Sirotčí důchod – kalkulačka a žádost

Sirotčí důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmů po úmrtí živitele dítěte. Jaké podmínky je třeba splnit pro nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod pobírá nezaopatřené dítě

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je dítě, které nedosáhlo 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Na sirotčí důchod nemá nárok dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li

a) rodič (případně osvojitel) dítěte, nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.

Aby vznikl nárok na výplatu sirotčího důchodu, je třeba, aby zemřelý ke dni smrti pobíral starobní nebo invalidní důchodu nebo splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Podrobněji: Nárok na sirotčí důchod – kolik let pojištění je třeba získat?

Oboustranně osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění podmínek stanovených výše nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ. Za sirotka, který dosud nedosáhl 18 let, žádá o sirotčí důchod zákonný zástupce (v naprosté většině případů druhý rodič). Sirotek starší 18 let si o sirotčí důchod žádá sám za sebe a poté i sám sirotčí důchod pobírá. Žádost na OSSZ vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení.

Doklady potřebné k žádosti o sirotčí důchod

Pokud zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod bude k žádosti o sirotčí důchod nutné předložit:

  • občanský průkaz,
  • rodný list sirotka,
  • úmrtní list,
  • potvrzení o studiu, u sirotků, kteří již dokončili základní školní docházku, tj. studují střední nebo vysokou školu.

Jestliže zemřelý nebyl poživatelem důchodu, doporučujeme obrátit se před uplatněním žádosti o sirotčí důchod na OSSZ. Doklady, které má ČSSZ v evidenci, nebudou znovu požadovány. Obecně je třeba doložit tyto doklady zemřelého:

  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenská knížka, příp. propouštěcí list zemřelého muže,
  • rodné listy dětí zemřelé ženy (pouze v případě, že si OSSZ nemůže údaje ověřit v základních registrech),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce.

V případě, že sirotek žádá o zasílání sirotčího důchodu na svůj účet, dokládá Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu. Totéž platí i v případě zasílání důchodu na účet rodiče u nezletilého sirotka.

Výpočet sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. V roce 2024 činí výše základní výměry sirotčího důchodu 4.400 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Výši sirotčího důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění, kterou zemřelý získal. V případě, že žádný důchod nepobíral, je třeba nejdříve provést výpočet invalidního nebo starobního důchodu (podle věku zemřelého), ze kterého se sirotčí důchod dále spočítá.

Sirotčí důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry. K výpočtu sirotčího důchodu můžete využít naši kalkulačku, je k dispozici pro roky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Rozhodnutí o sirotčím důchodu

O nároku a výši sirotčího důchodu rozhoduje ČSSZ na základě podané žádosti a to do 90 dnů od uplatnění žádosti – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. O přiznání sirotčího důchodu je žadatel informován rozhodnutím, které je zasíláno doporučeně do vlastních rukou. V případě nesouhlasu s rozhodnutím o sirotčím důchodu, může proti němu žadatel podat námitku. Námitku je možné podat do 30 dní od obdržení rozhodnutí.

Sirotčí důchod, zaměstnání a denní, kombinované a dálkové studium

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem je sirotek po ukončení povinné školní docházky vždy, jestliže je studentem denního studia. Není přitom rozhodující, zda vykonává výdělečnou činnost, příp. v jakém rozsahu je výdělečná činnost sirotka vykonávána. Pokud tedy sirotek studuje v denním studiu, není rozhodující, zda pracuje – nárok na sirotčí důchod má i nadále. Nárok na sirotčí důchod má sirotek i v případě kombinovaného nebo dálkového studia. V tomto případě však nesmí vykonávat činnost zakládající účast na sociálním pojištění (zaměstnání, ze kterého se platí sociální pojištění) nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Účast na sociálním pojištění nezakládá např. dohoda o provedení práce s výdělkem do 10.000 Kč měsíčně vč. nebo dohoda o pracovní činnosti s výdělkem nižším než 4.000 Kč měsíčně (u dohody o pracovní činnosti však toto neplatí ve všech případech).

Sirotčí důchod a prázdniny po maturitě (závěrečné zkoušce)

V případě, že se dítě stalo studentem vysoké školy, má po úspěšném vykonání maturitní zkoušky v květnu nebo červnu, nárok na výplatu sirotčího důchodu za měsíce červenec a srpen (a následující po dobu studia vysoké školy). Jestliže maturant nebude pokračovat ve studiu na vysoké škole, bude mít nárok na sirotčí důchod za červenec a srpen v případě, že po celý kalendářní měsíc nebude vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci (totéž se týká i učně střední odborné školy po vykonání závěrečné zkoušky).

Totéž platí i pro situaci při ukončení učiliště závěrečnou zkouškou (získáním výučního listu). Učeň bude mít nárok na sirotčí důchod za červenec a srpen v případě, že po celý kalendářní měsíc nebude vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění nebo pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Př.: Student zakončil studium střední školy úspěšným složením maturitní zkoušky 3. června. Ve studiu na vysoké škole nebude pokračovat. Od 2. července je zaměstnán. Za měsíc červenec mu sirotčí důchod bude náležet, neboť po celý kalendářní měsíc nevykonával výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Pokud by toto zaměstnání ukončil nejpozději k 30. srpnu, měl by ze stejného důvodu nárok i na sirotčí důchod za měsíc srpen.

Sirotčí důchod po vykonání závěrečné zkoušky na vysoké škole

Nárok na sirotčí důchod má sirotek – student vysoké školy za kalendářní měsíc, v němž ukončil studium na vysoké škole, a dále za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž sirotek ukončil studium na vysoké škole, pokud po celý tento měsíc nevykonával výdělečnou činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, ani nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Tato podmínka se nepoužije v případě, že sirotek bude nadále pokračovat v bezprostředně navazujícím denním studiu na téže nebo jiné vysoké škole – sirotčí důchod pak náleží po celé prázdniny i při výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění. V případě navazující studia lze tímto způsobem „pokrýt“ nejdéle doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Sirotčí důchodu po dosažení 18 let sirotka

Při dovršení 18 let může sirotek na okresní správě sociálního zabezpečení požádat o výplatu sirotčího důchodu na svůj bankovní účet, příp. ke svým rukám prostřednictvím pošty. K žádosti je třeba předložit potvrzení o studiu, rodný list sirotka a Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet (nechce-li důchod zasílat v hotovosti na poštu). Výplata sirotčího důchodu může být i po dovršení 18 let sirotka zasílána rodiči, ČSSZ však může vyžadovat souhlas sirotka (ve většině případů je sirotčí důchod dále vyplácen rodiči i bez souhlasu sirotka s tímto způsobem zasílání důchodu).

Do kdy může být vyplácen sirotčí důchod?

Sirotčí důchod je vyplácen po dobu nezaopatřenosti dítěte, nejdéle však do 26 let věku.

Valorizace sirotčího důchodu

Pokud je vyhlášena valorizace, týká se vždy všech důchodů, tedy i sirotčího. K jinému navyšování sirotčího důchodu než v rámci valorizací nedochází. Na výši sirotčího důchodu nemá vliv ani špatná sociální situace sirotka.


Otázky a odpovědi k sirotčímu důchodu – důchodová poradna5 1 hlasující
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petr Sedlacek
1 rok od zveřejnění

Dobrý den má nárok na sirotčí důchod studující Vnučka? Zemřel otec který skoro vůbec nepracoval a neplatil základní zdravotní ani důchodové pojištění, matka se nestará je podáno trestní stíhání za zanedbání povinné výživy,vnučka bydlí u cizích lidí a studuje,

zdena
5 roky od zveřejnění

dobry den mam otazku kdyz mam behem sirotciho duchodu napsano ze je to urgentni jak dlouho mohu cekat na vyplaceni? Dekuji predem

Renata Samuel
6 roky od zveřejnění

Dobry den,pobiram sirotci a vdovsky duchod z Anglie a zajima me jestli ho musim zdanit v Ceske Republice? Dekuji.

Denisa
7 roky od zveřejnění

Dobry den jen se chci zeptat jestli mam narok na siroci kdyz muj otec zemrel. Pred sedmi roky dnes mi je 25 let a jen se chce zeptat jestli mohu zadat nebo ne

Natálie Heděncová
7 roky od zveřejnění

A můžu podepsat prohlášení o dani, když pobírám sirotčí důchod?