Práce nad nárok (práce na procenta) a výpočet důchodu

Jak ovlivní práce nad nárok, někdy také nazývaná “práce na procenta” výši starobního důchodu a vyplatí se?

Jak se zvyšuje starobní důchod?

Za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na starobní důchod a bez pobírání starobního důchodu nebo invalidity třetího stupně, náleží za každých kalendářních 90 dní této činnost zvýšení výpočtového základu o 1,5 %. Do dosažení důchodového věku získáváte 1,5 % výpočtového základu za každý rok pojištění (365 dní). Tímto způsobem si můžete zvýšit svůj budoucí starobní důchod. Do doby nad nárok se nezapočítávají dny nemoci.

Do doby pojištění po vzniku nároku na starobní důchod se nehodnotí tzv. doby odečítané (např. dočasná pracovní neschopnost – nemocenská). Doba odečítaná pak “odsune” datum, kdy dojde k získání 90 dnů.

Jestliže pojištěnec nezíská celých 90 dní, aby mohlo dojít ke zvýšení důchodu, je tato doba přičtena k době pojištění získané před vznikem nároku na starobní důchod.

Zvýšení důchodu dle zákona

Zvýšení důchodu za práci po nároku na starobní důchodu řeší mimo jiné § 34 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.:

“Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo 3 a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu.”

Zvyšuje se o 1,5 % z důchodu?

Ne. Jak je uvedeno výše, 1,5 % se nepočítá z důchodu, ale z výpočtového základu. Obecně lze říci, že nejčastěji těchto 1,5 % za 90 dní je od 180 Kč (u nižších důchodu, okolo 10.000 Kč) až po 240 Kč (u důchodu okolo 13.000 Kč).

Vyplatí se pracovat nad nárok?

To musí zvážit každý žadatel sám. Je třeba si uvědomit, že u důchodu 13.000 Kč si sice zvýšíte důchod o 240 Kč, ale zároveň “přijdete” o tři nevyplacené důchody (39.000 Kč). Návratnost je poté 162 měsíců, tedy 13,5 roku (39000 / 240 = 162,5 měsíců). Obecně se návratnost za práci nad nárok pohybuje mezi 12 až 15 lety.

Invalidní důchodce a práce nad nárok

Poživatelé invalidních důchodů pro invaliditu prvního a druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod) si mohou starobní důchod zvýšit stejně jako ostatní občané, tedy o 1,5 % výpočtového základu za 90 dní.

Poživatelům invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod) se po nároku na starobní důchod zvyšuje procentní výměra starobního důchodu (až si o něj požádá) o 1,5 % za každý rok pojištění, tedy stejně jako doba do nároku na starobní důchod.

Zvyšování důchodu za práci po nároku na starobní důchod se věnuje § 34 odst. 2 – 6 zákona o důchodovém pojištění (většina ustanovení mimo odstavce 2 – popsaného výše – a odst. 4, který řeší zvýšení důchodů pracujících důchodců, se v praxi využívá zřídka).

1 komentář u “Práce nad nárok (práce na procenta) a výpočet důchodu

 1. Dobrý den,

  srdečně zdravím a gratuluji ke skvělému webu.

  Tak přehledný, logicky a hierarchicky dobře uspořádaný, obsažný a přtom velmi srozumitelný web jsem už dlouho neviděl. Každá věta má dobrou vypovídací hodnotu, žádná omáčka, žádné složité právnícké formulace.
  Je zřejmé, že autor se v dané problematice skvěle orientuje!

  Dělám si přípravu k žádosti o starobní důchod a vše potřebné nacházím na tomto webu.

  Ještě jednou gratuluji, přeji dobré zdraví a neutuchající chuť do práce.

  Vladimír Pleva

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *