Zaměstnání v zahraničí a důchod

Jakým způsobem se postupuje, pokud žadatel v minulosti pracoval v zahraničí? Kdo platí důchod a k jaké době se přihlíží?

Kde žádat o důchod?

Žádost o český důchod žadatele, který pracoval v zahraniční i žádost o důchod ze země, se kterou má Česko uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, příp. země EU, je možné uplatnit na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost je možné uplatnit i přímo u příslušné instituce v dané zemi. Žádost o důchod je možné podat také online na ePortálu ČSSZ.

Smluvní a nesmluvní cizina

Aby se mohlo přihlížet k době pojištění způsobem popsaným níže, musí se jednat o zemi Evropské unie (+ Švýcarsko a Island) nebo o zemi, se kterou má Česko uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud by se jednalo o dobu pojištění získanou v jiné zemi, tj. v tzv. nesmluvní cizině, k takto získané době by se nikterak nepřihlíželo (šlo by o stejnou situaci, jako by pojištěnec v dané době nebyl vůbec sociálně pojištěn).

U zemí EU a smluvní ciziny pak obecně (ne však bez výjimek – Slovensko, některé země bývalého SSSR) platí, že za doby pojištění v dané zemi vyplácí důchod daná země (ne Česko) a naopak za české doby pojištění vyplácí důchod Česko, ne cizí stát.

doby získané v Česku = důchod vyplácí Česko
doby získané v zahraničí = důchod vyplácí daný stát

Jak dlouho musím pracovat v zahraničí pro nárok na důchod?

Obecně platí: Aby vznikl nárok na důchod z jiné „smluvní“ země, příp. státu EU, musí žadatel v dané zemi získat alespoň jeden celý rok pojištění. V případě, že by žadatel získat v jiné zemi než primární méně než jeden rok pojištění, nárok na důchod z dané země nevzniká a dobu zhodnotí primární stát.

Pro jaký účel se doba pojištění v zahraničí počítá?

Výpočet důchodu v případě zaměstnání v zahraničí je velmi složitý. Následující řádky proto pouze obecně a zjednodušeně vysvětlují, jak se postupuje.

Důležité je chápat rozdíl mezi získanou dobou pojištění pro vznik nároku na důchod a dobou pojištění pro výpočet důchodu. Dříve než ČSSZ začne počítat výši důchodu, musí zjistit, zda žadatel získal potřebnou dobou pojištění pro vznik nároku na důchod (ať už jde o starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod). V případě, že žadatel pracoval v zahraničí, vyžádá si ČSSZ od nositele pojištění (obdoba ČSSZ) v dané zemi potvrzení o průběhu pojištění a dobu potvrzenou zahraničním nositelem pojištění přičte k době pojištění získané v Česku. Pokud žadatel součtem dob splní potřebnou dobu pojištění, vznikne mu nárok na český důchod (za splnění další zákonem stanovených podmínek jako je např. důchodový věk nebo vznik invalidity atd.).

Př. 1: Pan Novák pracoval v letech 1968 až 1992 v Československu (24 let) a od roku 1992 do roku 2015 v Rakousku (23 let). Aby mu v roce 2016 vznikl nárok na starobní důchod, musí získat nejméně 32 let pojištění. ČSSZ si u rakouského nositele pojištění vyžádá potvrzení o získané době v Rakousku a v součtu pan Novák získá 47 let pojištění. Nárok na starobní důchod mu tedy vznikne, přestože v Česku (resp. v Československu) získal pouze 24 let pojištění.

Poté co ČSSZ zjistí, že žadatel o důchod splňuje podmínky pro přiznání důchodu, spočítá jeho výši, ale nyní už pouze za roky pojištění získané v Česku. Za roky pojištění odpracované v jiné smluvní zemi důchod spočítá a bude vyplácet tato země.

Př. 2: Pan Novák z příkladu č. 1 dosáhl v Česku důchodového věku v 63 let letech, v Rakousku má však důchodový věk 65 let. Pan Novák si tedy od 63 let požádat o přiznání českého starobního důchodu, který mu byl přiznán a spočítán za roky pojištění získané v Česku, tj. za 24 let (tzv. dílčí výše důchodu). O starobní důchod z Rakouska si požádal až v 65 letech a Rakousko mu přiznalo důchod za roky pojištění získané v Rakousku, tj. za 23 let. Mezi 63. a 65. rokem věku tedy pan Novák pobíral pouze český starobní důchod a oba důchody (český i rakouský) bude pobírat až od 65 let.

Výdělky získané v zahraničí

Výše výdělku v zahraničí, i když se jedná o smluvní cizinu, nemá žádný vliv na výši jakéhokoliv českého důchodu. Při výpočtu dílčího důchodu se do dob, které žadatel získal v zahraničí, přepočítá průměrný výdělek získaný v Česku, a to takovým způsobem, který zajišťuje, že nedochází ke snížení českého průměru (počítá se tzv. denní indexovaný výdělek). Při výpočtu sólo důchodu (kdy je získána potřebná doba pojištění bez přihlédnutí k době v zahraničí), se doba získaná v zahraničí před rokem 1996 hodnotí jako vyloučená doba, po roce 1996 se nijak nehodnotí. Výdělky získané v zahraničí budou využity k výpočtu důchodu ze zahraničí.

Starobní důchod a důchodový věk

Důchodový věk může být, a většinou i je, v každé zemi jiný. Tzn., že jedna země už může starobní důchod vyplácet (protože má důchodový věk nižší), ale z druhé začne být vyplácen později (protože má naopak důchodový věk vyšší). Každá země si stanovuje důchodový věk podle svých vnitrostátních pravidel.

Invalidní důchod

Stejně jako je v různých zemích různý důchodový věk, platí v každé zemi jiná kritéria pro vznik nároku na invalidní důchod a pro stanovování invalidity (uznání invalidity). Může se tedy stát, že v jedné zemi je žadatel o invalidní důchod uznán invalidním a v jiné ne. Pak je mu vyplácen důchod pouze z té země, ve které splnil tamní podmínky.

Výplata důchodu

ČSSZ vyplácí důchody téměř do všech zemí světa. Pokud důchodce žije v zahraničí (více než 270 dní v roce), může mu být důchod vyplácen na bankovní účet v Česku, na bankovní účet v zahraničí nebo šekem zasílaným na adresu v cizině. Důchodce musí ČSSZ zasílat tzv. potvrzení o žití, což je formulář, který potvrzuje, že důchodce nezemřel a důchod mu má být i nadále vyplácen. Potvrzení o žití vyžadují i zahraniční plátci důchodu při zasílání důchodu do Česka.

  • Výplata důchodu šekem do zahraničí – důchod je vyplácen zpětně za uplynulé čtvrtletí. Potvrzení o žití je vyžadováno jedenkrát ročně (v prosinci ho ČSSZ sama zašle důchodci).
  • Výplata důchodu na bankovní účet v zahraničí – frekvenci plateb si určuje důchodce sám tím, jak často České správě sociálního zabezpečení zasílá potvrzení o žití. ČSSZ vždy vyplatí důchod za období od poslední výplaty do konce měsíce, v němž bylo potvrzení o žití podepsáno. Zaslat potvrzení o žití se doporučuje alespoň jedenkrát ročně.
  • Výplata důchodu na bankovní účet v Česku – platí stejná pravidla jako u výplaty důchodu na účet v zahraničí.
  • Výplata důchodu na účet na Slovensku – ČSSZ sama důchodci zašle jedenkrát do roka (v únoru) potvrzení o žití, které je potřeba ČSSZ obratem vrátit. Důchod je zasílán v pravidelných měsíčních splátkách vždy koncem měsíce.
  • Výplata důchodu do Polska – důchod je v první polovině měsíce zasílán poštovní poukázkou na adresu v Polsku. V tomto případě není potvrzení o žití vyžadováno.

Podpis na potvrzení o žití musí být ověřený.

Slovensko

Z výše uvedeného vyplývá, že každá země si své důchodové nároky řeší samostatně, tj. vyplácí důchody za doby pojištění získané v dané zemi. Jiný princip je zvolen u Slovenska – z důvodu existence společného státu bylo třeba jednotně vyřešit dobu pojištění (zaměstnání) získanou do rozdělení federace – Československo se rozdělilo k 31. 12. 1992.

Dobu pojištění (zaměstnání) získanou do rozdělení Československa vždy hodnotí, tj. vyplácí za ni důchod, pouze jeden stát (Česko x Slovensko) a to ten, na jehož území měl sídlo zaměstnavatel ke dni rozdělení Československa, tj. ke dni 31. 12. 1992. Teprve u dob získaných od 1. 1. 1993 se postupuje způsobem popsaným výše, tj. každá země hodnotí dobu získanou v dané zemi.

Př. 3: Pan Procházka se narodil na Slovensku, kde se vyučil a až do roku 1988 pracoval. Poté se přestěhoval do Prahy, kde měl i zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že měl ke dni 31. 12. 1992 českého zaměstnavatele, bude mu veškerou dobu získanou před tímto datem hodnotit a vyplácet za ni důchod Česko. Pan Procházka tedy bude pobírat pouze český důchod, důchod ze Slovenska pobírat nebude.

Př. 4: Pan Novotný se narodil na Slovensku, kde se vyučil a do roku 1991 i pracoval. V letech 1991 až 1998  byl zaměstnán u českého zaměstnavatele. Poté se vrátil na Slovensko, kde pracoval až do dosažení důchodového věku. Panu Novotnému bude Česko vyplácet důchod za všechny roky pojištění (zaměstnání) získané až do roku 1998 – k 31. 12. 1992 měl českého zaměstnavatele a poté až do r. 1998 u českého zaměstnavatele dále pracoval. Za dobu pojištění získanou od r. 1998 bude důchod vyplácet Slovensko.

Bývalý Sovětský svaz

Ukrajině se podrobně věnujeme v tomto článku – Ukrajinci jsou mimo Slováků nejpočetnější zahraniční skupinou, která vůči Česku uplatňuje důchodové nároky. Velmi podobný princip se využívá i v souvislosti s Ruskem. S většinou zemí z bývalého SSSR však Česko nemá uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení.


3.5 8 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
drahomira kobelakova
1 rok od zveřejnění

Dobrý den od roku 2009 žijem v českej republike kde som aj pracovala toho času som na UP budem mat 60 rokov mam 4 deti možem si požiadat o predčasny dochodok? ak ano ako mam postupovat.Dakujem

Hana Ceska
2 roky od zveřejnění

Hana Ceska
Man v Ceska republice odpracovane 4 roky a 3 roky ucnovsky pomer. Od roku 1980 ziji v Rakousku. Narozena jsem 1958.
V Rakousku pobiram duchod.
Man narok na duchod pro Tag 4 + 3? roky?

LISKA PAVEL
5 roky od zveřejnění

od roku 1991 do rku 1996 JSEM SE ZUCASTNIL ZAHRANICNICH MISI JAKO VOJAK JE PRAVDA ZE SE DOBA ZAPOCITAVA PRO VYPOCET DUCHODU DVOJNASOBY PODLE INFORMACI KTERE JSEM VYCETL NA STRANKACH MO SE NOVELIZOVAL ZAKON O VALECNYCH VETERANECH V ROCE 2004 A ZAHRANICNI MISE SE ZAPOCITAVAJI DVOJNASOBKEM

Miloslav Masek
6 roky od zveřejnění

V září 1982 jsme s manželkou ilegálně opustili Československo a po desetiměsíčním pobytu v utečeneckém táboře v Itálii jsme v červenci 1983 získali právo trvalého pobytu v Kanadě. V Československu jsem vystudoval střední školu a poté odpracoval 10 let (včetně dvou let základní vojenské služby). V Kanadě mám odpracováno 33 let a v květnu 2017 dovrším věku 64 let. Splňuji již v současné době, nebo se v budoucnu budu kvalifikovat na pobírání českých důchodových dávek a v případě že ano, jakým způsobem mám postupovat při podání žádosti?

Milada Cantrell Ewing
7 roky od zveřejnění

Mam odpracovane 20 let v Ceske republice a mam uz narok na starobni duchod. Ziji v USA kde jsem se vdala a pracuji. or Roku 1999. V US jeste nemam narok na duchod az od 62. Jak mam zadat o duchod z Ceske republiky a co k tomu potrebuji na vyrizeni. Me datum narozeni je 30/11/1957 a mam 3 deti zijici v Cesku.

Lenka maier
7 roky od zveřejnění

Mam v cesku odpracovanych 17let a nyní pracuji a žijí jiz 9let v nemecku a podala jsem si v nemecku o cas.invalid.duchod.
Prosím vas, jak se to bude pocitat setobudoubudupropocit