Chci žádat o předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod umožňuje odejít na penzi dříve, je však třeba počítat s krácením za předčasný odchod do důchodu, které je trvalé a nikdy se nevrátí. I k výpočtu předčasného důchodu můžete využít naši důchodovou kalkulačku, která vám pomůže vypočítat i předčasný důchod. K výpočtu však budete potřebovat informativní osobní list důchodového pojištění, který vám na vyžádání zdarma zašle Česká správa sociálního zabezpečení. I v předčasném důchodu můžete pracovat, ale pouze omezeně. Výdělečná činnost do dosažení důchodového věku nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. V případě, že toto porušíte, budete muset předčasný důchod za dané období vrátit.

Důležité informace: Předčasný starobní důchod

Informace pro žadatele o předčasný starobní důchod:


Otázky a odpovědi k předčasnému starobnímu důchodu – důchodová poradna