Invalidní důchod 1. a 2. stupně – částečný invalidní důchod

Invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně, příp. 2. stupně (do 31. 12. 2009 nazývaný částečný invalidní důchod) je dávkou z důchodového systému, která má částečně nahradit příjem občana, jemuž poklesla míra pracovní schopnosti.

Pokud není uvedeno jinak, platí následující text stejně pro invalidní důchod 1. stupně i pro invalidní důchod 2. stupně.

Nárok na invalidní důchod 1. nebo 2. stupně

Nárok na výplatu invalidního důchodu 1. stupně nebo invalidního důchodu 2. stupně (částečného invalidního důchodu) má občan, který splnil dvě zákonem stanovené podmínky:

  1. došlo u něj k poklesu míry pracovní schopnosti (zhoršený zdravotní stav) alespoň o 35 % v případě invalidity prvního stupně nebo alespoň o 50 % v případě invalidity druhého stupně,
  2. získal potřebnou dobu pojištění.

Zdravotní stav u invalidního důchodu 1. stupně

U invalidního důchodu 1. stupně musí pokles míry pracovní schopnosti činit 35 % až 49 %.

Zdravotní stav u invalidního důchodu 2. stupně

Míra poklesu pracovní schopnosti musí u invalidního důchodu 2. stupně činit 50 % až 69 %. Od poklesu pracovní schopnosti o 70 % je uznávána invalidita třetího stupně.

Zdravotní stav posuzuje lékař okresní správy sociálního zabezpečení podle vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Invalidita je uznávána na jedno „hlavní“ onemocnění (postižení), jenž má největší vliv na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudkový lékař má možnost navýšit procentní pokles pracovní schopnosti až o 10 bodů (např. z důvodu dalšího postižení nebo náročnosti profese).

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod

Pro nárok na výplatu invalidního důchodu 1. stupně (částečného invalidního důchodu) musí být žadatel o důchod pojištěn nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Občanům starším 38 let, kteří nesplnili tuto podmínku, stačí mít v období 20 let před vznikem invalidity 10 let pojištění.

Podrobněji: Nárok na důchod – kolik let pojištění potřebujeme na invalidní důchod? Jak jsou pro nárok a výpočet důchodu hodnoceny různé doby pojištění?

Pokud žadatel nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, může být řešením tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Jeho pomocí však není možné doplatit jakoukoliv dobu bez pojištění.

Žádost o invalidní důchod

V žádosti o důchod si žadatel neurčuje stupeň invalidity, o který žádá, ale žádá se o „invalidní důchod“. Stupeň invalidity poté určí lékař OSSZ na základě posouzení zdravotního stavu. Žádost o invalidní důchod se sepisuje na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) po přeložení potřebných dokladů. Žádost o invalidní důchod sepisuje v počítači přímo pracovník důchodového oddělení. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ.

Jestliže již pobíráte invalidní důchod 1. nebo 2. stupně a žádáte o zvýšení invalidního důchodu na vyšší stupeň, stačí se na OSSZ dostavit s občanským průkazem a následující doklady není třeba dokládat.

Doklady potřebné k žádosti o invalidní důchod

Před podáním žádosti o invalidní důchod doporučujeme alespoň jednou navštívit okresní správu sociálního zabezpečení. Doklady (doby pojištění), které má již Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci, není třeba znovu dokládat.

K žádosti o invalidní důchod se předkládá:

Kdy žádat o invalidní důchod 1. nebo 2. stupně?

Žádost o invalidní důchod není podmíněna trváním dočasné pracovní neschopnosti – nemusíte být „na neschopence“. Žadatel o invalidní důchod může být jak zaměstnaný tak v evidenci úřadu práce. O invalidní důchod si tedy může požádat každý, kdo to uzná za vhodné. Zde naleznete další podrobnosti k žádosti o invalidní důchod.

Výpočet invalidního důchodu

Invalidní důchody prvního i druhého stupně se skládají ze dvou částí – tzv. základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu.

Základní výměra invalidního důchodu je stejná pro 1. i 2. stupeň a v roce 2024 činí 4.400 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce o valorizaci důchodů.

Procentní výměra invalidního důchodu se počítá z výdělků (vyměřovacích základů) občana a získané doby pojištění (zaměstnání, omezeně evidence na úřadu práce, péče o dítě do 4 let věku apod.). Při výpočtu invalidního důchodu se hodnotí výdělky získané od roku, kdy bylo žadateli o důchod 19 let, nejdříve však od roku 1986 (tzv. rozhodné období). Z těchto výdělků se spočítá tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), což je zjednodušeně průměrný měsíční výdělek. Z OVZ se poté pomocí redukčních hranic spočítá tzv. výpočtový základ. Výše procentní výměry u invalidního důchodu prvního stupně činí za každý celý rok doby pojištění 0,5 % výpočtového základu, u invalidního důchodu druhého stupně je to 0,75 % výpočtového základu. Do doby pojištění pro stanovení výše invalidního důchodu se také započítává doba od přiznání invalidního důchodu do doby dosažení důchodového věku bezdětné ženy (platí i pro muže) – jedná je o tzv. dopočtenou dobu.

Rozhodnutí o invalidním důchodu

O nároku a výši invalidního důchodu rozhoduje ČSSZ na základě podané žádosti a to do 90 dnů. O výsledku řízení je žadatel informován rozhodnutím zasílaným doporučeně do vlastních rukou adresáta. Jestliže žadatel o důchod nesouhlasí s rozhodnutím o přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu, může se proti němu odvolat pomocí námitky. Námitku lze podat až proti rozhodnutí ČSSZ, které žadatel obdrží doporučeně do vlastních rukou z ČSSZ Praha, není možné se odvolávat proti posudku o invaliditě, jenž žadatel obdržel od posudkového lékaře. Lhůta pro podání námitky je 30 dní od obdržení rozhodnutí.

Zaměstnání a invalidní důchod

Zákon o důchodovém pojištění nezakazuje poživateli invalidního důchodu v jakémkoliv stupni invalidity pracovat. Zákonem není omezena ani pracovní doba zaměstnaného invalidního důchodce ani výše výdělku.

Zdravotní a sociální pojištění

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu prvního i druhého stupně je zdravotně pojištěn. Doba pobírání invalidního důchodu prvního ani druhého stupně se však nehodnotí jako doba pojištěná pro vznik nároku na důchod a nehodnotí se ani při jeho výpočtu. Invalidní důchodce v prvním i druhém stupni invalidity by tedy měl být zaměstnán nebo by se měl snažit být sociálně pojištěn z jiného důvodu (např. alespoň evidencí na úřadu práce).

Zvyšování invalidního důchodu

Výše invalidního důchod se mění pouze z důvodu změny stupně invalidity (zhoršení nebo zlepšení zdravotního stavu) nebo v rámci valorizací. Výši invalidního důchodu neovlivňuje zaměstnání ani výdělky z období po přiznání invalidního důchodu.


Otázky a odpovědi k invalidnímu důchodu – důchodová poradna4.8 11 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
45 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Iveta Pecinová
1 rok od zveřejnění

Dobrý den, ráda bych se optala když se mi zvýší stupeň invalidity z prvního na druhý jestli se navýší i výplata invalidního důchodu.
Iveta P

Dana
2 roky od zveřejnění

Mám invaliditu prvního stupně, budu žádat o zvýšení, mezitím jsem si našla práci, s tím co beru se neuživím, nepříjdu o invalidní důchod?

Ivana S.
2 roky od zveřejnění

Dobrý den, prosím o radu. Jsem v invalidním důchodu 2.stupne,momentalne na nemocenské a zároveň vedená na úřadu práce. Dnes mi pracovnice úřadu práce řekla, že mi stát neplatí sociální pojištění, ale pouze zdravotní??? Pátrala jsem po tom na netu a našla jsem článek, že v době evidence na úřadu práce, to za mě hradí stát? Tak jak to tedy prosím je a kdo a kde mi vypočítá částku sociálního pojištění, kdybych ji tedy musela hradit já sama??? Moc Děkuji 🤔🙂

Kristyna
4 roky od zveřejnění

Dobrý den, moje maminka měla v létě 2013 autonehodu. Od té doby má potíže s nohou. Ze začátku jí byl uznám invalidní důchod 2. stupně, avšak asi před rokem nebo možná už dvěma jí byl snížen na 1. stupeň (obvodní lékařka jí tam posla s tím, že by jí to měli navýšit). Nevydrží dlouho sedět ani stát, má spoustu dalších problémů (neustále jí bolí záda, atd…vše je to od té nohy). Rehabilitace nepomáhají, nohu neohne ani to pravého úhlu. Můj dotaz zní, je opravdu možné to, že jí mohou opravdu takto snížit stupeň, když není schopná pořádně fungovat? (doufám, že jsem to napsala srozumitelně)

Olin Jakubec
4 roky od zveřejnění

Dnes mi na základě lékařských zpráv snížili invaliditu z 3. stupně na 1., přitom lékařské zprávy jsou stále stejné. Po delším pátrání a obvolávání lékařů se ke mně dostala zpráva, že posudkoví lékaři dostali příkazem dělat z 3. stupňů 1. cestou nejmenšího odporu (např. lidi se schyzofrenií, po mozkových příhodá atd.). Kdo se neozve má smůlu a voalá, Babiš a jeho kumpáni mají na zvýšení důchodů. Chci tuto informaci dostat mezi co nejvíce lidí, NEDEJTE SE A ODVOLÁVEJTE SE!

Jiří 1973
4 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Ne,to opravdu není „nesmysl“. Mne v podstatě totéž sdělila moje Psychiatrička při mém včerejším sezení u ní.Byl jsem s dotazem,zda je má diagnoza (Porucha přizpůsobení,PTSP,SF a Agorafobie) možným důvodem pro získání ID. Mám kvůli tomu problémy s cestováním (mj.do práce),trpím stavy nezvladatelných úzkostí,pročež jsem samozřejmě medikován.. Odpovědí mi bylo právě to,co zde sděluje pisatel.Dostanu prý,pokud,tak možná 1.stupeň.Schyzofrenie je zřejmě vážnější diagnoza,než je ta moje,a přesto se děje to,o čem píše pan Olin. Takže nesmysl to opravdu není..

Nela Pavelková
4 roky od zveřejnění

Dobrý den mám uznaný 1.stupeň invalidníhi důchodu ale nepopírám žádné peníze když budu mít 2.stupeň už budu pobírat peníze děkuji.Pavelková

M. K.
4 roky od zveřejnění

Dobrý den, manžel byl na audiometrii a výsledky má P %F 73,4 L %F 62 Bin %64,85. Slovní audio – práh srozumitelnosti 60dB
Měl by nárok na invalidní důchod, je ročník 1962 Děkuji M. K

Stana
4 roky od zveřejnění

Dobrý den, mám dceru která pobírá invalidní důchod 1.stupně, přiznaný ho má trvale – je to důchod z mládí.
Chci se zeptat, dcera není schopná pracovního poměru jelikož má ADD a také LMR a velmi pomalu pracuje. Žádný zaměstnavatel jí nechce zaměstnat a poslední zaměstnavatel jí vypověděl pracovní smlouvu už ve zkušební době. Je možné požádat o posouzení invalidního důchodu? Při návštěvě u posudkového lékaře, když přiznal dceři trvale 1.stupeň nám sdělil, že je schopná pracovat, ale bohužel to tak není. Motoriku má pomalou občas i zadrhává při mluvení také není schopna sama počítat či pracovat s penězi nebo obsluhovat u stroje.

Pavel
4 roky od zveřejnění

Dobrý den.Mám částečný invalidní důchod II.stupně.Když budu chtít nastoupit do práce na částečný nebo plný úvazek můžu o něj přijít?

Bohuslava Kličková
4 roky od zveřejnění
Reakce na:  Pavel

Ano, samozřejmě ze můžete. Podle zákona nemáte sice žádné omezení, ale … Pokud můžete pracovat déle než je vaše procentuální omezení (50%), budete (ze zkušenosti) brzy přeřazen do 1. stupně, nebo v případě plného úvazku vám bude důchod úplně odebrán. Pak můžete zažádat o průkaz osoby s pracovním znevýhodněním, což je výhoda pouze pro zaměstnavatele.

Eva
4 roky od zveřejnění

Dobrý den. Více jak 20 let mám inv. důchod 1. stupně. Nyní mi přiznal posudkový lékař inv. důchod 2. stupně. Po vypočítání nového důchodu mi z Prahy přišlo , že budou vyplácet invalidní důchod ve stejné výši jako byl předtím. Jak je to možné , že oba invalidní důchody jsou finančně stejné?
Děkuji Eva

Ondřej
4 roky od zveřejnění

Dobrý den chtěl bych se zeptat, zda je nějaká pevná doba, po kterou mi bude stát vyplácet 1. stupeň invalidity a po jaké době mi mohou tento důchod odebrat. Musím se pak nejspíše dostavit před posudkovou komisi. Děkuji za odpovědi.

Karel
4 roky od zveřejnění

jsem po dvou operaci karpálních tunelu a ruce mi selhavaji neunesu ani tasku s nakupem.pracoval jsem v praci kde jsem vykonaval tezkou náročnou praci jako třeba vykladku kamionu rucne 30tun v krabicich.Zajima mne jestli j toto poskozeni nervu v rukou na invalidni duchod? Vpraci s nami pracoval plne invalidni duchodce s obrnou ruky a nohy a presto zvedal břemena 100kg.a pobbira plny duchod.Je to vůbec mozne?Tohle nedokazu a musim jit do práce s poskozenym zdravim a vydrzet jakkoliv pracovat protože duchod nemam.Je tohle v poradku???Co mi poradite když udajne jsem zdravy clovek a jak se uživit když vam nefunguji ruce???

Věra
5 roky od zveřejnění

Chtěla bych se zeptat.Když mě dali do invalidního důchodu 1 stupně tak mě posudkový lékař řekl že ten už mě zůstane na stálo jen kdybys se zhoršil můj stav tak mohu dostat vyšší stupeň.Můj stav se teď spíše zhoršil a přesto mě sebrali i 1.stupeň.

Lucie
5 roky od zveřejnění
Reakce na:  Věra

Take me rekla na posudkovem,,ze budu mit ID 1 naporad. Zdravotni stav se mi nekdy lepsi nekdy horsi,ted jsem byla doma mesic a pul kvuli noham. Mam RS

Petra
5 roky od zveřejnění

Dobry vecer.Pobiram inv.duchod 1.stupne(psychicke problemy)Nyni mam zazadano o zvyseni na 2.stupen.Ma otazka je,pokud bych si nasla praci na plny uvazek,kterou bych byla schopna zvladat,neprijdu o duchod 2.stupne,kdyby mi byl priznan?Dekuji Pokorná

Michala
6 roky od zveřejnění

Dobrý den , už 9měsíců marodim, mela jsem pneumolii plic + embolii plic k tomu nemocne koleno + mi zjistili vrozenou vadu krve na zvisene riziko tvoreni tromboz . Mela bych narok na invalidní duchod částečný děkuji Michala

Bo Po
6 roky od zveřejnění

Dobry den, pokud je nekdo 9 mesicu na nemocenske neschopen prace, ma behem teto doby narok na invalidni duchod 1. stupne?

pokos
6 roky od zveřejnění

Dobry den mel sem 1 stupe ted mam 2 stupen zadal sem o zviseni ivalidniho duchodu nic se nestalo jeto uplne stejne gdyz mate 1 stupen jeto hrozne co se tu deje je to dyskriminace.

Nik
4 roky od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Ano, je to tento stav, nepřizpůsobiví spoluobčané mají PID, ti nahoře z nás dělaj rasisty, a sami jimi také jsou, ještě chodí, tak do práce…

Terka
6 roky od zveřejnění

Dobrý den,
jsem vedená jako epileptik a mám neurofibromatózu. Mám nárok, alespoň na první stupeň invalidity, když mám i nějaké zdravotní omezení?
Děkuji za odpověď

Michal
6 roky od zveřejnění

Dobry den, změní se stupeň inval.důchodu při změně pracovního zařazení např. Z dělníka na mistra(vedouci vyroby)?…Děkuji Michal

Drahomira Červinkova
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  Michal

Dobry den.mam sarkoidozu plic.k tomu bolesti kloubu.mohu dostat castecni invalidni duchod?dekuji D

Zdeněk
6 roky od zveřejnění

Začnete tak ze zajděte na ossz a zažádate o důchod tam potřebujete jenom list o vzdělaní a zaměstnavatele a všechny zprávy co mate od lékařů a 90 dni potkáte na rozhodnuti.

Kalatova
7 roky od zveřejnění

Dobry den prosim o odpoved mam narok na invalidni ducho po operaci krcni patere .bederni pater polytopni vert. Alg.syndrom posechnou poruchou stadinamiky polyarthralgie arthragie si skl.bilant.li si bilant. Siroke medialni potruze meziobratlovych plotenek l4/5 spondylatrosa l4/s1 .nevydrzim dlouho stat pracuji jako delnice .zeleny zakal vysoky krevni tlak. Dekuji za odpoved.

P. Štěpánek
7 roky od zveřejnění

Dobrý den mám invalidní duchod třetího stupně bez možnosti pracovat i v chráněných dílnách. Mohu pracovat aniž bych měl nějaký postich?

Marek
7 roky od zveřejnění
Reakce na:  P. Štěpánek

Chcete pracovat a máte III. stupeň? Tak zřejmě invaliditu nepotřebujete.

Míňa
6 roky od zveřejnění
Reakce na:  P. Štěpánek

pokud zvladnete pracovat, tak vam zavidim 3.stupen. U nas by poslali do prace i mrtveho.

eliska koci
7 roky od zveřejnění

nechapu jak nekdo muze dostat duchod na chlast ze se uchlastal k tomu ze neni schopen funfovat klepe se a jinak je to zdravej mladej clovek 25 let 8krat v lecebne pro zavislaky makat nebude a uhral to na hlavu a z nedostatku chlastu ma zachvat bud ze chybi nebo ze prebral chlast takovym lidem bych nic nedala muzou si za to sami ty lidi co by duchod meli mit tak jim ho nedaj oravdu to chce lip zkoumat nektere lidi ALKOHOLIK DOSTANE DUCHOD

eliska koci
7 roky od zveřejnění

dobry den mam astma stredniho stupne chronickou obstrikcni nemoc plicni od roku 2006 pracuji jen na pul uvazku nezvladnu to 8 hodin neni me dobre beru leky mam narok na castecny inv.duchod nebo ne jsem na up jelikoz si vydelam jen 4500 na pul uvazku zkousela jsem 8 hodin ihned omarodim a pak jsem 2 mesice treba doma to nikam nevede toto dekuji za radu

Dalibor Říha
7 roky od zveřejnění

Dobrý den , byl jsem uznán jako osoba OZZ §67 ods.3 , mám nárok i na finanční kompenzaci ?

Miloslava Zámečníková
7 roky od zveřejnění

Dobrý den mám dotaz jsem na nemocenské jsem po karcinomu štíné žlázy operace první byla v srpnu a druhá v září a pak následovala léčba radijojódem mám alergie na léky a problém s polikáním než jizvu předělají je přichycena na průdušnici . Dříve jsem byla operován v roce 2005 karcinom dělohy následně po dvou letech operace refluxu a brániční kýla v roce 2014 páska močového měchýře tu za devět měsíců pro infekci nastřihli od té doby chodím na nefrologii. Prosím Vás mám nárok si zažádat na částečný invalidní důchod a jak se to dělá vůbec nevím jak mám začít..
Předem děkuji za odpověď Zámečníková

Šárka Hušová
7 roky od zveřejnění

Dobrý den mám dotaz jsem na nemocenské jsem po émbolii plíc a předtim po dvou tromboz mám narok na častečný duchod ?

Radek
7 roky od zveřejnění

dobry den chci se zeptat mam 1 stupen invalidniho duchodu ,vysoky tlak .nemuzu jezdit autobusem ani vlakem auto nemam a taky se mi dela spatne, brni mne ruce,pater mam poras bloklou ucpani cev zakrkem .boleni hlavy.otekaji mne nohy kolena,kotniky,mam vnitrni ostruhy moc boli a jeste se lecim.u psychiatra..co nemuzu spat atd,, problemis dychanim,,pali nne porad na hrudniku a dusim se,a taky mam nad vahu,,chci se zeptat jestli mam na celi duchod a nebo na 2 stupen invalidniho duchodu,dekuji za odpoved,,,

Petr
7 roky od zveřejnění

Mám invalidní důchod 1.stupně jsem po operaci dvou bedérních plotének mám 40% omezení mám nárok na invalidní cedulku na osobní vozidlo.Děkuji

Urbanová Taťjána
7 roky od zveřejnění

Dobrý den. Mám invalidního syna 1,2 stupně. Je od narození neslyšící. Pracuje na celý úvazek.
Ovlivní jeho výše výdělku jeho budoucí starobní důchod?
Děkuji