Pobírám vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod má vdova jeden rok po smrti manžela. Aby výplata vdovského důchodu pokračovala nebo došlo k opětovnému přiznání vdovského důchodu, musí být splněny zákonné podmínky, které se v posledních letech dvakrát zpřísňovaly. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Důležité informace: Vdovský důchod

Informace pro vdovy:


Otázky a odpovědi k vdovskému důchodu – důchodová poradna