Pobírám starobní důchod

Pokud již vznikl nárok na starobní důchod a ten je pobírán, není jeho výplata zákonem nikterak omezena. Starobní důchodce pobírající řádný starobní důchod, může být zaměstnán a za tuto výdělečnou činnost může požádat o zvýšení starobního důchodu.

Důležité informace: Starobní důchod

Informace pro starobní důchodce:


Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu – důchodová poradna