Pobírám invalidní důchod

Od roku 2010 existují invalidní důchody pro invalidity prvního, druhého a třetího stupně, které nahradily předchozí částečné (I. a II. stupeň) a plné invalidní důchody (III. stupeň).

Zaměstnání invalidních důchodců v jakémkoliv stupni invalidity není zákonem nikterak omezeno a to ani počtem odpracovaných hodin ani výdělkem. Vykonávaná výdělečná činnost by však měla odpovídat zdravotnímu stavu invalidního důchodce.

Důležité informace: Invalidní důchodu I. nebo II. stupně, Invalidní důchod III. stupně

Informace pro invalidní důchodce:


Otázky a odpovědi k invalidnímu důchodu – důchodová poradna