Pobírám předčasný starobní důchod

Předčasný důchod je formou starobního důchodu, který umožňuje odejít do důchodu dříve, avšak za cenu trvalého krácení přiznaného důchodu.

Je možné si v předčasném starobním důchod přivydělat? Ano, ale zaměstnání nesmí zakládat účet na sociálním pojištění. Více informací pro předčasné starobní důchodce naleznete dále.

Důležité informace: Předčasný starobní důchod

Informace pro důchodce v předčasném starobním důchodu:


Otázky a odpovědi k předčasnému starobnímu důchodu – důchodová poradna