Invalidní důchody

Druhy invalidních důchodů

Po desítky let u nás existovaly dva druhy invalidního důchodu a to částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod. Změnou důchodového zákona došlo s platností od 1. 1. 2010 k transformaci těchto důchodů, kdy se částečný invalidní důchod změnil na invalidní důchod prvního nebo druhého stupně a plný invalidní důchod se změnil na invalidní důchod třetího stupně.

Nárok na výplatu invalidního důchodu

Nárok na výplatu invalidního důchodu má občan, u kterého došlo k poklesu pracovní schopnosti (zhoršený zdravotní stav) a dále splnil podmínku potřebné doby pojištění.

Žádost o invalidní důchoddůchod

Žádost o invalidní důchod se podává na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Jak žádat o invalidní důchod?

Zdravotní stav

Invalidní důchod 1. (prvního stupně) – míra poklesu pracovní schopnosti musí činit alespoň 35 %.

Invalidní důchod 2. (druhého stupně) – míra poklesu pracovní schopnosti musí činit alespoň 50 %.

Invalidní důchod 3. (třetího stupně) – míra poklesu pracovní schopnosti musí činit alespoň 70 %.

Potřebná doba pojištění

Pro nárok na výplatu invalidního důchodu musíte být pojištěni nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Jestliže jste starší 38 let a tuto podmínku nesplňujete, zkoumá se ještě období 20 let před vznikem invalidity – v tomto případě ale potřebujete 10 let doby pojištění.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na invalidní důchod?


Otázky a odpovědi k invalidnímu důchodu – důchodová poradna


Loading...