Chci žádat o sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod má do 26 let věku nezaopatřené dítě po jednom nebo i obou zemřelých rodičích. Nezaopatřeným dítětem je po ukončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26 let věku, dítě, které studuje, nebo nemůže studovat, protože mu to nedovoluje jeho zdravotní stav. Na sirotčí důchod nemá nárok poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod). Aby nárok na sirotčí důchod vznikl, musí zemřelý pobírat starobní nebo invalidní důchod (jakéhokoliv stupně), anebo před úmrtím získat potřebnou dobu pojištění.

Důležité informace: Sirotčí důchod

Informace pro žadatele o sirotčí důchod:


Otázky a odpovědi k sirotčímu důchodu – důchodová poradna