Valorizace důchodů 2018 – kalkulačka

Co je to valorizace?

Valorizace důchodů je zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizace důchodů se provádí ode dne splatnosti důchodu – zažitým omylem je, že k valorizaci dochází od 1.1. daného roku, to však není pravda. V případě, že splatnost důchodu důchodce je např. až 20. dne v měsíci, je valorizace provedena až od tohoto data (tedy např. od 20. ledna).

Všechny důchody se skládají ze základní výměry a z procentní výměry důchodu. Při valorizaci důchodu může docházet ke zvyšování základní výměry, procentní výměry nebo obou těchto částek (což je nejčastější varianta). Díky valorizacím jsou zvyšovány všechny v České republice vyplácené důchody – valorizují se starobní i předčasné starobní důchody, invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně a také vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.

V posledních letech dochází k valorizaci nejčastěji od lednové splátky důchodu. Valorizovány jsou pak všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do 31. 12. předchozího roku. Důchod je “dovalorizován” i v případě, že je přiznáván zpětně.

Valorizace důchodů v roce 2018

V červnu 2017 byla schválen nový (výhodnější) způsob stanovení valorizace důchodů. Od lednové splátky důchodu v roce 2018 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu z 2.550 Kč na 2.700 Kč a ke zvýšení procentní výměry důchodu o 3,5 %.

Dodatečně se v médiích začala objevovat informace, podle které by mělo dojít k návrhu na zvýšení základní výměry důchodu z 9 % průměrné mzdy na 10 %. Tato změna by si vyžádala změnu zákona o důchodovém pojištění a je téměř nemožné, aby se stihla schválit do kopce roku 2017. Dle dostupných informací by došlo zvýšení základní výměry důchodu u všech důchodů (tj. přiznaných před rokem 2018 i v roce 2018) o 450 Kč oproti základní výměře z roku 2017 (z 2.550 Kč na 3.000 Kč namísto nyní schválených 2.700 Kč). Vzhledem k tomu, že jde pouze o politické proklamace bez opory v legislativě, není zřejmé, zda by docházelo pouze ke zvýšení základní výměry důchodu o 450 Kč + malému zvýšení procentní výměry (o cca 0,3 %), nebo by došlo i k (již schválenému) zvýšení procentní výměry důchodu (o 3,5 %).

Kalkulačka valorizace, kterou naleznete níže je k dispozici pro roky 2014 až 2018.

Kalkulačka valorizace:

2018

2017

2016

2015

2014

Zvýšení důchodů od lednové splátky důchodu v roce 2017

Př.: Výše důchodu v roce 2017 činí 12.256 Kč. Od této částky odečteme základní výměru 2.550 Kč, čímž získáme procentní výměru důchodu 9.706 Kč. Procentní výměru důchodu zvýšíme o 3,5 % (krát 1,035) na 10.046 Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). K nově spočítané procentní výměře připočítáme novou základní výměru důchodu 2.700 Kč. Výsledkem je zvalorizovaný důchod 12.746 Kč.

Valorizace důchodů v předchozích letech

Následující přehled uvádí, o kolik se při valorizacích zvýšila základní a o kolik procentní výměra důchodu. Především v 90. letech byly schvalovány mimořádné valorizace. Mimořádná valorizace je dnes spíše výjimkou, poslední proběhla v roce 2008. Další podrobnosti o způsobu výpočtu valorizace a stanovování její výše můžete nalézt v § 67 zákona o důchodovém pojištění.

Přehled všech valorizací od roku 1990

Valorizacepředpiszvýšení základní
výměry důchodu
zvýšení procentní
výměry důchodu
od října 1990231/1990 Sb.04 až 10 %
od března 199146/1991 Sb.08 až 11 %
od července 1991246/1991 Sb.033 Kč až 110 Kč
od června 1992116/1992 Sb.030 Kč až 290 Kč
od března 1993547/1992 Sb.010 % a 22 %
od listopadu 1993255/1993 Sb.090 Kč až 300 Kč, 30 %
od prosince 1994183/1994 Sb.o 420 Kč na 420 Kč5 %, 36,5 % a 32 %
od července 199576/1995 Sb.o 260 Kč na 680 Kč5 % a 38,6 %
od dubna 1996 19/1996 Sb.o 240 Kč na 920 Kčo 8 %
od října 1996 218/1996 Sb.o 140 Kč na 1060 Kčo 6 %
od srpna 1997 129/1997 Sb.o 200 Kč na 1260 Kčo 8 %
od července 1998 104/1998 Sb.o 50 Kč na 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od srpna 1999 64/1999 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 7,5 % *)
od prosince 2000 353/2000 Sb.zůstává 1310 Kčo 5 % a 9 % *)
od prosince 2001 345/2001 Sb.zůstává 1310 Kčo 8 % a 11 % *)
od ledna 2003 438/2002 Sb.zůstává 1310 Kčo 3,8 % a 4 % *)
od ledna. 2004 337/2003 Sb.zůstává 1310 Kčo 2,50%
od ledna 2005 565/2004 Sb.o 90 Kč na 1400 Kčo 5,40%
od ledna 2006 415/2005 Sb.o 70 Kč na 1470 Kčo 4 % a 6 % *)
od ledna 2007 461/2006 Sb.o 100 Kč na 1570 Kčo 5,6 % a 6,6 % *)
od ledna 2008 256/2007 Sb.o 130 Kč na 1700 Kčo 3 %
od srpna 2008 211/2008 Sb.o 470 Kč na 2170 Kčnezvyšuje se
od ledna 2009 363/2008 Sb.zůstává 2170 Kčo 4,40 %
od ledna 2011 281/2010 Sb.o 60 Kč na 2230 Kčo 3,90 %
od ledna 2012 286/2011 Sb.o 40 Kč na 2270 Kčo 1,60 %
od ledna 2013 324/2012 Sb.o 60 Kč na 2330 Kčo 0,90 %
od ledna 2014 296/2013 Sb.o 10 Kč na 2340 Kčo 0,40 %
od ledna 2015208/2014 Sb.o 60 Kč na 2400 Kčo 1,60 %
od ledna 2016244/2015 Sb.o 40 Kč na 2440 Kčnezvyšuje se
od ledna 2017325/2016 Sb.o 110 Kč na 2550 Kčo 2,2 %
od ledna 2018343/2017 Sb.o 150 Kč na 2700 Kčo 3,5 %

*) jde-li o důchody přiznané před 1. 1. 1996

Jednorázový příspěvek důchodci 2016

V prosinci 2015 byl v definitivní podobě schválen tzv. “jednorázový příspěvek důchodci” ve výši 1.200 Kč. Jednorázový příspěvek bude vyplacen v únoru 2016, příp. může být vyplacen i v březnu 2016. Podmínky:

 • vyplácí se pouze k důchodům přiznaným před 1. 1. 2016 (rozhodující je datum, od kdy je důchod přiznán),
 • nárok mají pouze důchodci, kteří mají alespoň po část rozhodného měsíce (únor 2016) nárok na výplatu důchodu (stačí i jeden den),
 • náleží ke všem druhům důchodů (starobní, invalidní, pozůstalostní),
 • pokud důchodce pobírá více důchodů (např. starobní a vdovský), vyplácí se příspěvek pouze jednou,
 • důchodce, který má nárok na pravidelnou splátku důchodu v únoru 2016, nemusí o příspěvek žádat,
 • u osob, kterým bude důchod přiznán zpětně, je možné o příspěvek požádat do 31. 12. 2016,
 • zanikne-li v únoru 2016 nárok na důchod před termínem splatnosti (typicky u invalidních důchodů), je třeba o příspěvek požádat nejpozději do 31. 12. 2016.

Jednorázový příspěvek důchodci 2017

Pro rok 2017 není žádný jednorázový příspěvek pro důchodce schválen a ani neprobíhá legislativní proces, na základě kterého by měl být vyplacen. Žádný jednorázový příspěvek důchodcům tedy v roce 2017 vyplacen nebude.

127 komentářů u “Valorizace důchodů 2018 – kalkulačka

 1. Děkuji autorům za vysvětlení Babišova nového návrhu na zvýšení důchodů a za rozšíření kalkulačky o výpočet na základě tohoto návrhu. Z novinových zpráv k tomuto tématu jsem nabýval dojmu, že se jedná o paušální zvýšení všem, bez valorizace procentické (zásluhové) části důchodu a tudíž o další redukci principu zásluhovosti a povýšení principu (již tak dost vysokému) solidarity v důchodovém systému.

  • Na první pohled to tak vypadalo, ale změnou zákona o důchodovém pojištění by se zvýšila základní výměra z 9 % na 10 % by došlo ke jejímu zvýšení na rovné 3.000 Kč (ze současných 2.550 Kč, resp. plánovaných 2.700 Kč). Stále by ale došlo na zvýšení procentní výměry o 3,5 %.
   Jinak děkuji za pochvalu.

    • Ano, děkuji za informaci. Kalkulačku jsem už upravil, aby počítala s více variantami. Bohužel není zřejmé, co a jak pan Babiš myslel a co a zda vůbec bude případně schváleno. Uvidíme…

   • Pročetl jsem pár odkazů na toto téma a obávám se, že máte právdu pouze v otázce zvýšení základní výměry. Téměř vždy je uváděno, že pro rok 2018 je plánováno průměrné zvýšení důchodů o 475 Kč – a to pan Babiš nezpochybňuje. Na procentuální navýšení by pak tedy zbývalo v průměru asi 25 Kč místo současných průměrných 325 Kč. V tomto smyslu dle mého i Vaše kalkulačka vykazuje u Babišem avizované valorizace velmi sympatickou chybu.

    • Myslím, že “jak to bude”, neví ani ten, který tuto informaci vypustil (Babiš). Zákon jasně stanoví, že valorizace má být stanovena do konce září předchozího roku – ta stanovena byla a v současné době jde o jedinou změnu, se kterou je možné počítat. Pokud by nyní došlo pouze ke změně zákona o důchodovém pojištění, který by zvyšoval základní výměru na 10 % průměrné mzdy, tedy na 3000 Kč od ledna 2018, stále bude platit i valorizace schválená v září.
     Dle mého názoru k žádné změně již schválené valorizace nedojde, protože i kdyby ji bylo možné stihnout schválit (jako, že dost těžko), ČSSZ by ji nestihla provést – vždyť již od prosince se důchodcům běžně zasílají valorizační výměry.

   • Ta pevná část by se sice zvýšila na 3000, ale procentuální částka se potom nutně nezvýší o tolik kolik dle současně schválené celkové valorizace.

    Specificky, viz Zákon o důchodovém pojištění § 67, a druhá věta odstavce 8. Pokud by ta změna zákona byla jenom “9 na 10%”, tak těch 450 Kč navíc pevné části by se započítala do toho co zřejmě obzvláště ten odstavec 8 praví. Potažmo by zřejmě nedošlo k takovému navýšení procentuální částky jak dle současně schválené valorizace, což sice výhodné pro osoby které s nižšími důchody, ale ne plošně +300 Kč na každý důchod (oproti současně schválené valorizaci). Jakože 450 Kč znamená při průměrném důchodu 11.200 Kč navýšení o více než 4%, a viz, že ta druhá věta toho odstavce 8 praví: “Procentní výměry … se však nezvýší, pokud…”.

    • Ano, máte pravdu, ale zákon jasně stanoví, že valorizace má být schválena do konce září předchozího roku – § 67 odst. 16 zákona č. 155/1995 Sb. Pokud by tedy došlo ke zvýšení základní výměry, stále by platilo i zvýšení procentní výměry schválené vládou v září. Jak chce pan Babiš stihnout schválit valorizaci do konce září, když je listopad, mi není jasné. Jak píši jinde v diskuzi, myslím, že k žádné změně ve výpočtu valorizace stejně nedojde (ale přiznávám, že to jistě nevím).

   • Moje rodiče mají oba dohromady důchod 8300,- Kč.Táta má odpracovano 42 let a má důchod 4500,-.Mamka má odpracováno 32 let plus péči o děti a důchod má 3800,-. Kdyby oba ještě nepracovali neměli by ani na jidlo a to je tatovi 76 let a mamce 70. Je to hnus kam se tenhle stát dostal.

    • Promiňte, ale vzhledem k tomu, že se v této oblasti pohybuji, vím, jak se počítá důchod a jak důchody vycházely a vycházejí, nevěřím těmto pohádkám o “celoživotní práci” a 4.500 Kč důchodech.

     • Myslíte že si tady vymýšlím? Mohu vám k tomu poslat klidně podklady.Než řekněte,že tomu nevěříte ověřte si to.

     • Ne, opravdu nevěřím, že váš otec má odpracováno 42 let a za tuto dobu nyní pobírá starobní důchod 4.500 Kč. Samozřejmě za předpokladu, že všechny tyto doby pojištění a získané vyměřovací základy (výdělky) byly zhodnoceny při výpočtu důchodu.

 2. Problém je,že celý důchodový fond byl rozpuštěn-jinými slovy ukraden ve státním rozpočtu a vzhledem k neuvěřitelně obrovskému rozkrádání státních zakázek-jen pro ilustraci Lesy české republiky ročně asi 70 miliard,OKD atd,vývoz výnosů z ČR nelze již tento účet naplnit.Další obrovskou zlodějnou je okradení starodůchodců-došlo k tisíciprocentní inflaci od 89 roku,ale důchody a jejich úspory nebyly valorizovány.Je to vše systémové a změna může nastat až si lidé uvědomí,že jde o vpodstatě kriminální vedení státu.Podívejte se na vývoj ekonomiky od první republiky dodnes a zaplačete,americká J.P,Morgen banka součást FEDU nás zařadila do rozvojových zemí a to hlavně kvúli příjmům a např. v Chartůmu je rychlejší internet než v Praze.Světová zdravotnická organizace nás zařadila mezi na první místo jako nejnezdravější stát světa,hypotéční splatnost je 40 let,v Německu 10let.Dokud si lidé neuvědomí kde žijí a aktivně to nebudou chtít změnit,bude to trvat dále,Nespoléhejte na kriminální politické prostředí.Jenom Německo nám dluží na válečných reparacích v přepočtu na dnešní peníze 70 bilionů.Tato země může být bohatá,ale musí se zbavit parazitů a vymoct si co ji patří.Bohužel když psychologové a psychiatři zavedli diskusi o inteligenci národa,tato byla přerušena presstituty,protože výsledek byl hloupnutí národa a snižování IQ.Takže nevím zda je schopen tento materiál říct máme toho dost!Takže to jen ve zkratce,můžete počítat jak chcete,tady se z toho nedostanete a mám obavy,že při této inteligenci budou lidi volit ty stejný zloděje.

 3. Dobrý den. Moje manželka poslednich 11 let pracovala jako soukroma osoba-
  Je fakt že si platila minimum a šla do důchodu o 3 roky dřív . Nevím proč ale pani která těch 11let už nepracovala jen zůstavala na podpoře a taky šla o 3 roky dřív aniž co státu odváděla ale jen brala- dostala o více jak 1000korun víc ? Bylo to snad tím že byla romka ?? Tak tohle mi hlava nebere !!

  Jaglař Jan Petřvald u Karviné

  • To nejsi sám komu to hlava nebere.
   Platil jsem do kasy 43 let a z toho pouze ze100 dny apsence pro nemoc. Podotýkám, že né jenom minimum. Za to jsem obdržel 9800 Kč.
   Můj soused od roku1992 se pohyboval mezi nezaměstnaneckou pokladnou a přes léto u obecního úřadu na různých činostech . Oba jsme do důchodu odcházeli společně akorát on z důchodem o 300 Kč větším.
   Vaší manželce se vypočítal důchod příklad vydělávala 18000 měsíčně. Ale průměrný výdělek ve státě byl příklad 22000 a s toho se bral výpočet pro lidi kteří se pohybovali mezi sociálkou. Toto je důvod proč vaše manželka bere o 1000 méně. Měla se vaše pani taky flákat a měli stejně. Bohu žel. Taková je realita

   • Že se lidem, kteří nepracují, důchod počítá z průměrné mzdy, je už tolikrát vyvrácená fáma, že už ani nemám sílu na ni reagovat.

    • Tuto informaci jsem si nevycucal z prstu. Ta mi byla podaná když jsem se ptal na sociálce ,jak je to možné, že ten co celí život platil nakonec má menší důchod nežli ten co od 98roku tancoval mezi pracákem o obecní úřadem.
     Jak jsem koupil tak prodávám.
     Zeber ještě jednou síly a vysvětli tedy jak to doopravdy je.

     • Kvalita pracovníků na OSSZ sice může být kolísavá, ale nevěřím, že vám někdo takový nesmysl řekl. Jak to je snadno zjistíte na těchto stránkách. Jasně zde vysvětluji, jak se důchod počítá a jakou je třeba získat dobu pojištění.

 4. Asi nejhůře s důchody dopadl ročník 1938 a 39.Odchod do důchodu se posunul o 8měsíců a pro výpočetse počítaly mzdy ještě z totality.Jezdil jsem v provozu těžké nákladní dopravy.Když jsme brali i s 50 až 60ti přesčasy 4500 tak jsme byli v “ranci”.Ale balo se i o hodně méně.Záleželo,kolik se dopravě uvolnilo peněz.Přednost měli montážníci paneláků.Za nimi byla vidět práce.A výše uvedené mzdy sloužily pro výpočet dúchodu.Později tyto částky byly násobeny nějakým koeficientem,takže jsme se dostali na částky kolem 7200.-Kč.V té době již v této branži byly mzdy 1x tolik.

 5. Správné by bylo, aby všem důchodcům byly důchody valorizovány stejnou částkou!
  Když si jde důchodce něco koupit, tak se ho u pokladny také nikdo neptá na valorizaci důchodu.
  Stejnou částku za stejný nákup musí zaplatit důchodce jak s nízkou tak s vysokou valorizací důchodu.
  Tomio Okamura má pravdu – valorizovat všem stejně!!!!!

  • Jo,jenže někdo odváděl celý život vysoké částky a někdo přispíval málo ……..
   Kdo odvedl ze mzdy víc tak taky má víc dostat…

   • Jo ten co odváděl více, tak má vyšší důchod , ale když se zvedají důchody o 500 Kč, tak by měli všichni dostat jen 500 a žádné % prostě inflace je dnes a důchody mají každý dle svých odvodů…
    Není správné jak se dnes přidává tímto trestáme i ty co pracovali třeba ve službách a měli i státní platy, nízké jako platy sester učitelů a pracovníky v sociálních službách a třeba i řidiče autobusů a kuchaře a dělníky v montovnách, prostě lidi co pracovali za 15 000 a méně kolik měli před deseti lety sestry v nemocnicích nemo kuchaři?!

    • Takže pokud se někdo max. snaží už od školy se učit /proti jiným, co jí jen proběhnou/, studovat a dále se vzdělávat /jiní už vydělávají/, tak by měl být ohodnocen stejně ? Ono udělat si svých 8, jít naprosto bez starostí domů je rozdíl proti práci na zodpovědném a náročném místě. Jenomže to ti obyčejní nepochopí – nikdy. Jenže růst kupředu bude hlavně díky těm, kteří to táhnou.

     • Hano,
      Zkusila jste někdy pracovat rukama? Kdyby nebylo těch, kdo poctivě pracují rukama, neměla byste ani zametenou ulici, nebo pro společnost nutnou, ale Vámi opovrhovanou práci. Až bude úcta ke každé dobře odevzdané práci, nebude se muset nikdo bavit o vysokém, či nízkém starobním důchodu. Studia nemůže mít každý, proto by se neměla ocenit více ve věku, pro společnost už neprospěšnému důchodci.

   • Je to nespravedlivé pořád zvyšovat o %. Tím se zvětšuje i rozdíl mezi nízkými a vysokými důchody. * To,že je důchod vysoký podle toho jak si kdo platil, to je také nespravedlnost,protože OSVČ si platí jen a jen ze svého, kdežto všem státním zaměstancům – politici,úředníci atd apod – těm platí na důchod stát. Z peněz všech daňových poplatníků.

   • Karle
    Toto zní jako od europoslance a ne od člověka, který si váží poctivé práce, bez které by nebyl ani chléb.

   • Ano to máte pravdu,ale tu podřadnější práci také musel někdo zastávat celé roky za malý plat a dnes ano všem duchodcum stejně.

   • Ano ale za to dostal větší důchod. Po odchodu do důchodu jsou na tom oba stejně.Oba nedělají nic. Proto souhlasím, že by měli valorizaci mít všichni stejnou.

  • Paní Milko,
   souhlasím s Vámi.
   Pokud někdo napíše, že hodně odváděl ze své mzdy a měl by víc dostat, pak jistě měl i velký plat a mohl si šetřit na stáří. Měl by si uvědomit, že se mohl narodit postižený a neodváděl by ze své mzdy nic. Z čeho by měl mu být počítán důchod a zároveň valorizován?
   Podle mne je to pouhá sobeckost od těchto lidí!!!

  • uhel phledu-zákonodárci si dávají vysoké platy a stále vymýšlí, jak by se měli ještě lépe na ostatní důchodce z vysoka kašlou-tedy pokud zrovna nejsou voby .nejspravedlivější by bylo, každý stejný důchod, aby se nečachrovalo. výše důchodu by se odvíjela nějakým procentem průměrné mzdy poslanců, tím by se neustále zvyšoval důchod .jak by si přidali poslanci, hned by měli důchodci důstojné důchody…….ti kteří namítnou, kdo kolik dával takový má mít důchod je blbost, protože to už se nejedná o solidární systém.ten kdo měl štěstí a vydělal si více má určitě dostatečnou rezervu-ten který si vydělal méně je bez rezervy a určitě by si rád vydělal víc.příklad přijdete do nemocnice se zlomenou nohou -ten kdo platil více bude kompletně ošetřen a ten co bere méně bude pouze přivezen do nemocnice, kde mu poví , máte zlomenou nohu, poradí mu radu co má udělat, aby se mu noha zahojila………. výhoda tohoto systému je absolutní přehlednost, bez složit a drahé administrativy státních ůředníků a bez drahých budov včeteně techniky…………tímto systemem by se dalo řešit mnoho složitých věcí v čr..

 6. ” Vážení ” páni vládní činitelé – pevně věřím,že vám letošní volby ” zatnou tipec” a pokud se tak nestane – pán bůh s námi a zlé pryč ! zdr.ad

  • K tomu vám nepomůže žádný bůch. K tomu si můžeme pomoci každé čtyři roky sami.
   Ale asi je všechno v pořádku lid je spokojen až na pár nespokojených protože o změně se již mluví minimálně třetí volební období a pořád nic .Potom si na to spomeňte až se budete rozhodovat jestli k volbám jít nebo ne. Ale upozorňuji vás, že když ptáčka lapají hezky mu zpívají. Po volbách jsou všichni stejní.

 7. Pořád mi hlava nebere: Platil jsem tu na důchod 43 let a dostávám cca 11 000 Kč. V Rakousku jsem pracoval 12 let a beru odtud důchod 3x tak velký a to 14x do roka. Jak je to možné ? Moje pracovní nasazení bylo pořád stejné, stejně tak vždy mých spoluzaměstnanců tady i v Rakousku. Kde se stala chyba, nynější soudruzi ?

  • No já to vidím tak, že chyba se stala v tom, kde jsme se narodili a kde jsme celý život pracovali. Black body, který svůj život proflákal na soc. dávkách a invalidním důchodu má větší starobní důchod než ten kdo poctivě pracoval. Tak to prostě je a pokud nám budou vládnout pořád ti samí šmejdi, jiné to nebude.

  • Jak vás tak čtu, tak mně ta délka vaší práce v ČR také nebere. Píšete, že jste v ČR či ČSSR platil a tedy pracoval 43 let a v Rakousku pracoval 12 let. To jste tedy pracoval celkem 55 let ? Nemáte v tom nějaký nepořádek ? A nebo jste 12 let pracoval jak v Rakousku, tak v tu stejnou dobu i v ČR ? Např. ranní šichtu v ČR a odpolední v Rakousku, nebo naopak ? A co noční, tu jste mohl pracovat např. v Maďarsku.

  • Pán asi pracoval v Rakousku a tady si platil dobrovolné minimální sociální pojištění. Pak je to možné

 8. Žádný dotaz nemám, je to smutné jak málo mají důchodci přidáno, a vůbec co je to za důchody nějakých 11tis..? V parlamentu se rozdávají naše peníze v tisících a to lidem co jen kecají a podávají jedno zlepšení za druhým a nám se tu žije čím dál hůř… nic pro lidi tohoto státu.. Migrant má víc než občan tohoto státu, který má odpracováno kolem 37let…STYDĚT SE MŮŽETE…

 9. tak jsem doufala, že konečně dosáhnu aspoň 11000 a zase ne. Jak s tím mám vyjít? Do práce už nemůžu, chybí mi síly.

   • Pokud platí za byt 300,-Kč a inkaso 200,-Kč, tak to jistě vyjde. Je opravdu dobrá a gratuluji.
    Soudci, poslancí a jim podobní by s tím nevyšli, proto se jim musí po tisících přídávat.
    Vaše maminka by měla být v parlamentu aby je naučila jak vyžít s 11.000 Kč měsíčně.
    P.s. Bydlel jsem v O-Porubě na Lenince. Ty ceny za byt a inkaso tam opravdu byly jak jsem uvedl. Takže, stěhují se zpět do Ostravy aby ostraváku bylo zase víc než 300.000.

 10. Myslím, že valorizace by měla byt o tolik procent, o kolik je inflace. A jaka je inflace za rok 2016? Určitě ne 3,5 procenta. A zvyšovaní platů státních zaměstnanců bude každý rok, jelikož od platu státních zaměstnanců se počítají platy poslanců.

 11. Takže stále platí stejná zásada: KDO MÁ MALÝ DŮCHOD DOSTANE PŘIDÁNO MÁLO, i když se životní náklady rok od roku zvyšují pro všechny důchodce stejným dílem. Takže miláčkové, až budete mit důchod jako v zemích Německo, Rakousko a pod.,tj. kolem 50 tisíc českých korunek, dostanete přidáno asi 11.000,- Kč a to už jsou pěkný penízky – takový kulaťoučký …..

  • Neobracejte se na platy v Rakousku a v Německu a zjistěte si kolik dá Němec za studený byt.Obyčejný důchodce má v obou zemích stejné problémy jako máme mi v Čechách.
   Proč to tady říkám. To proto, že mám Německé příbuzné a jsou důchodci jako já a mají ten samí problém jak vyžít z důchodu.

  • Kam na to chodíš lsem v Rakousku už 39 ůet ale migranti mají více než mi a když zaplatíš co máš tak je to druhé česko.Byt tě stojí tady 500 až 1000 euro a kde je ostatní vy máte představy coje E.U. je vše jako za CCCP…..

 12. prosím, už víte o kolik bude koeficient za rok 1986 pro výpočet důchodu v roce 2018-
  Nyní tento koeficient je 9,5248.

 13. Dnes, 25.9.2017, schválila vláda valorizaci důchodů, ovšem trochu jinak, než máte uvedeno ve Vaší kalkulačce. Pokud jsem dobře pochopil některé texty kolegů novinářů, tak základní výměra se zvyšuje na 2700 Kč, procentní část o 4% !!! Ještě v minulém týdnu byla procentní část uváděna jako 3,5%, posléze jako 3,75%. Bude tedy dobře počkat si na oficiální znění usnesení vlády a podle něj upravit kalkulátor (mám jej vytvořený v Excelu již z dřívější doby (cca 7-8 let).

  • To jste pochopil špatně. Vláda schválila výpočet valorizace tak, jak je uveden výše, tj. zvýšení základní výměry o 150 Kč na 2700 Kč a zvýšení procentní výměry o 3,5 %.

   • Pokud je je výše základní výměry na rok 2017 2550 Kč a v roce 2018 se zvyšuje na 2700 Kč, tak to není o 150 Kč ale o 145 Kč. Těch 5 Kč určitě nikoho nevytrhne, ale jen pro přesnost.

     • Pane Maříku, vysvětlujete zbytečně. Někde jsem četla, že opilý se vyspí, malý vyroste, nemocný se uzdraví, ale blb zůstane. Ti lidé, kteří sem píší jsou prostě přesvědčeni, že jsou nejlepší a nejpracovitější a je jim systematicky ubližováno.

 14. Dobrý den,

  mám dotaz, jak je to u občanů ČR, kteří od 22. července 2016 pobírají důchod a jsou stále zaměstnanci na HPP (odjakživa) dodnes, jestli se jim počítá ještě k valorizaci důchodů další částka z pravidelného měsíčního platu? Respektivě mě zajímá, jakým způsobem se jim navyšeje důchod o to, co si vydělávají.
  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Hladíková

  • U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.

   • Všichni co pobírají důchody by měli přestat pracovat. Buď to pracuješ a nebo sedíš doma. Znám hodně starců věkem kolem 70 let co ještě chodí do práce a berou penzi.
    V tom je ta chyba.

    • V podstatě s tebou souhlasím.
     Ale problém to by ten důchod musel být takoví aby se za něj dalo aspoň přežít.
     Pokud jsou ještě dva v jednom domku nebo bytě .Tak se to dá ještě nějak u válčit .Ale zůstane -li potom pouze jeden. Tak začne drama.

  • Je to 0,4 procenta tzv. výpočtového základu za 360 kalendářních dnů v pracovním poměru navíc. Musí se o to ale žádat, poprevé po 2 letech od začátku pobírání souběžného důchodu.

 15. Dobrý den, podle čeho se počítá invalidní důchod lidem které nikdy nepracovali a berou invalidní důchod přes 11000KČ?A ty co pracují od 17let mají invalidní důchod 6700KČ a míň. Děkuji.

 16. Dobrý den mám na vás dotaz bude se v tomto roce dávat jedno rázová dávka 1200 kč slyšel jsem že to mají dávat od každého jsem slyšel něco jiného někdo říká že ano a někdo ne mohli by jste mi odpovědět děkuji Josef david

 17. Dobrý den bude letos také státní příspěvek ve výši 1 200kč?jestli ano tak kdy¿ děkuji za odpověď Fišerová
  18.1 2017

  • Výplata důchodu na poště:
   Dosílání důchodu do místa přechodného pobytu je nutné dohodnout s dodávací poštou.
   Změnu trvalého pobytu hlásí příjemce důchodu rovněž dodávací poště.
   Výplata důchodu poukazem na účet:
   Změnu adresy trvalého bydliště hlásí příjemce důchodu přímo ČSSZ.

  • Výše důchodu v roce 2017 (Kč):
   6000
   Zvalorizovaný důchod v roce 2018:
   6.271 Kč
   Valorizace činí:
   271 Kč

 18. Dobrý den. Jsem důchodce od r.2009.
  Chci se zeptat: bude se i za rok 2016 vyplácet pracujícím důchodcům záloha na daň placenou v r. 2016, nebo se již vyplácet nebude ? Děkuji moc za odpověď.

 19. Nechápu proč se procentní výměra nezvýší všem o stejnou částku, když na vývoji stát. rozpočtu se již starobní důchodce nepodílí. Tedy zase čert … na větší hromadu, ceny a zdražování jsou pro všechny stejné a ten kdo vydělával hodně má přece již z toho důchod vypočten.

  • To jste na omylu. Vyměřovací základ pro výpočet důchodu se nerovná hrubému výdělku, který člověk měl. Naopak, je to pěkně pokráceno. Kdo slušně vydělával a odváděl slušné důchodové pojistné, je potom bit při výpočtu důchodu, sražen na úroveň toho, kdo si vydělával málo. Tohle je pěkně nespravedlivé

   • Naopak, vy se pletete. Vyměřovací základ je hrubou mzdou. To, o čem píšete vy, je výpočtový základ.

     • Z vašeho pohledu možná, z pohledu někoho, kdo věci rozumí, jde o zásadní rozdíl.

     • Kájo Maříku, bylo by vhodné nechat dotčeného odpovědět. Vzhledem k tomu, že tuto možnost jste mně nedal, činím tak touto formou. Že je výše důchodu uměle progresivně snižována je všeobecně známá věc. Paní Alena vám jednoznačně oznámila jakým způsobem. Navíc za poslení roky nejsou důchody řádně valorizovány a jejich výše se proti reálné průměrné čisté mzdě neustále propadá. Tak nelžete, vy chytrolíne, který tomu prý rozumíte! Jinak váš úhel pohledu je úhel **ODSTRANĚNY VULGARITY**…

   • Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je u všech důchodů stejná. Procentní výměra se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu (VPZ). V praxi to znamená, že např. za 43 roků pojištění činí 64,50% výpočtového základu / kráceno o cca 1O 000,- Kč oproti VPZ.

  • v roce 2017 žádný příspěvek nebude musí nám stačit navýšení a basta,co by pak chudákům zbylo na jejich navýšení?

 20. Pracoval jsem jako hasič 1960 -od roku 1989 ve sběrných surovinách Od roku1990jsempracoval soukromě jako kovář.Po urazu mozku jsem nemohl dále pracovat a tak jsem šel do důchodu. Nástupní důchod byl 5250 Kč po drobných přídavků mám nyní důchod 9205Kč. To mám za moje celoživotní riskování svého života.

  • To je divné, já jsem pracovala jako vyučená krejčová v kanceláři i jako šička , porodila 3 děti a i když jsem prodělala v dětství těžký zápal mozkových blan ,mám za sebou 10 operací ,šla jsem do ČID a přesto jsem vydržela a do důchodu jsem šla v 61 letech a dnes po dvou letech mám 13 000,- Kč.Mám pocit, že jste si jako OSVČ platil jen minimum a proto dnes máte tak málo. Bohužel je Vás takových hodně. Když si do peněženky dáte málo tak tam za čas zase najdete málo.Takový je život.

   • má málo,protože OSVČ se počítá důchod z poloviny příjmu…tedy ten ,kdo dnes u nás nese kůži na trh je potrestán za své celoživotní úsilí,víme…

 21. Proč naši politici zvoleni občany ČR,neustále zvyšují mzdy státním zaměstnancům a právnickým osobám,a neřeknou kolik to stojí ročně daňového poplatníka za rok,tak jak to dělají u valorizace důchodů a minimálních mezd.Mají strah o své korýtko,a svůj krk.

   • Právnická osoba je zloděj který s politickými zločinci vytuneloval naše peníze a stal se z něj lichvář který si rozjel bankovní či nebankovní společnost.Každá právnická osoba která půjčuje lidem peníze je vlastně dlužníkem.Bohužel máme tak prohnilo a skorumpovanou justici která tyto polistopadové zločince nechá běhat na svobodě.Jediná možnost uplatňovat že ČR není právoplatný stát.Jediný právoplatný stát je Československo.Docílit toho a pak těm zločincům brát majetky v náš prospěch.

    • Pokud víš o trestné činnosti právnické osoby, je tvojí poviností to nahlásit.Majetek berou nyní spíš fláterníci.

 22. V r.2001 lékařskou komisi Oss mi byl ustanoven plný invalidní důchod .ČSS Praha mi nepotvrdila výplatu jelikož nesplňuji hospodářskou podmínku -tedy 10 let zpětně platbu sociálního pojištění (scházely mi dva roky platby) ,a to proto ,že jsem tyto dva roky byl na sociální podpoře cca 2500 Kč a z této almužny ,jsem byl povinen platit scházejíci soc. podporu ?? nikdo mne na tuto povinost neupozornil ,budiž neznalost zákonu neomlouvá…?? Navýše z teto almužny jsem byl povinnován platbou za pronájem nebytových prostor ,kdy jsem bydlel,jelikož jsem neměl status trvalého bydliště nevznikal mi nárok na příspěvek na bydlení ,jelikož jsem byl již v blízkosti důchodového věku vyčkal jsem do možnosti se ucházet o předčasný důchod ,tedy 3 letého předčasu jsem využil a zažádal jsi o něj i tato možnost má své regule tedy za každých 90dnů krácení z výpočtu základu o 0,9%.navýše při projednavání ,mi bylo sděleno ,že pro výpočet základu se počítá doba od r. 1986 ,takže jsem doložil mé pracovní příjmy jen od této doby (nikdo mi nedal informaci ,že za kažý odpracovaný rok před tím se k tomu připočítavá 1,5%) Takže můj výměr činil 3060Kč Je to výsměch veškeré civilizace ,současně spirálou valorizace můj důch výměr činí 6020Kč netto ,a to jsem odpracoval 10let na závodě 1Vžkg vysoké pece ,po té na dole Paskov před tím Hutní montáže energoprojekt výstavba tepelných elektráren .Je mi z toho blujno!!Kdybych úředně doložil odpracovaných 23let před r.1986 ,nejspíš bych se domohl satisfakce ,nic méně pozbyl by jsem dobrodiní sociální sítě tedy státní přispěvek na hmotnou nouzi a příspěvek na platbu bytu takže byto vyšlo vylej nalej Kosinski,cestakos@seznam .cz I tak se živoří v této společnosti

  • Kdo nepracuje, ať nejí!!! Měl jsi makat a teď si nemusel fňukat. Zatímco tys ležel na kavalci, tak mi jsme tě živili a ty bys ještě chtěl vyšší důchod? Za co ty flákači?

   • Člověk musí mít černý ksicht aby dostal dost peněz.Cikánům se tu daří dobře nic nedělat a žít z podpory.

   • Pro Laďu.Pokud jsi dobře četl, má invalidní důchod.Pracoval ve VŽKG a na šachtě.Je možné,že utrpěl pracovní úraz.Možná ho nehlásil jako pracovní.To se také dělalo, aby měl nadřízený premie.On nebyl škodný protože byl možná veden jako zaměstnanec na původním postu.Ty jsi asi jen obyčejný závistivec a kretén.

  • stačí těch 23 let před rokem 86 dodatečně doložit a sociálka vám to dopočítá. Sežeňte si doklady a máte vystaráno. Nemusíte shánět doklady o výši příjmů, stačí jen doklad o tom, že jste byl zaměstnán. Ale podklady by měli být i na sociálce. Za bolševika si žádný podnik netroufl doklady neodeslat.

   • Za bolševika si žádný podnik netroufl doklady neodeslat.
    Kéž by to byla pravda, ale skutečnost je opravdu jiná.

    • skutečnost jiná není , mě před pár lety dopočítali 100 kč za devátou třídu . Ale musíte jít do archivu a ti to sami pošlou

     • To, že se dodatečně začala hodnotit nepovinná devátá třída s výše uvedeným nijak nesouvisí – tu pochopitelně ČSSZ nemohla v evidenci mít. A není pravda, že by archiv poklady ČSSZ sám zaslal, musela jste si je donést.

     • Tady ale nikdo nemluví o nějakém “zápočtu”, ale evidenčních listech důchodového zabezpečení (pojištění). Kopie ELDP se dávají zaměstnancům až od roku 2004.

     • Dobrý den, pan Mařík má pravdu, sociální dávky se do vyměřovacího základu pro výpočet důchodu nezapočítávají.
      Jinak bych asi polovinu tazatelů poslala na příslušné důchodové odd. v jejich okresním městě.

    • Musím reagovat ještě jednou, sociální dávky jako Kč se nezapočítávají do důchodu a nezapočítávaly, ale ani doba se nezapočítává, paní Zdena by měla napsat, jaké dávky přesně myslí , ale mám z praxe zkušenosti, že lidé do sociálních dávek zahrnují i dávky z ÚP.

Diskuze čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do důchodové poradny. ZDE NEBUDE ODPOVÍDÁNO!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *