Starobní důchod

Starobní důchod je dávkou důchodového systému, na kterou má nárok občan, který dosáhl důchodového věku stanoveného zákonem a splnil podmínku potřebné doby pojištění.

Odchod do starobního důchodu

Nárok na starobní důchod má občan, který splnil dvě podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění:

  1. dosáhl důchodového věku,
  2. získal potřebnou dobu pojištění.

Důchodový věk

Pro stanovení důchodového věku (tj. věku, ve kterém můžete odejít do starobního důchodu, pokud splníte podmínku potřebné doby pojištění) je rozhodující rok narození. U žen odcházejících v současnosti do starobního důchodu (narozených před rokem 1975), ovlivňuje důchodový věk také počet vychovaných dětí. Věk odchodu do starobního důchodu zjistíte z tabulky důchodového věku nebo z naší kalkulačky.

Důchodový věkPotřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Potřebná doba pojištění se postupně prodlužovala, a to v závislosti na roku, ve kterém je dosaženo důchodovém věku. U občanů, již dosáhli důchodového věku před rokem 2010, činí potřebná doba pro nárok na starobní důchod 25 let. Od roku 2010 docházelo k prodlužování potřebné doby pojištění z 25 na 35 let.

Rok dosažení důchodového věkuKolik let je třeba získat pro vznik nároku na starobní důchod?
do konce roku 200925 let
201026 let
201127 let
201228 let
201329 let
201430 let
201531 let
201632 let
201733 let
201834 let
od roku 201935 let

Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. To platí i v případech, že v roce, v němž byl důchodový věk dosažen, nebyla získána potřebná doba pojištění a tuto potřebnou dobu pojištění pojištěnec získá až v některém z následujících roků. Stejně tak při odchodu do předčasného starobního důchodu je rozhodující rok, ve kterém má pojištěnec nárok na „řádný starobní důchod“. Např. nárok na řádný starobní důchod má občan v roce 2015, ale chce odejít do předčasného starobního důchodu v roce 2012. V tomto případě potřeboval 31 let pojištění.

Podrobněji: Nárok na starobní důchod – kolik let pojištění potřebujeme? Jak jsou pro nárok a výpočet hodnoceny jednotlivé doby pojištění?

V případě, že žadatel o starobní důchod nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění, může pomoci tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Dobrovolným důchodovým pojištěním však není možné doplatit jakoukoliv dobu.

Žádost o starobní důchod

Žádost o starobní důchod sepisuje s občanem okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ. Před uplatněním žádosti o starobní důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou na okresní správu sociálního zabezpečení pro zjištění, které doklady má již ČSSZ ve své evidenci, příp. tyto informace zjistit právě z ePortálu ČSSZ.

K žádosti o starobní důchod se předkládají následující doklady (doklady, které má již ČSSZ v evidenci není třeba dokládat):

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži),
  • rodné listy dětí (pouze ženy, a to pouze v případě, že si OSSZ nemůže údaje ověřit v základních registrech),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Výplata starobního důchodu může být prováděna pouze na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela).

Kdy je možné požádat o starobní důchod?

O starobní důchod lze požádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. O řádný starobní důchod lze žádat také zpětně – důchod se vyplácí až 5 let zpětně.

Musím v zaměstnání skončit?

Přiznání řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Po přiznání starobního důchodu není ani nutné ukončovat stávající pracovní smlouvu a uzavírat novou. Výdělečná činnost může pokračovat ve stejném rozsahu jako před přiznáním starobního důchodu.

Kalkulačka starobního důchodu

K výpočtu starobního důchodu je třeba mít informativní osobní list důchodového pojištění, který si můžete jednou za rok zdarma vyžádat na České správě sociálního zabezpečení. Starobní důchod lze poté spočítat na naší důchodové kalkulačce.

Výpočet starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí, tzv. základní výměry, která je pro všechny důchody a důchodce stejná a v roce 2024 činí 4.400 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti je k dispozici na stránce o valorizaci a tzv. procentní výměry, jejíž výše se počítá ze všech výdělků od roku 1986 a celkové doby pojištění (velmi zjednodušeně řečeno z opracovaných let). Minimální výše procentní výměry starobního důchodu činí 770 Kč. Starobní důchod je součtem základní a procentní výměry důchodu. V článku o výpočtu starobního důchodu je podrobně popsán celý postup.

Práce nad nárok

Občan, jenž již získal nárok na starobní důchod, starobní důchod nepobírá a je nadále zaměstnaný (nebo OSVČ), může pracovat tzv. „na procenta“ a za cenu vzdání se výplaty důchodu, si starobní důchod zvýšit. Zvýšení činí 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní pojištění po vzniku nároku na starobní důchod. Princip a výhodnost podrobně vysvětlujeme v článku o práci nad nárok.

Rozhodnutí o starobním důchodu

O nároku na starobní důchod a jeho výši rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti o důchod – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí zasílá ČSSZ doporučeně do vlastních rukou. Nesouhlasíte-li s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu, můžete proti němu podat ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení námitku.

Zaměstnání ve starobním důchodu

Zaměstnání důchodce, který odešel do řádného starobního důchodu nebo sice odešel do předčasného důchodu, ale již dosáhl důchodového věku, není omezeno ani výdělkem ani délkou pracovní doby. Další informace o zaměstnání starobních důchodců naleznete v tomto článku. Za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu si starobní důchodce může požádat o zvýšení důchodu.

Valorizace starobního důchodu

U již přiznaných důchodů dochází k jejich dalšímu zvyšování v rámci jednotlivých valorizací.


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna3.9 14 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
24 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jana Machová
1 rok od zveřejnění

Nedostala jsem ve lhůtě 90 dnů vyjádření k žádosti o starobní důchod. Doklady mám v pořádku, není důvod provádět další šetření (43 let ve státní správě řádně evidováno). Dle sdělení jedné referentky po nahlédnutí do systému ČSSZ na moji žádost 90 dní prý zatím „nikdo ani nesáhl“ – personální vyprázdněnost ČSSZ je prý obrovská. Mám čekat poníženě dále, či spíše se hned obrátit na ministra práce a sociálních věcí se stížností? Nelíbí se mi též, že důchod měl být přiznán k 27.5., a při inflaci 17% je nespravedlivé, že částka nebude o inflaci zhodnocena, až se dočkám opožděného vyplacení.

Jaroslav
2 roky od zveřejnění

Pokud mám dobu pojištění 46 let a 2 měsíce, lze si pomocí dobrovolného pojištění dokoupit 10 měsíců, aby se mi doba pojištění zvedla na 47 let? Děkuji za odpověď. Jaroslav Popelka

Vlastimil
2 roky od zveřejnění

Požádal jsem v listopadu 2020 o předčasný důchod ke konci loňského roku. Po 3 měsících mi bylo vyhověno. Začátkem jara jsem požádal o uvolnění vyplácení svého důchodu, neboť mi tak poradili na OSSZ, aby se mi vrátila ztráta z předčasně přiznaný důchod. Protože jsem pracoval dále. A EJHLE! Je už skoro konec července a nikdo se mi z Prahy neozval. Důchod mi stále není vyplácen!!! A mám na něj nárok od ůnora!!! Tak JAK DLOUHO JEŠTĚ MÁM ČEKAT? Zavolal jsem na OSSZ a pouze mi sdělili, že Praha mlčí, že se to musí URGOVAT! Jsem z toho zoufalý.

Božena Metelková
3 roky od zveřejnění

Žádost o změnu výplaty termínu, kde se mám obrátit? Dík za zprávu

Zuzana
1 rok od zveřejnění

Obraťte se na OSSZ v místě trvalého bydliště.

Božena Prokopová
3 roky od zveřejnění

Dobrý den Narodila jsem se 31 10 1959 chtěla jsem se zeptat jestli když jsem sepsala žádost 3 listopadu 2020 jestli dostanu zpětně zálohu kdy jsem měla nárok na odchod do starobního důchodu a kdy mi prosím přijde nějaká záloha než bude výměr než mi to z Prahy pošlou což trvá tři měsíce Volala jsem tam a že když mám exekuci takže mi nic nepošlou ..což je divne nezabavitelna částka je násobek životního minima děkuji s pozdravem Prokopová

Naposledy upravil/a Božena Prokopová
Věra Skopová
3 roky od zveřejnění

Dobrý den, chci požádat o starobní důchod k 10.2.2021. Jedná se o předčasný důchod o 1 čtvrtletí.
Mám odpracováno 44 let a 337 dnů. Prosím o informaci, zda lze doplatit sociální pojištění do odpracovaných 45 let, tj. 28 dní. Pokud ano, v jaké výši a na koho se mám obrátit.
Děkuji za informaci.
Věra Skopová

Juraj Hatala
4 roky od zveřejnění

Dobrý den. Jaký nejvyšší hrubý příjem má rozhodný vliv na výpočet starobního důchodu. To znamená,pro nejvyšší možný starobní důchod potřebuji jak vysoký hrubý příjem? Děkuji za odpověď.Hatala

Jiří Borovka
4 roky od zveřejnění

Dodrý den, Při vstupu do svazku manželského, jsem si vzal příjmení po manželce. Při výpočtu invalidního důchodu ale i násl. starobního důchodu, se tato záležitost nebrala v úvahu, takže mě nebyla započítána doba učení, vojny ani dva roky po vojně./původní rodné příjmení/ Později, když jsem tuto skutečnost zjistil, informoval jsem příslušnou zprávu a bylo by řečeno, že na nějaké doplacení nebo odškodnění nemám nárok. Chci se zeptat, je tento postup úřadu správný. Vždyt to byl on, kdo udělal chybu. Děkuji za odpověd

Jaroslav Hybler
4 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Vážený pan Maříku,
můj příspěvek směruji do diskuse, protože žádný dotaz nemám. Všechny odpovědi na mé otázky (a nebylo jich málo) jsem nalezl ve Vaších článcích a poradně. Díky informacím, získaných na Vašich stránkách, jsem se v důchodové problematice obstojně zorientoval a zvolil si vhodné datum odchodu do důchodu. Věřím, že mi to přinese nemalý užitek. Při četbě jsem získal přesvědčení, že Vaše webové stránky jsou obdivuhodné dílo, které pomáhá nejen konkrétním tazatelům, ale i velkému počtu dalších čtenářů. Návštěvníci Vašich stránek zde naleznou ty nejzasvěcenější a nejrozsáhlejší informace týkající se důchodů, zákonů, pojistné matematiky… v českém prostředí. Osobně velmi oceňuji nejen Vaše rozsáhlé znalosti, ale především ochotu bezplatně je poskytnout. A téměř nepochopitelná je pro mne Vaše trpělivost. Ochota odpovídat znovu na stejné a stále se opakující otázky, ochota reagovat na požadavky, které nevykazují základní míru slušnosti, ale třeba i trpělivost, se kterou opakovaně upozorňujete přispěvatele této diskuse, že dotazy je třeba směrovat do poradny, je pro mne až neuvěřitelná.
Rád bych Vám za Vaši obdivuhodnou práci velmi poděkoval.
S velkou úctou
Jaroslav Hybler

Štěpánka Kadlicová
5 roky od zveřejnění

Od 1.9.2018 pobírám starobní důchod. K jeho výpočtu mi v r. 2018 byly započteny odpracované dny, nikoliv však vydělaná mzda. Je možné si po roce či dvou nechat důchod znovu přepočítat?

Pawlasová Hilda
6 roky od zveřejnění

Prosím o radu
Je někde formulář o přepočet starobního důchodu a co ještě k přepočtu potřebuji?

Schillinger Petr
6 roky od zveřejnění

Dobry den kde dostanu potvrzeni o pobirani duchodu a v jake visi.Dekuji

Ivana Fonioková
6 roky od zveřejnění

Dobrý den,
pracuji na plný úvazek a zároveň pobírám invalidní důchod I. stupně. Při výpočtu starobního důchodu se bude do částky připočítávat i částka invalidního důchodu?
Děkuji
Fonioková

Irena
6 roky od zveřejnění

dobry večer chtěla bych se vas zeptat .LONI v prosincij jsem dostala starobni duchod a zalohu na duchod s pětne vyrovnani to znamena že bych mohla ještě dostat nějakou dobirku děkuji Irena

M.
6 roky od zveřejnění

Dobrý den, prosím Vás o radu. Od ledna 2017 jsem jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Stále nemohu práci najít, a proto mě tyto potíže vedou k rozhodnutí požádat o předčasný důchod, na který mně vznikl nárok od první poloviny května 2018. Mám odpracovanou dobu potřebnou pro podání žádosti o předčasný důchod a žádost se musí podat 4 měsíce předem tz. leden 2018. Ale ještě za únor 2018 mám zákonem schválenou podpůrčí dobu v nezaměstnanosti a měla bych obdržet peněžitou podporu. Nikde nemohu najít odpověď na to, jak dál postupovat pokud mě z ÚP
(myslím určitě) vyřadí ihned.
Tzn. nyní jde o dobu cca 5,5 měs. do přiznání př.důchodu.
(OSSZ mně dobu podání žádosti o předčasný důchod potvrdila).
Poraďte, prosím, co mám udělat aby byly splněny všechny podmínky MPSV a CSSZ nebo kde obdržím potřebné informace a jak dál postupovat.
Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď.

Jana Smirinska
6 roky od zveřejnění

Dobry den je mi 55 let provdala jsem se za italskeho obcana kde jsem pracovala v jeho obchode kde jsem nebyla nikdy registrovana vychovala jsem 2 syny a cely cas jsem pracovala zadarmo.
Po 25 letech manzelstvi jsem odesla od rodiny z duvodu neustale nevery a ponizovani. Ziji a pracuji ted v Americe kde jsem nelegalne chci se vratit do me rodne zeme ale desi me co bude az nebudu mit silu pracovat .Jsem neustale provdana .Moje otazka zni mam narok na nejake socialni zabezbeceni ve stari?
Dekuji za odpoved

Ján Slojan
6 roky od zveřejnění

Slovensky duchodce a ještě neduchodce v Česke republice pracujicí tady 16 let nema nárok na nemocenské.Platím všechny dane a odvody statu ale stát v nemoci už né .Není to okradaní?Nebo to je šetření statnimi penězi.Mám žádat o vracení daní když ještě nejsem česky duchodce.Neuznavaj ani zákon ES č.883/2004 a spletaj zákony dvou státu.Co jse to deje?Bojím jse onemocnět .70 dni mám už -nemoc jsem mel 3.11.2016 až 19.2.2017 ale od 25.1.2017 už neplaceno.Při dávkach jsem jako duchodce v České republice pri povinnostech jsem neduchodce v České republice .Prominte, že jse už v tom živote neorientujú.Už i stát začína veřejně okradat občany?

PODEŠVA MILOSLAV
6 roky od zveřejnění

DOBRÝ DEN CHCI SE ZEPTAT KDY DOSTANU VYROZUMĚNÍ O VÝŠI STAROBNÍHO DŮCHODU .ŽÁDOST JSEM POSLAL 11 .LISTOPADU A JEŠTĚ MI NEPŘIŠLO VYJÁDŘENÍ.DĚKUJI

Marei Fridrichová
7 roky od zveřejnění

Dobrý den, po ukončení povinné docházky v roce 1976 jsem od 1.9.1976 do 30.6. 1978 absolvovala kurz ve Státním těsnopisném ústavu v Praze 8 a současně intenzivní dvouletý kurz němčiny v Jazykové škole, lze toto studium jako pojištění pro výpočet důchodu?

MILAN
7 roky od zveřejnění

Dobry den. dotaz: Mohu si nechat přepočitat stavajici duchod co nyni mam .Duvod jeho vyše. Děkuji za odpověd.