Pobírám sirotčí důchod

Sirotčí důchod náleží sirotkovi nejdéle do 26 let věku (po 26. narozeninách již nenáleží). V případě denní formy studia, není výdělečná činnost sirotka omezená – zaměstnání nemá vliv na nárok na sirotčí důchod. Jiné je to u dálkového s kombinovaného studia. Další informace pro sirotky:

Důležité informace: Sirotčí důchod

Informace pro sirotky:


Otázky a odpovědi k sirotčímu důchodu – důchodová poradna