Vdovský důchod po manželovi

Vdovský důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Vdovský důchod nenáleží po druhovi ani po registrovaném partnerovi. Obdobou vdovského důchodu pro muže je vdovecký důchod.

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na vdovský důchod?

Jak dlouho se vdovský důchod vyplácí?

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku od úmrtí manžela má vdova nárok na vdovský důchod v případech popsaných v článku o obnově vdovského důchodu. Za podmínek uvedených v tomto článku je také možné žádat i o opětovné přiznání (obnovu) vdovského důchodu.

Žádost o vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod podává vdova na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ.

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu předkládá vdova k žádosti:

  • občanský průkaz,
  • oddací list,
  • úmrtní list.

Jestliže zemřelý nebyl starobním nebo invalidním důchodcem, doporučujeme před podáním žádosti navštívit OSSZ – nebude třeba dokládat doby pojištění, které již má Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci. Obecně je třeba doložit následující doklady zemřelého:

  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenská knížka nebo propouštěcí list,
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce.

Dále je třeba doložit:

Žádá-li vdova současně o sirotčí důchody pro děti, bude třeba doložit také potvrzení o jejich studiu (jestliže již ukončili povinnou školní docházku na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je třeba doložit i v případě, že si o sirotčí důchod budou žádat děti samy. Dále je nutné doložit Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, chce-li vdova pobírat důchod na svůj bankovní účet (toto není třeba, pokud již na účet vdova pobírá jiný důchod – starobní nebo invalidní). V případě, že není možné ověřit vztah k dítěti ze základních registrů, je třeba předložit doklad prokazující tuto skutečnost (např. rodný list, rozsudek soudu apod.).

Výpočet vdovského důchodu

Vdovský důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Výše základní výměry vdovského důchodu v roce 2024 činí 4.400 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Vdovský důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.

V případě, že vdova již pobírá invalidní nebo starobní důchod a má nárok i na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry. V případě, že nižším důchodem je vdovský důchod (což je nejčastější varianta), dá se vdovský důchod spočítat jako čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelého (základní výměra se již k vdovskému důchodu nevyplácí). K výpočtu vdovského důchodu po přiznání starobního důchodu i k výpočtu vdovského důchodu z důchodu zemřelého máme připraveny kalkulačky:

Vdovský důchod – kalkulačka

Připravili jsme pro vás kalkulačku vdovského důchodu, na které si snadno spočítáte výši vdovského důchodu. Je k dispozici pro roky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Již pobíráte vdovský důchod a chcete vědět, jak se změní jeho výše po přiznání starobního nebo invalidního důchodu? Do kalkulačky níže zadejte výši dosud vypláceného vdovského důchodu a očekávanou (nebo spočítanou) výši starobního důchodu. Podle data přiznání je k dispozici pro roky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Další podrobnosti a příklady k výpočtu a krácení vdovského důchodu.

Rozhodnutí o vdovském důchodu

O nároku na vdovský důchod a výši vdovského důchodu rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí je zasíláno doporučeně do vlastních rukou. Vdovský důchod bude doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela. Jestliže vdova nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu v zákonné lhůtě 30 dnů podat námitku.

Zvyšování vdovského důchodu

V případě, že je schválená valorizace důchodů, týká se i vdovských důchodů. Vdovský důchod není možné zvýšit z důvodu špatné sociální situace vdovy.


Otázky a odpovědi k vdovskému důchodu – důchodová poradna4.5 11 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
24 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Hynek Král
4 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den, mám dotaz, má moje matka důchodkyně nárok na vyplácení vdovského důchodu i po období 1 roku, pokud je ročník narození 1949, zemřelý otec (zemřel 2023) byl ročník 1944. Děkuji

emilia
1 rok od zveřejnění

Dobrý den. Jsem vdova důchodkyně narozená 1959 . Manžel mě zemřel v roce 2011 ve věku 56 let .Vdovský důchod jsem pobírala pouze jeden rok. Chci se zeptat? Jestli nemám nárok na vdovský důchod když manžel měl 35 let odpracováno. Zdá se mě to nesprávné? Děkuji za vysvětlení. Emília

Dáša
3 roky od zveřejnění

Dobrý den, v případě smrti manžela- starobního důchodce- bych 1 rok pobirala celý jeho důchod a pak vdovský? Nebo bych pobirala hned vdovský a trvale? Jsem již také ve starobním důchodu.

Gergelová
3 roky od zveřejnění

Pečovala jsem o matku do 3.4.2019 a pobírala vdovský důchod.
Důchod mě byl ukonen i když splňuji podmínku 4 let od nároku na starobní důchod . Ten je 10.12.2022.
Byl mě zastaven vdovský oprávněně ?

alena
3 roky od zveřejnění

Dobrý den,pane Mařík již jednou jsem Vám tento dotaz posíla, nezměnilo se na tom opětovném přiznání vdovského důchodu nic. Jsem narozena 9.12.1960, v roce 2018 8.11. mi zemřel manžel, nyní do 8.11, 2019 jsem pobírála vdovský důchod. Až mi bude 60 roků a 2 měsíce, což bude únor 2021 můžu znovu požádat o obnovení vdovského důchodu.Můžu si o něj zažádat 4 měsíce dopředu, tedy již v říjnu 2020. Děkuji

Luboš
5 roky od zveřejnění

Tento stát je prolhaný, zlotřilý systém, vedený zloději a lumpy téměř třicet let. Asociální chování předchozích vlád způsobuje to, že na to doplácí ti nejchudší. Přitom se nikdo nepozastaví nad případy, že osoba domáhající se revokace neoprávněně stanoveného výnosu stran zdravotního stavu ( mj. i sociálně cítící a pečující o rodiče, z nichž již jeden zemřel ) se nemůže 3 roky i když je registrována na ÚP jako zájemce i později uchazeč o zprostředkování práce, domoci toho, aby byla objednána na přezkum a tento úředním postupem vyrobený švindl ve smyslu určení skutečného stavu odhalen, protože byl zaveden osobami, kterým tato klasifikace dotyčného zajistila pokojné zlodějiny při privatizaci státního majetku. V rámci tohoto bylo a je ještě vedeno několik správních řízení, kdy je osoba napadána, znevěrohodňována, i když byla a je doposud jako svědek v případu, který se doposud pravomocně soudem, vyšetřovací komisí ani jinak nerozhodnul.
A k vdovskému důchodu jen tolik, že po úmrtí jednoho člena rodiny jsou nyní dva lidé odkázáni na jeden takto stanovený příjem, ač dotyčná osoba celou dobu usiluje o získání pracovního místa a snaží se být platná i v jiných společenských věcech, kde je flagrantně poškozován zájem veřejnosti a veřejný zájem společnosti a státu.
Při bližším pohledu je pak jisté, že se osoba stala „nepohodlnou“ těm, kteří se podle obohatili na úkor státu, a ti jsou kryti těmi, kteří mají moc, právo i represivní složky 30 let ve svých rukou.
Tak dlouho budou existovat problémy v této zemi, dokud si občané po sobě nechají šlapat od těch, kteří jim předestírají jako usvědčení zloději, že jsou jediní čistí a hrají na to, že lidé zapomínají.
„Stát je organizované násilí na občanu“ platí stále, jen se vyměnilo názvosloví.

SimonaDlouha
5 roky od zveřejnění

Dobrý den, zemřel mi manžel (bylo mu 50 let) a nyní žiji ve společné domácnosti i s jeho rodiči, o které se starám, jelikož už jsou hodně staří. Na *** jsem se dočetla, že nejen, že mám nárok na vdovský důchod po manželovi po dobu 1 roku, ale vzhledem k tomu, že se starám i o jeho rodiče, tak ta podpůrná doba čerpání vdovského důchodu by měla být delší. Je to tak? Máte s tím zkušenost? Kam se mám o obrátit?

Pepa
5 roky od zveřejnění
Reakce na:  SimonaDlouha

Ne tady s tím níkdo zkušenost nemá. Jšeš asi první, komuse tohle stalo.

helena
5 roky od zveřejnění

žena narozena 7.4.1956, muž zemřel 4.4.2004, má nárok na obnovu vdovského důchodu? děti už nestudovali

J.Janošová
6 roky od zveřejnění

Dobrý den,jsem narozena 1/1958 ,manžel byl narozen 1/1956 a zemřel 6/2014.Vychovali jsme 2 děti. Žádala jsem o obnovení vdovského důchodu,a byl mi zamítnut!Necháááápu, manžel byl malý živnostník ,platil daně,sociální pojištění, já do poslední chvíle o něj pečovala doma,zemřel doma,ukončila jsem v zaměstnání,abych ho nemusela dát do nemocnice,čímž jsem státu ušetřila peníze a za to vše ,že jsme byli spolu 34let, já nedostanu od státu žádnou almužnu???!
Skončila jsem na ÚP,pobírám hmotnou nouzi!!!Děkuji zákonům ,děkuji vládě!!!
J.J. Ostrava

Soňa
6 roky od zveřejnění

Dobrý den, ráda bych věděla jak se mi bude počítat vdovský důchod , který pobírám od roku 1991 a jdu do řádného starobního důchodu 17.2.2018 , o který budu teprve žádat. nebude se mi krátit ani ten?
Děkuji s pozdravem Soňa

Daniela
6 roky od zveřejnění

Dobrý den.
Moje kamarádka Irena dosáhne 27.1.2018 60 let. Bere vdovský důchod do 30.6.2018. Podmínka pro pokračování vdov.důchodu -Muž odchod do důchodu 27.11.2021 -4 roky- 27.11.2018 – bude splněna bude jí 60 v lednu 18.
Její odchod do starobního důchodu je 27.9.2020 ( 62 a 8 měsíců). Takže bude pobírat i nadále vdovský důchod. Chtěla odejít do předčaného důchodum co nejdříve. Bude jí vdovský přepočítán nebo až po jejím nároku na řádný starobní důchod?
Prosím mohl byste namodelovat situaci ,je to sice absurdní, kdy nejdříve může manžel (nar. 9.6.1962)umřít, aby vznikl nárok na vdovský důchod tak, aby po té byla splněna lhůte pro následné pobírání. Žena nar. 27.11.1963, 1 dítě.
Moc děkuji za odpověď

Jitka Konečná
7 roky od zveřejnění

Prosím o odpověď zda budu mít nárok na obnovu vdovského důchodu. Děkuji.
Jsem narozená 5.2.1963, manžel zemřel v roce 2004 a vdovský důchod mne byl ukončen 22.9.2013. Syn ukončil studium 31.8.2013.

Dudová Dagmar
7 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Jsem 31 let vdovou. Manžel zemřel 26.4.1986 Měl tehdy částečný invalidní důchod. Důchod pobírám vdovský vč. mého starobního důchodu, ale zajímalo by mně, zda vdovský důchod mám správně vypočítány. Mohu se obrátit na ČSSZ o přepočítání vdovského důchodu ten činí 2550Kč. Děkuji. Dudová

Jan S
7 roky od zveřejnění

Pozadal jsrm zamestnavazele o zmenu pracovni smlouvy z duvodu odchodu do stsrobniho duchodu na Slovensku.Neni to mozne .Chtel jsrm si uplatnit ulevu na dani informoval jsem se neni to mozne a vneposledni rade chtel jsem prukaz duchodce na drahy a MHD nikde jsem neuspel.Zrejme porovnani duchodce v stari je na jine urovni pro ceskeho duchodce ,jenom pro vyplaceni nemocenske to maj stejne.Snad narodnostni diskriminace?Na Slovensku jsem duchodce od 9.6.2016 v Ceske tepublice jeste ne.Pobiram 60 % duchodu a uz nemuzu byt nemocny za nemocenskou .Jenom za sve…Tezky casy! Dekuji za odpoved.

Jana Musilová
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda to chápu správně…máme dvě děti(5 a 1rok) Já *83, manžel *81. Pokud by manžel zemřel(nebo já), nemám nárok ani na vdovský důchod a naše děti ani na sirotčí důchod? Pouze pokud by došlo k úmrtí následkem prac.úrazu. A jak je to s dětmi, které ještě nechodí do školy? Děkuji, nějak se v tom neorientuji.

JM

Irena Krotilová
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,
jsem vdova od roku 2005 a jsem narozena 24.3.1958. Mám dvě již dospělé dcery,po ukončení studií mladší dcery mi byl vdovský důchod mi byl asi tak na rok odebrán, ale zase pak přiznán. Mám dotaz. Až budu mít nárok dle svého věku na starobní důchod a já ještě budu chtít a budu moci pracovat a starobní důchod si nenechám přiznat, budu stále pobírat vdovský důchod v plné výši a nebo mi bude krácen. Musím nahlašovat na OSSZ, že jsem již ve věku starobního důchodu ale stále pracuji bez přiznání starobního důchodu a vdovský důchod mi bude přepočítán jako bych byla již ve starobním důchodu?
Děkuji za informační odpověď
Irena Krotilová

Jana
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,
mohla bych se Vás zeptat, jak je to s navrácením vdovského důchodu pro moji mamku? Mamka je narozená v roce 1961 a taťka zemřel v roce 2006. Mám tušení že po dobu studia mého bratra se mamce nějaký vdovský důchod vyplácel, ale pak to nějak skončilo a teď by údajně mělo být obnoveno.
Pokud to tak je, prosím poraďte mi prosím jakou formou se žádá o navrácení tohoto důchodu (zda existuje nějaký formulář, nebo zda se píše jen nějaký dopis)
Velmi Vám děkuji a jsem s pozdravem