Co je to osobní vyměřovací základ (OVZ)?

Osobní vyměřovací základ je průměrný měsíční výdělek pojištěnce přepočítaný na současnou hodnotu peněz.

Osobní vyměřovací základ v zákoně o důchodovém pojištění:

Zákonná úprava
§ 16 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Osobní vyměřovací základ je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů pojištěnce za rozhodné období (§ 18). Tento průměr se vypočte jako součin koeficientu 30,4167 a podílu úhrnu ročních vyměřovacích základů za rozhodné období a počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné období; jsou-li v rozhodném období vyloučené doby (odstavce 4 a 5), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období..


3.5 2 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments