Valorizace důchodů 2018 – kalkulačka

Co je to valorizace?

Valorizace důchodů je zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizace důchodů se provádí ode dne splatnosti důchodu – zažitým omylem je, že k valorizaci dochází od 1.1. daného roku, to však není pravda. V případě, že splatnost důchodu důchodce je např. až 20. dne v měsíci, je valorizace provedena až od tohoto data (tedy např. od 20. ledna).

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při valorizaci důchodu může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry nebo obou těchto částek (což je nejčastější varianta). Díky valorizacím jsou zvyšovány všechny v České republice vyplácené důchody – valorizují se starobní i předčasné starobní důchody, invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně a také vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizovány jsou pak všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. předchozího roku. Důchod je “dovalorizován” i v případě, že je přiznáván zpětně.

Valorizace důchodů v roce 2018

V červnu 2017 byla schválen nový (výhodnější) způsob stanovení valorizace důchodů. Od lednové splátky důchodu v roce 2018 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu z 2.550 Kč na 2.700 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 3,5 %.

Kalkulačka valorizace, kterou naleznete níže je k dispozici pro roky 2014 až 2018.

Kalkulačka valorizace:

2018

2017

2016

2015

2014

Zvýšení důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2017

Př.: Výše důchodu v roce 2017 činí 12.256 Kč. Od této částky odečteme základní výměru 2.550 Kč, čímž získáme procentní výměru důchodu 9.706 Kč. Procentní výměru důchodu zvýšíme o 3,5 % (krát 1,035) na 10.046 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). K nově spočítané procentní výměře připočítáme novou základní výměru důchodu 2.700 Kč. Výsledkem je zvalorizovaný důchod 12.746 Kč.

Valorizace důchodů v předchozích letech

Následující přehled uvádí, o kolik se při valorizacích zvýšila základní a o kolik procentní výměra důchodu. Především v 90. letech byly schvalovány mimořádné valorizace. Mimořádná valorizace je dnes spíše výjimkou, poslední proběhla v roce 2008. Další podrobnosti o způsobu výpočtu valorizace a stanovování její výše můžete nalézt v § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Přehled všech valorizací od roku 1990

Valorizacepředpiszvýšení základní
výměry důchodu
zvýšení procentní
výměry důchodu
od října 1990231/1990 Sb.04 až 10 %
od března 199146/1991 Sb.08 až 11 %
od července 1991246/1991 Sb.033 Kč až 110 Kč
od června 1992116/1992 Sb.030 Kč až 290 Kč
od března 1993547/1992 Sb.010 % a 22 %
od listopadu 1993255/1993 Sb.090 Kč až 300 Kč, 30 %
od prosince 1994183/1994 Sb.o 420 Kč na 420 Kč5 %, 36,5 % a 32 %
od července 199576/1995 Sb.o 260 Kč na 680 Kč5 % a 38,6 %
od dubna 1996 19/1996 Sb.o 240 Kč na 920 Kčo 8 %
od října 1996 218/1996 Sb.o 140 Kč na 1060 Kčo 6 %
od srpna 1997 129/1997 Sb.o 200 Kč na 1260 Kčo 8 %
od července 1998 104/1998 Sb.o 50 Kč na 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od srpna 1999 64/1999 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 7,5 % *)
od prosince 2000 353/2000 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od prosince 2001 345/2001 Sb.zůstává 1310 Kčo 8 % a 11 % *)
od ledna 2003 438/2002 Sb.zůstává 1310 Kčo 3,8 % a 4 % *)
od ledna. 2004 337/2003 Sb.zůstává 1310 Kčo 2,50%
od ledna 2005 565/2004 Sb.o 90 Kč na 1400 Kčo 5,40%
od ledna 2006 415/2005 Sb.o 70 Kč na 1470 Kčo 4 % a 6 % *)
od ledna 2007 461/2006 Sb.o 100 Kč na 1570 Kčo 5,6 % a 6,6 % *)
od ledna 2008 256/2007 Sb.o 130 Kč na 1700 Kčo 3 %
od srpna 2008 211/2008 Sb.o 470 Kč na 2170 Kčnezvyšuje se
od ledna 2009 363/2008 Sb.zůstává 2170 Kčo 4,40 %
od ledna 2011 281/2010 Sb.o 60 Kč na 2230 Kčo 3,90 %
od ledna 2012 286/2011 Sb.o 40 Kč na 2270 Kčo 1,60 %
od ledna 2013 324/2012 Sb.o 60 Kč na 2330 Kčo 0,90 %
od ledna 2014 296/2013 Sb.o 10 Kč na 2340 Kčo 0,40 %
od ledna 2015208/2014 Sb.o 60 Kč na 2400 Kčo 1,60 %
od ledna 2016244/2015 Sb.o 40 Kč na 2440 Kčnezvyšuje se
od ledna 2017325/2016 Sb.o 110 Kč na 2550 Kčo 2,2 %
od ledna 2018???/2017 Sb.o 150 Kč na 2700 Kčo 3,5 %

*) jde-li o důchody přiznané před 1. 1. 1996

Jednorázový příspěvek důchodci 2016

V prosinci 2015 byl v definitivní podobě schválen tzv. “jednorázový příspěvek důchodci” ve výši 1.200 Kč. Jednorázový příspěvek bude vyplacen v únoru 2016, příp. může být vyplacen i v březnu 2016. Podmínky:

 • vyplácí se pouze k důchodům přiznaným před 1. 1. 2016 (rozhodující je datum, od kdy je důchod přiznán),
 • nárok mají pouze důchodci, kteří mají alespoň po část rozhodného měsíce (únor 2016) nárok na výplatu důchodu (stačí i jeden den),
 • náleží ke všem druhům důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní),
 • pokud důchodce pobírá více důchodů (např. starobní a vdovský), vyplácí se příspěvek pouze jednou,
 • důchodce, který má nárok na pravidelnou splátku důchodu v únoru 2016, nemusí o příspěvek žádat,
 • u osob, kterým bude důchod přiznán zpětně, je možné o příspěvek požádat do 31. 12. 2016,
 • zanikne-li v únoru 2016 nárok na důchod před termínem splatnosti (typicky u invalidních důchodů), je třeba o příspěvek požádat nejpozději do 31. 12. 2016.

Jednorázový příspěvek důchodci 2017

Pro rok 2017 není žádný jednorázový příspěvek pro důchodce schválen a ani neprobíhá legislativní proces, na základě kterého by měl být vyplacen. Žádný jednorázový příspěvek důchodcům tedy v roce 2017 vyplacen nebude.

61 komentářů u “Valorizace důchodů 2018 – kalkulačka

 1. Dobrý den,

  mám dotaz, jak je to u občanů ČR, kteří od 22. července 2016 pobírají důchod a jsou stále zaměstnanci na HPP (odjakživa) dodnes, jestli se jim počítá ještě k valorizaci důchodů další částka z pravidelného měsíčního platu? Respektivě mě zajímá, jakým způsobem se jim navyšeje důchod o to, co si vydělávají.
  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Hladíková

 2. Dobrý den, podle čeho se počítá invalidní důchod lidem které nikdy nepracovali a berou invalidní důchod přes 11000KČ?A ty co pracují od 17let mají invalidní důchod 6700KČ a míň. Děkuji.

 3. Dobrý den mám na vás dotaz bude se v tomto roce dávat jedno rázová dávka 1200 kč slyšel jsem že to mají dávat od každého jsem slyšel něco jiného někdo říká že ano a někdo ne mohli by jste mi odpovědět děkuji Josef david

 4. Dobrý den bude letos také státní příspěvek ve výši 1 200kč?jestli ano tak kdy¿ děkuji za odpověď Fišerová
  18.1 2017

  • Výplata důchodu na poště:
   Dosílání důchodu do místa přechodného pobytu je nutné dohodnout s dodávací poštou.
   Změnu trvalého pobytu hlásí příjemce důchodu rovněž dodávací poště.
   Výplata důchodu poukazem na účet:
   Změnu adresy trvalého bydliště hlásí příjemce důchodu přímo ČSSZ.

 5. Dobrý den. Jsem důchodce od r.2009.
  Chci se zeptat: bude se i za rok 2016 vyplácet pracujícím důchodcům záloha na daň placenou v r. 2016, nebo se již vyplácet nebude ? Děkuji moc za odpověď.

 6. Nechápu proč se procentní výměra nezvýší všem o stejnou částku, když na vývoji stát. rozpočtu se již starobní důchodce nepodílí. Tedy zase čert … na větší hromadu, ceny a zdražování jsou pro všechny stejné a ten kdo vydělával hodně má přece již z toho důchod vypočten.

  • To jste na omylu. Vyměřovací základ pro výpočet důchodu se nerovná hrubému výdělku, který člověk měl. Naopak, je to pěkně pokráceno. Kdo slušně vydělával a odváděl slušné důchodové pojistné, je potom bit při výpočtu důchodu, sražen na úroveň toho, kdo si vydělával málo. Tohle je pěkně nespravedlivé

   • Naopak, vy se pletete. Vyměřovací základ je hrubou mzdou. To, o čem píšete vy, je výpočtový základ.

     • Z vašeho pohledu možná, z pohledu někoho, kdo věci rozumí, jde o zásadní rozdíl.

     • Kájo Maříku, bylo by vhodné nechat dotčeného odpovědět. Vzhledem k tomu, že tuto možnost jste mně nedal, činím tak touto formou. Že je výše důchodu uměle progresivně snižována je všeobecně známá věc. Paní Alena vám jednoznačně oznámila jakým způsobem. Navíc za poslení roky nejsou důchody řádně valorizovány a jejich výše se proti reálné průměrné čisté mzdě neustále propadá. Tak nelžete, vy chytrolíne, který tomu prý rozumíte! Jinak váš úhel pohledu je úhel **ODSTRANĚNY VULGARITY**…

   • Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je u všech důchodů stejná. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu (VPZ). V praxi to znamená, že např. za 43 roků pojištění činí 64,50% výpočtového základu / kráceno o cca 1O 000,- Kč oproti VPZ.

  • v roce 2017 žádný příspěvek nebude musí nám stačit navýšení a basta,co by pak chudákům zbylo na jejich navýšení?

 7. Pracoval jsem jako hasič 1960 -od roku 1989 ve sběrných surovinách Od roku1990jsempracoval soukromě jako kovář.Po urazu mozku jsem nemohl dále pracovat a tak jsem šel do důchodu. Nástupní důchod byl 5250 Kč po drobných přídavků mám nyní důchod 9205Kč. To mám za moje celoživotní riskování svého života.

  • To je divné, já jsem pracovala jako vyučená krejčová v kanceláři i jako šička , porodila 3 děti a i když jsem prodělala v dětství těžký zápal mozkových blan ,mám za sebou 10 operací ,šla jsem do ČID a přesto jsem vydržela a do důchodu jsem šla v 61 letech a dnes po dvou letech mám 13 000,- Kč.Mám pocit, že jste si jako OSVČ platil jen minimum a proto dnes máte tak málo. Bohužel je Vás takových hodně. Když si do peněženky dáte málo tak tam za čas zase najdete málo.Takový je život.

   • má málo,protože OSVČ se počítá důchod z poloviny příjmu…tedy ten ,kdo dnes u nás nese kůži na trh je potrestán za své celoživotní úsilí,víme…

 8. Proč naši politici zvoleni občany ČR,neustále zvyšují mzdy státním zaměstnancům a právnickým osobám,a neřeknou kolik to stojí ročně daňového poplatníka za rok,tak jak to dělají u valorizace důchodů a minimálních mezd.Mají strah o své korýtko,a svůj krk.

   • Právnická osoba je zloděj který s politickými zločinci vytuneloval naše peníze a stal se z něj lichvář který si rozjel bankovní či nebankovní společnost.Každá právnická osoba která půjčuje lidem peníze je vlastně dlužníkem.Bohužel máme tak prohnilo a skorumpovanou justici která tyto polistopadové zločince nechá běhat na svobodě.Jediná možnost uplatňovat že ČR není právoplatný stát.Jediný právoplatný stát je Československo.Docílit toho a pak těm zločincům brát majetky v náš prospěch.

    • Pokud víš o trestné činnosti právnické osoby, je tvojí poviností to nahlásit.Majetek berou nyní spíš fláterníci.

 9. V r.2001 lékařskou komisi Oss mi byl ustanoven plný invalidní důchod .ČSS Praha mi nepotvrdila výplatu jelikož nesplňuji hospodářskou podmínku -tedy 10 let zpětně platbu sociálního pojištění (scházely mi dva roky platby) ,a to proto ,že jsem tyto dva roky byl na sociální podpoře cca 2500 Kč a z této almužny ,jsem byl povinen platit scházejíci soc. podporu ?? nikdo mne na tuto povinost neupozornil ,budiž neznalost zákonu neomlouvá…?? Navýše z teto almužny jsem byl povinnován platbou za pronájem nebytových prostor ,kdy jsem bydlel,jelikož jsem neměl status trvalého bydliště nevznikal mi nárok na příspěvek na bydlení ,jelikož jsem byl již v blízkosti důchodového věku vyčkal jsem do možnosti se ucházet o předčasný důchod ,tedy 3 letého předčasu jsem využil a zažádal jsi o něj i tato možnost má své regule tedy za každých 90dnů krácení z výpočtu základu o 0,9%.navýše při projednavání ,mi bylo sděleno ,že pro výpočet základu se počítá doba od r. 1986 ,takže jsem doložil mé pracovní příjmy jen od této doby (nikdo mi nedal informaci ,že za kažý odpracovaný rok před tím se k tomu připočítavá 1,5%) Takže můj výměr činil 3060Kč Je to výsměch veškeré civilizace ,současně spirálou valorizace můj důch výměr činí 6020Kč netto ,a to jsem odpracoval 10let na závodě 1Vžkg vysoké pece ,po té na dole Paskov před tím Hutní montáže energoprojekt výstavba tepelných elektráren .Je mi z toho blujno!!Kdybych úředně doložil odpracovaných 23let před r.1986 ,nejspíš bych se domohl satisfakce ,nic méně pozbyl by jsem dobrodiní sociální sítě tedy státní přispěvek na hmotnou nouzi a příspěvek na platbu bytu takže byto vyšlo vylej nalej Kosinski,cestakos@seznam .cz I tak se živoří v této společnosti

  • Kdo nepracuje, ať nejí!!! Měl jsi makat a teď si nemusel fňukat. Zatímco tys ležel na kavalci, tak mi jsme tě živili a ty bys ještě chtěl vyšší důchod? Za co ty flákači?

   • Člověk musí mít černý ksicht aby dostal dost peněz.Cikánům se tu daří dobře nic nedělat a žít z podpory.

   • Pro Laďu.Pokud jsi dobře četl, má invalidní důchod.Pracoval ve VŽKG a na šachtě.Je možné,že utrpěl pracovní úraz.Možná ho nehlásil jako pracovní.To se také dělalo, aby měl nadřízený premie.On nebyl škodný protože byl možná veden jako zaměstnanec na původním postu.Ty jsi asi jen obyčejný závistivec a kretén.

  • stačí těch 23 let před rokem 86 dodatečně doložit a sociálka vám to dopočítá. Sežeňte si doklady a máte vystaráno. Nemusíte shánět doklady o výši příjmů, stačí jen doklad o tom, že jste byl zaměstnán. Ale podklady by měli být i na sociálce. Za bolševika si žádný podnik netroufl doklady neodeslat.

   • Za bolševika si žádný podnik netroufl doklady neodeslat.
    Kéž by to byla pravda, ale skutečnost je opravdu jiná.

    • skutečnost jiná není , mě před pár lety dopočítali 100 kč za devátou třídu . Ale musíte jít do archivu a ti to sami pošlou

     • To, že se dodatečně začala hodnotit nepovinná devátá třída s výše uvedeným nijak nesouvisí – tu pochopitelně ČSSZ nemohla v evidenci mít. A není pravda, že by archiv poklady ČSSZ sám zaslal, musela jste si je donést.

     • Tady ale nikdo nemluví o nějakém “zápočtu”, ale evidenčních listech důchodového zabezpečení (pojištění). Kopie ELDP se dávají zaměstnancům až od roku 2004.

     • Dobrý den, pan Mařík má pravdu, sociální dávky se do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu nezapočítávají.
      Jinak bych asi polovinu tazatelů poslala na příslušné důchodové odd. v jejich okresním městě.

    • Musím reagovat ještě jednou, sociální dávky jako Kč se nezapočítávají do důchodu a nezapočítávaly, ale ani doba se nezapočítává, paní Zdena by měla napsat, jaké dávky přesně myslí , ale mám z praxe zkušenosti, že lidé do sociálních dávek zahrnují i dávky z ÚP.

Diskuze čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do důchodové poradny. ZDE NEBUDE ODPOVÍDÁNO!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *