nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, vyplácí se vdovský nebo vdovecký důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a starobní důchod se vyplácí ve výši zvýšení za dobu výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na tento důchod a zvýšení za vychované dítě a jedné poloviny zbylé části procentní výměry.

Př. 2: Vdova v příkladu výše již pobírá svůj starobní důchod ve výši 20.000 Kč vč. výchovného za dvě děti v částce 1.000 Kč. ČSSZ bude při výpočtu vdovského důchodu postupovat podle citovaného § 59 a to tak, že porovná výši starobního důchodu vdovy bez výchovného (19.000 Kč) a vdovského důchodu (12.450 Kč). Vyšší důchod (tj. starobní 19.000 Kč) bude vyplácen v plné výši a nižší (tj. vdovský) bude vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Polovina procentní výměry důchodu v tomto případě činí 4.025 Kč (8.050 / 2; zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). Vdova bude pobírat 20.000 Kč starobního důchodu vč. výchovného a 4.025 Kč vdovského důchodu, celkem 24.025 Kč.

Výchovné se tedy od starobního důchody vdovy odečítá pouze pro účely porovnání výše důchodů (starobního a vdovského). Na výši výchovného ale toto nemá vliv, protože je i nadále vypláceno v dosavadní částce.

Mylnou informací, která koluje mezi veřejností, je, že vdova může pobírat starobní důchod zemřelého manžela, pokud je vyšší než její důchod. Tato informace zřejmě vychází z mylného pochopení výše citovaného § 59 zákona o důchodovém pojištění. V něm se nikde neuvádí, že by se porovnával důchod vdovy a důchod zemřelého, ale porovnává se starobní nebo invalidní důchod vdovy a vdovský (příp. vdovecký) důchod po manželovi.

Př. 3: Vdova v příkladu 2 pobírá starobní důchod ve výši 10.000 Kč vč. výchovného 1.000 Kč za dvě děti. ČSSZ porovná výši starobního důchodu (9.000 Kč, tj. bez výchovného) a výši spočítaného vdovského důchodu činí 12.450 Kč. Vyšší důchod, v tomto případě vdovský, bude vyplácen v plné výši, tj. 12.450 Kč. Nižší starobní důchod bude vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu + výchovné. Novou výši spočítáme tak, že od výše starobního důchodu vdovy odečteme základní výměru 4.400 Kč a výchovné (10.000 – 4.400 – 1.000 = 4.600 Kč), výsledek vydělíme dvěma a opět přičteme výchovné (4.600 / 2 + 1.000 = 3.300 Kč; opět se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Po přiznání vdovského důchodu bude vdova pobírat vdovský důchod 12.450 Kč a starobní důchod ve výši 3.300 Kč, celkem 15.750 Kč.

Výchovné se pro účely srovnání výše důchodů odečítá proto, aby ženy s pokráceným starobním důchod neměly na polovinu pokráceno i výchovné. Kdyby se takto nepostupovalo, činilo by výchovné u pokráceného starobního důchodu pouze 250 Kč.

Kalkulačka vdovského důchodu umí pracovat se všemi těmito situacemi.

Vdovský důchod po přiznání starobního nebo invalidního důchodu

Pokud již pobíráte vdovský (nebo vdovecký) důchod, následující kalkulačka vám spočítá jeho výši po přiznání starobního, předčasného nebo invalidního důchodu. Opět je počítáno se všemi výše popsanými situacemi, které mohou v tomto případě nastat. Kalkulačka je k dispozici pro roky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vdovský důchod, pokud zemřelý nepobíral důchod

Kalkulačka jsou upraveny pouze pro výpočet vdovského důchodu po zemřelém, který již pobíral svůj důchod. Výpočet vdovského důchodu po osobě, která žádný důchod ke dni úmrtí nepobírala, se provede tak, že se ke dni úmrtí spočítá výše invalidního důchodu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod), na který by měl zemřelý ke dni úmrtí nárok. Z tohoto důchodu je pak spočítán vdovský (vdovecký, ale také sirotčí) důchod. Tento výpočet je natolik složitý, že jde nad rámec tohoto článku, který je určen pro širokou veřejnost.


3.3 34 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bedriska
7 roky od zveřejnění

Dobry den. Pobiram vdovsky a sirotci duchod od roku 1999 po manzelovi. Syn bude maturovat v roce 2018. Mne je 50 let p. Bude mi zrusen vdovsky duchod az syn ukonci studia. Dekuji