Chci žádat o vdovský důchod

Nárok na vdovský důchod má žena po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod. Z výše invalidního nebo starobního důchodu zemřelého si můžete spočítat výši vdovského důchodu na kalkulačce vdovského důchodu.

Důležité informace: Vdovský důchod

Informace pro žadatelky o vdovský důchod:


Otázky a odpovědi k vdovskému důchodu – důchodová poradna