Předčasný důchod 2014 – předčasný odchod do důchodu

Předčasný starobní důchod je dávkou z českého důchodového pojištění, na kterou má nárok občan, jenž splnil podmínku potřebné doby pojištění a dosáhl věku stanoveného zákonem. Předčasný důchod je trvale krácený.

Předčasný odchod do důchodu

Při předčasném odchodu do důchodu je třeba splnit dvě podmínky:

  1. získat potřebnou dobu pojištění,
  2. dosáhnout stanoveného věku.

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný důchod

Doba pojištění potřebná pro vznik nároku na předčasný důchod se postupně prodlužuje, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce. Není rozhodující, v jakém roce odcházíte do předčasného starobního důchodu, ale v jakém roce dosáhnete důchodového věku (rok, ve kterém byste měli odejít do řádného starobního důchodu).

Kalkulačka předčasného důchodu

K výpočtu starobního důchodu je třeba mít informativní osobní list důchodového pojištění, který si můžete jednou za rok zdarma vyžádat na České správě sociálního zabezpečení. Starobní důchod lze poté spočítat na naší důchodové kalkulačce.

Potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný důchod činí při dosažení důchodového věku:

před rokem 2010 – 25 let
v roce 2010 – 26 let
v roce 2011 – 27 let
v roce 2012 – 28 let
v roce 2013 – 29 let
v roce 2014 – 30 let
v roce 2015 – 31 let
v roce 2016 – 32 let
v roce 2017 – 33 let
v roce 2018 – 34 let
po roce 2018 – 35 let

Pozor, opakuji: Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku.

Podrobněji: Nárok na předčasný důchod – kolik let pojištění potřebujeme?

Věk odchodu do předčasného starobního důchodu

Do předčasného důchodu může odejít občan, jenž má důchodový věk nižší než 63 let nejvýše o 3 roky dříve. Občan, který má důchodový věk vyšší než 63 let může do předčasného důchodu odejít až o 5 let, nejdříve však v 60 letech. Např. jestliže je důchodový věk žadatele o důchod 63 let a 8 měsíců, může do předčasného důchodu odejít v 60 letech, tedy o 3 roky a 8 měsíců dříve. Jestli je ale důchodový věk pojištěnce vyšší než 65 let může do předčasného důchodu odejít 5 let před dosažením důchodového věku.

K výpočtu důchodového věku, včetně dat vhodných k odchodu do předčasného důchodu, lze využít naši kalkulačku důchodového věku.

Krácení předčasného důchodu

Předčasný důchod a přivýdělek

I v předčasném důchodu je možný přivýdělek. Aktuální informace o možnosti zaměstnání v předčasném důchodu zjistíte z článku důchod a pracovní poměr.

Za odchod do předčasného starobního důchodu dochází k penalizování tzv. krácením. Při krácení důchodu dochází ke snižování procentní výměry důchodu za každých i započatých 90 dní o následující procenta z výpočtového základu:

a) o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní v období prvních 360 kalendářních dnů,

b) o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

c) o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 721. kalendářního dne.

Krácení předčasného starobního důchodu je trvalé. Při dosažení důchodového věku nedochází k přepočtu předčasného důchodu.

Žádost o předčasný starobní důchod

Žádost o předčasný důchod sepisuje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Místní příslušnost se řídí trvalým bydlištěm žadatele.

Doklady potřebné k žádosti o předčasný důchod

Před uplatněním žádosti o předčasný důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou namístě příslušnou OSSZ. Pracovník OSSZ nebude požadovat dokumenty, které má již ČSSZ ve své evidenci.

K žádosti o předčasný důchod se předkládá (doby pojištění, které má již ČSSZ v evidenci, není třeba dokládat):

Kdy žádat o předčasný důchod?

O předčasný důchod lze žádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu a nejpozději v den požadovaného přiznání předčasného důchodu. O předčasný důchod nelze žádat zpětně.

Výpočet předčasného důchodu

Výše předčasného starobního důchodu

Předčasný důchod se skládá ze dvou částí – základní a procentní výměry. Základní výměra předčasného důchodu je u všech občanů stejná a v roce 2014 činí 2.340 Kč měsíčně. Výši procentní výměry předčasného důchodu ovlivňují všechny výdělky od roku 1986, celková doba pojištění a také výše krácení za odchod do předčasného důchodu. Minimální výše procentní výměry předčasného důchodu činí 770 Kč.

Rozhodnutí o předčasném důchodu

O nároku na předčasný důchod a výši předčasného důchodu rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti. Rozhodnutí obdrží žadatel doporučeně do vlastních rukou.


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna


Loading ... Loading ...