Výchovné ke starobnímu důchodu

Výchovné je od ledna 2023 novou složkou při výpočtu starobního důchodu. Za každé vychované dítě je procentní výměra starobního důchodu zvýšena o částku výchovného – v roce 2023 jde o částku 500 Kč za každé vychované dítě.

K jakému důchodu výchovné náleží?

Výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu, vč. předčasného starobního důchodu. Výchovné nenáleží k invalidnímu důchodu.

Kdy je třeba žádat o výchovné?

U nově přiznávaných důchodů od ledna 2023 je žádost o výchovné součástí žádosti o starobní důchod. Žádost musí být sepsána společně s žádostí o důchod, příp. nejpozději do vydání rozhodnutí o přiznání důchodu.

Jaké dítě se počítá jako vychované?

U starobních důchodů přiznaných před rokem 2023 se za vychované dítě považuje takové dítě, které bylo zhodnoceno jako vychované při stanovení důchodového věku ženy.

Aby bylo dítě hodnoceno jako vychované, musí o něj žadatel pečovat alespoň po dobu 10 roků. Pokud byla péče zahájena po dosažení 8. narozenin dítěte, stačí o něj pečovat po dobu 5 roků, ale péče nesmí skončit před dosažením zletilosti (18 let).

Pokud dítě zemřelo po dosažení 5 let věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečovala o dítě od jeho narození do jeho úmrtí.

Nemám nárok na starobní důchod, mám nárok na výchovné?

Ne, výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu. Pokud není nárok na starobní důchod (z důvodu nezískání potřebné doby pojištění), nárok na výchovné nevzniká.

Pobírám nebo jsem pobírala invalidní důchod

K invalidnímu důchodu výchovné nenáleží. Výchovné náleží pouze ke starobnímu důchodu. Žena, která v minulosti pobírala invalidní důchod, požádala si o starobní důchod a ten jí byl před rokem 2023 přiznán, bude mít výchovné přiznáno automaticky (bez žádosti) od ledna 2023. To stejné platí i pro ženu, které byla žádost o starobní důchod před rokem 2023 zamítnuta, protože byl invalidní důchod vyšší, nebo která o starobní důchod nikdy nepožádala a 65 let věku dosáhla před rokem 2023 (takže v lednu 2023 již pobírá starobní důchod transformovaný z invalidního důchodu). V obou těchto případech bude výchovné přiznáno automaticky, tj. bez žádosti.

Pokud je pobírán invalidní důchod, který je v 65 letech transformován (přejmenován) na starobní, náleží výchovné po roce 2022 od přiznání transformovaného starobního důchodu (od 65 let). O výchovné je v tomto případě třeba požádat do dvou let od přiznání starobního důchodu v 65 letech, příp. do dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě zanikl nárok na starobní důchod.

Od roku 2023 bude výchovné součástí procentní výměry starobního důchodu. Při porovnávání výše invalidního důchodu s výší starobního důchodu se výchovné již promítne do výše starobního důchodu, která je porovnávána s invalidním důchodem.

Má na výchovné nárok i muž?

Nárok na výchovné za každé vychované dítě má vždy pouze jedna osoba. Vychovávalo-li dítě více osob, přihlíží se k výchově dítěte jen u té osoby, která o dítě osobně pečovala v největším rozsahu. Takovou osobou může být i muž. Pokud je ale výchovné muži přiznáno (protože pečoval ve větším rozsahu než žena), nikdy už nemůže být přiznáno ženě (protože nepečovala v největším rozsahu).

Valorizuje se výchovné?

Výchovné se stává součástí procentní výměry důchodu. Pokud se tedy v rámci valorizací zvýší procentní výměra důchodu, zvýší se i výchovné. U nově přiznávaných důchodů se výchovné bude v čase zvyšovat o procento, o které bude při valorizaci zvýšena procentní výměra důchodu (výše výchovného se bude zvyšovat jednou ročně v lednu, i když proběhne mimořádná valorizace).

Kdy výchovné nenáleží?

Zvýšení za vychované dítě nenáleží, pokud se pojištěnec vůči dítěti dopustil jako pachatel, spolupachatel nebo účastník úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných činů podle dříve platných právních předpisů.


4.8 4 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jozef Kopačka
1 rok od zveřejnění

Dobrý deň, manžel je občan SR a pobera dôchodok aj z českéj republiky. Má nárok na výchovné na deti alebo sa to týka iba občanov českej republiky .

Vladimíra Gubaničová
1 rok od zveřejnění

Pokud pečuje pěstoun o dítě 12 let a před dospělostí se vrátí do biologické rodiny, splní tím pěstoun podmínku nebo ne? Pečoval 12 let, ale ne až do zletilosti.

Dagmar Bůžková
1 rok od zveřejnění

Má být „výchovné“ uvedeno ve výměru důchodu na rok 2023?