Starobní důchod

Starobní důchod je dávkou důchodového systému, na kterou má nárok občan, který dosáhl důchodového věku stanoveného zákonem a splnil podmínku potřebné doby pojištění.

Odchod do starobního důchodu

Nárok na starobní důchod má občan, který splnil dvě podmínky stanovené zákonem o důchodovém pojištění:

  1. dosáhl důchodového věku,
  2. získal potřebnou dobu pojištění.

Důchodový věk

Pro stanovení důchodového věku (tj. věku, ve kterém můžete odejít do starobního důchodu, pokud splníte podmínku potřebné doby pojištění) je rozhodující rok narození. U žen odcházejících v současnosti do starobního důchodu (narozených před rokem 1975), ovlivňuje důchodový věk také počet vychovaných dětí. Věk odchodu do starobního důchodu zjistíte z tabulky důchodového věku nebo z naší kalkulačky.

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Potřebná doba pojištění se postupně prodlužovala, a to v závislosti na roku, ve kterém je dosaženo důchodovém věku. U občanů, již dosáhli důchodového věku před rokem 2010, činí potřebná doba pro nárok na starobní důchod 25 let. Od roku 2010 docházelo k prodlužování potřebné doby pojištění z 25 na 35 let.

Rok dosažení důchodového věkuKolik let je třeba získat pro vznik nároku na starobní důchod?
do konce roku 200925 let
201026 let
201127 let
201228 let
201329 let
201430 let
201531 let
201632 let
201733 let
201834 let
od roku 201935 let

Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. To platí i v případech, že v roce, v němž byl důchodový věk dosažen, nebyla získána potřebná doba pojištění a tuto potřebnou dobu pojištění pojištěnec získá až v některém z následujících roků. Stejně tak při odchodu do předčasného starobního důchodu je rozhodující rok, ve kterém má pojištěnec nárok na “řádný starobní důchod”. Např. nárok na řádný starobní důchod má občan v roce 2015, ale chce odejít do předčasného starobního důchodu v roce 2012. V tomto případě potřeboval 31 let pojištění.

Podrobněji: Nárok na starobní důchod – kolik let pojištění potřebujeme? Jak jsou pro nárok a výpočet hodnoceny jednotlivé doby pojištění?

V případě, že žadatel o starobní důchod nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění, může pomoci tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Dobrovolným důchodovým pojištěním však není možné doplatit jakoukoliv dobu.

Žádost o starobní důchod

Žádost o starobní důchod sepisuje s občanem místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Neexistuje žádný formulář žádosti o starobní důchod, který by byl pro žadatele k dispozici – žádost vyplňuje přímo pracovník důchodového oddělení. Před uplatněním žádosti o starobní důchod doporučujeme obrátit se alespoň jednou na místě příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení pro zjištění, které doklady má již ČSSZ ve své evidenci. Pracovník OSSZ nebude takové doklady požadovat.

K žádosti o starobní důchod se předkládají následující doklady (doklady, které má již ČSSZ v evidenci není třeba dokládat):

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži),
  • rodné listy dětí (pouze ženy),
  • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
  • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný),
  • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky). Výplata starobního důchodu může být prováděna pouze na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela).

Kdy je možné požádat o starobní důchod?

O starobní důchod lze požádat nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem přiznání důchodu. O řádný starobní důchod lze žádat také zpětně – důchod se vyplácí až 5 let zpětně.

Musím v zaměstnání skončit?

Přiznání řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Po přiznání starobního důchodu není ani nutné ukončovat stávající pracovní smlouvu a uzavírat novou. Výdělečná činnost může pokračovat ve stejném rozsahu jako před přiznáním starobního důchodu.

Kalkulačka starobního důchodu

K výpočtu starobního důchodu je třeba mít informativní osobní list důchodového pojištění, který si můžete jednou za rok zdarma vyžádat na České správě sociálního zabezpečení. Starobní důchod lze poté spočítat na naší důchodové kalkulačce.

Výpočet starobního důchodu

Starobní důchod se skládá ze dvou částí, tzv. základní výměry, která je pro všechny důchody a důchodce stejná a v roce 2020 činí 3.490 Kč- vývoj základní výměry důchodu v minulosti je k dispozici na stránce o valorizaci a tzv. procentní výměry, jejíž výše se počítá ze všech výdělků od roku 1986 a celkové doby pojištění (velmi zjednodušeně řečeno z opracovaných let). Minimální výše procentní výměry starobního důchodu činí 770 Kč. Starobní důchod je součtem základní a procentní výměry důchodu. V článku o výpočtu starobního důchodu je podrobně popsán celý postup.

Práce nad nárok

Občan, jenž již získal nárok na starobní důchod, starobní důchod nepobírá a je nadále zaměstnaný (nebo OSVČ), může pracovat tzv. “na procenta” a za cenu vzdání se výplaty důchodu, si starobní důchod zvýšit. Zvýšení činí 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní pojištění po vzniku nároku na starobní důchod. Princip a výhodnost podrobně vysvětlujeme v článku o práci nad nárok.

Rozhodnutí o starobním důchodu

O nároku na starobní důchod a jeho výši rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení do 90 dnů od podání žádosti o důchod – tato lhůta může být ještě prodloužena o dobu, kdy byly došetřovány skutečnosti rozhodné pro přiznání důchodu. Rozhodnutí zasílá ČSSZ doporučeně do vlastních rukou. Nesouhlasíte-li s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení o přiznání důchodu, můžete proti němu podat ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení námitku.

Zaměstnání ve starobním důchodu

Zaměstnání důchodce, který odešel do řádného starobního důchodu nebo sice odešel do předčasného důchodu, ale již dosáhl důchodového věku, není omezeno ani výdělkem ani délkou pracovní doby. Další informace o zaměstnání starobních důchodců naleznete v tomto článku. Za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu si starobní důchodce může požádat o zvýšení důchodu.

Valorizace starobního důchodu

U již přiznaných důchodů dochází k jejich dalšímu zvyšování v rámci jednotlivých valorizací.


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna16
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Jiří Borovka

Dodrý den, Při vstupu do svazku manželského, jsem si vzal příjmení po manželce. Při výpočtu invalidního důchodu ale i násl. starobního důchodu, se tato záležitost nebrala v úvahu, takže mě nebyla započítána doba učení, vojny ani dva roky po vojně./původní rodné příjmení/ Později, když jsem tuto skutečnost zjistil, informoval jsem příslušnou zprávu a bylo by řečeno, že na nějaké doplacení nebo odškodnění nemám nárok. Chci se zeptat, je tento postup úřadu správný. Vždyt to byl on, kdo udělal chybu. Děkuji za odpověd

Štěpánka Kadlicová

Od 1.9.2018 pobírám starobní důchod. K jeho výpočtu mi v r. 2018 byly započteny odpracované dny, nikoliv však vydělaná mzda. Je možné si po roce či dvou nechat důchod znovu přepočítat?

Pawlasová Hilda

Prosím o radu
Je někde formulář o přepočet starobního důchodu a co ještě k přepočtu potřebuji?

Schillinger Petr

Dobry den kde dostanu potvrzeni o pobirani duchodu a v jake visi.Dekuji

Ivana Fonioková

Dobrý den,
pracuji na plný úvazek a zároveň pobírám invalidní důchod I. stupně. Při výpočtu starobního důchodu se bude do částky připočítávat i částka invalidního důchodu?
Děkuji
Fonioková

Irena

dobry večer chtěla bych se vas zeptat .LONI v prosincij jsem dostala starobni duchod a zalohu na duchod s pětne vyrovnani to znamena že bych mohla ještě dostat nějakou dobirku děkuji Irena

M.

Dobrý den, prosím Vás o radu. Od ledna 2017 jsem jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Stále nemohu práci najít, a proto mě tyto potíže vedou k rozhodnutí požádat o předčasný důchod, na který mně vznikl nárok od první poloviny května 2018. Mám odpracovanou dobu potřebnou pro podání žádosti o předčasný důchod a žádost se musí podat 4 měsíce předem tz. leden 2018. Ale ještě za únor 2018 mám zákonem schválenou podpůrčí dobu v nezaměstnanosti a měla bych obdržet peněžitou podporu. Nikde nemohu najít odpověď na to, jak dál postupovat pokud mě z ÚP
(myslím určitě) vyřadí ihned.
Tzn. nyní jde o dobu cca 5,5 měs. do přiznání př.důchodu.
(OSSZ mně dobu podání žádosti o předčasný důchod potvrdila).
Poraďte, prosím, co mám udělat aby byly splněny všechny podmínky MPSV a CSSZ nebo kde obdržím potřebné informace a jak dál postupovat.
Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď.

Jana Smirinska

Dobry den je mi 55 let provdala jsem se za italskeho obcana kde jsem pracovala v jeho obchode kde jsem nebyla nikdy registrovana vychovala jsem 2 syny a cely cas jsem pracovala zadarmo.
Po 25 letech manzelstvi jsem odesla od rodiny z duvodu neustale nevery a ponizovani. Ziji a pracuji ted v Americe kde jsem nelegalne chci se vratit do me rodne zeme ale desi me co bude az nebudu mit silu pracovat .Jsem neustale provdana .Moje otazka zni mam narok na nejake socialni zabezbeceni ve stari?
Dekuji za odpoved

Ján Slojan

Slovensky duchodce a ještě neduchodce v Česke republice pracujicí tady 16 let nema nárok na nemocenské.Platím všechny dane a odvody statu ale stát v nemoci už né .Není to okradaní?Nebo to je šetření statnimi penězi.Mám žádat o vracení daní když ještě nejsem česky duchodce.Neuznavaj ani zákon ES č.883/2004 a spletaj zákony dvou státu.Co jse to deje?Bojím jse onemocnět .70 dni mám už -nemoc jsem mel 3.11.2016 až 19.2.2017 ale od 25.1.2017 už neplaceno.Při dávkach jsem jako duchodce v České republice pri povinnostech jsem neduchodce v České republice .Prominte, že jse už v tom živote neorientujú.Už i stát začína veřejně okradat občany?

PODEŠVA MILOSLAV

DOBRÝ DEN CHCI SE ZEPTAT KDY DOSTANU VYROZUMĚNÍ O VÝŠI STAROBNÍHO DŮCHODU .ŽÁDOST JSEM POSLAL 11 .LISTOPADU A JEŠTĚ MI NEPŘIŠLO VYJÁDŘENÍ.DĚKUJI

Marei Fridrichová

Dobrý den, po ukončení povinné docházky v roce 1976 jsem od 1.9.1976 do 30.6. 1978 absolvovala kurz ve Státním těsnopisném ústavu v Praze 8 a současně intenzivní dvouletý kurz němčiny v Jazykové škole, lze toto studium jako pojištění pro výpočet důchodu?

MILAN

Dobry den. dotaz: Mohu si nechat přepočitat stavajici duchod co nyni mam .Duvod jeho vyše. Děkuji za odpověd.