Chci žádat o vdovecký důchod

Vdovecký důchod je obdobou vdovského důchodu. Nárok na vdovecký důchod má muž po zemřelé manželce, pokud jsou splněny zákonné podmínky, jež jsou totožné jako v případě vdovského důchodu. Vdovecký důchod náleží vdovci jeden rok od úmrtí manželky. Poté je třeba splnit podmínky uvedené v zákoně o důchodovém pojištění.

Důležité informace: Vdovecký důchod

Informace pro žadatele o vdovecký důchod:


Otázky a odpovědi k vdoveckému důchodu – důchodová poradna