Výpočet vdovského důchodu – kalkulačka

Výpočet vdovského důchodu

Výpočet vdovského (a stejně tak vdoveckého – pro potřeby tohoto článku jde o totéž) důchodu provedete zadáním výše starobního (příp. invalidního důchodu 3. stupně) zemřelého do kalkulačky níže. V případě, že pobíráte svůj důchod, uveďte také jeho výši. Kalkulačka vdovského důchodu spočítá výši nově přiznaného vdovského důchodu a případnou změnu výše vašeho dosavadního důchodu. Výpočet vdovského důchodu – kalkulačka po přepnutí umí spočítat i vdovský důchod v předchozích letech:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Vysvětlení výpočtu vdovského důchodu

V případě, že vdova nepobírá žádný důchod, vypočítá se jeho výše tak, že se od výše starobního důchodu (nebo invalidního důchodu 3. stupně) zemřelého manžela odečte základní výměra důchodu, která v roce 2022 činí 3.900 Kč, zbytek se vydělí dvěma a opět se přičte základní výměra 3.900 Kč.

Př. 1: Zemřelý pobíral starobní důchod ve výši 16.500 Kč. Vdova dosud žádný důchod nepobírá. Výpočet vdovského důchodu bude následující: Od částky 16.500 Kč odečteme 3.900 Kč, výsledkem je procentní výměra důchodu zemřelého 12.600 Kč. Výsledek vydělíme dvěma (12.600 / 2 = 6.300 Kč), čímž získáme procentní výměru vdovského důchodu a k výsledku přičteme základní výměru důchodu 3.900 Kč. Výsledkem je vdovský důchod 10.200 Kč (6.300 + 3.900).

Pokud vdova již starobní nebo invalidní důchod pobírá, nebo pobírá vdovský důchod a je jí starobní nebo invalidní důchod přiznán, vstupuje do případu ustanovení § 59 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, které říká:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry

Př. 2: Vdova v příkladu výše již pobírá svůj starobní důchod ve výši 14.000 Kč. ČSSZ bude při výpočtu vdovského důchodu postupovat podle citovaného § 59 a to tak, že porovná výši starobního důchodu vdovy (14.000 Kč) a vdovského důchodu (10.200 Kč). Vyšší důchod (tj. starobní 14.000 Kč) bude vyplácen v plné výši a nižší (tj. vdovský) bude vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Polovina procentní výměry důchodu v tomto případě činí 3.150 Kč (6.300 / 2; zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). Vdova bude pobírat 14.000 Kč starobního důchodu a 3.150 Kč vdovského důchodu, celkem 17.150 Kč.

Mylnou informací, která koluje mezi veřejností, je, že vdova může pobírat starobní důchod zemřelého manžela, pokud je vyšší než její důchod. Tato informace zřejmě vychází z mylného pochopení výše citovaného § 59 zákona o důchodovém pojištění. V něm se nikde neuvádí, že by se porovnával důchod vdovy a důchod zemřelého, ale porovnává se starobní nebo invalidní důchod vdovy a vdovský (příp. vdovecký) důchod po manželovi.

Př. 3: Vdova v příkladu 2 pobírá starobní důchod ve výši 8.000 Kč. ČSSZ porovná výši starobního důchodu (8.000 Kč) a výše spočítaného vdovského důchodu činí 10.200 Kč. Vyšší důchod, v tomto případě vdovský, bude vyplácen v plné výši, tj. 10.200 Kč. Nižší starobní důchod bude vyplácen ve výši poloviny procentní výměry důchodu. Tu spočítáme tak, že od výše starobního důchodu vdovy odečteme základní výměru 3.900 Kč (8.000 – 3.900 = 4.100 Kč) a výsledek vydělíme dvěma (4.100 / 2 = 2.050 Kč; opět se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Po přiznání vdovského důchodu bude vdova pobírat vdovský důchod 10.200 Kč a starobní důchod ve výši 2.050 Kč, celkem 12.250 Kč.

Kalkulačka vdovského důchodu umí pracovat se všemi těmito situacemi.

Vdovský důchod po přiznání starobního důchodu

Pokud již pobíráte vdovský (nebo vdovecký) důchod, následující kalkulačka vám spočítá jeho výši po přiznání starobního, předčasného nebo invalidního důchodu. Opět je počítáno se všemi výše popsanými situacemi, které mohou v tomto případě nastat. Kalkulačka je k dispozici pro roky:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Vdovský důchod, pokud zemřelý nepobíral důchod

Kalkulačka jsou upraveny pouze pro výpočet vdovského důchodu po zemřelém, který již pobíral svůj důchod. Výpočet vdovského důchodu po osobě, která žádný důchod ke dni úmrtí nepobírala, se provede tak, že se ke dni úmrtí spočítá výše invalidního důchodu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod), na který by měl zemřelý ke dni úmrtí nárok. Z tohoto důchodu je pak spočítán vdovský (vdovecký, ale také sirotčí) důchod. Tento výpočet je natolik složitý, že jde nad rámec tohoto článku, který je určen pro širokou veřejnost.


3.4 16 hlasujících
Hodnocení článku
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bedriska
5 roky od zveřejnění

Dobry den. Pobiram vdovsky a sirotci duchod od roku 1999 po manzelovi. Syn bude maturovat v roce 2018. Mne je 50 let p. Bude mi zrusen vdovsky duchod az syn ukonci studia. Dekuji