Důchod od ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti

Důchod od ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti

Vojáci z povolání, příslušníci Policie České republiky, příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky a příslušníci Vězeňské služby České republiky nemají důchod vyplácený od České správy sociálního zabezpečení, ale od orgánu sociálního zabezpečení příslušného ministerstva. V jakém případě si o důchod žádat u orgánu Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti?

Kdy se o důchod nežádá u ČSSZ?

Podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) a b) zákona 582/1991 Sb., orgány sociálního zabezpečení příslušného ministerstva rozhodují v oboru své působnosti o dávkách důchodového pojištění a provádějí jejich výplatu, jestliže

  • občan byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu aspoň 20 let,
  • jde o příslušníka ozbrojených sil, který v době služby splnil podmínky nároku na starobní důchod,
  • jde o příslušníka ozbrojených sil, kterému ke dni 31. prosince 1992 trval služební poměr a k tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let,
  • jde o příslušníka ozbrojených sil, který v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na plný invalidní nebo částečný invalidní důchod anebo se stal plně invalidním nebo částečně invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním,
  • jde o příslušníka ozbrojených sil, který pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních právních předpisů alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod,
  • jde o občana, který konal ve služebním poměru službu ve zpravodajských službách podle zvláštního právního předpisu,
  • jde o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po příslušníkovi ozbrojených sil, který zemřel v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení nebo splnil podmínku uvedenou v předchozích odrážkách.

Kde žádat o důchod – kontakty

Vojenský úřad sociálního zabezpečení
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Další informace o Vojenském úřadu sociálního zabezpečení.

Ministerstvo vnitra
Odbor sociálního zabezpečení
P. O. BOX 122
140 21 Praha 4

Další informace o Odboru sociálního zabezpečení MV.

Vězeňská služba ČR
Ministerstvo spravedlnosti
ekonomický odbor poštovní přihrádka 3
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

Další informace o Vězeňské službě ČR.

Diskuze čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do důchodové poradny. ZDE NEBUDE ODPOVÍDÁNO!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *