Chci žádat o invalidní důchod

Invalidní důchod dělíme na invalidní důchod pro invaliditu 1., 2. a 3. stupně. Do konce roku 2009 byl invalidní důchod rozdělen pouze na plný a částečný invalidní důchod. Pro vznik nároku na výplatu nestačí být uznán posudkovým lékařem invalidní, ale musíte také získat potřebnou dobu pojištění – z posledních 10 let musíte získat alespoň 5 let pojištění. U pojištěnců starších 38 let je možné také splnit podmínku, kdy je třeba získat z posledních 20 let před vznikem invalidity 10 let pojištění. Od roku 2010 se invalidita posuzuje podle nové vyhlášky, která je výrazně přísnější než ta předchozí. Zákon o důchodovém pojištění neomezuje výdělečnou činnost invalidních důchodců v žádném stupni invalidity.

Důležité informace: Invalidní důchodu I. nebo II. stupně, Invalidní důchod III. stupně

Informace pro žadatele o invalidní důchod:


Otázky a odpovědi k invalidnímu důchodu – důchodová poradna