Zvýšení důchodů pracujících důchodců – platné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013

POZOR: Změny ve zvyšování důchodů pracujících důchodců od 1. 1. 2014 naleznete zde. Následující podmínky se stále uplatňují v případě zpětné žádosti pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013.

Kdo má nárok na zvýšení důchodu?

Od 1. 1. 2010 platí dle § 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění možnost požádat si o zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu. Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění (je z ní odváděno sociální pojištění). Pokud jste tedy vykonávali výdělečnou činnost před tímto datem, na zvýšení za období před 1. 1. 2010 není nárok. Na zvýšení důchodu má nárok pouze poživatel starobního důchodu, netýká se tedy invalidních důchodců. Do dnů potřebných pro zvýšení se nezapočítávají dny nemoci, jde o tzv. dny odečtené.

Kdy si mám požádat o zvýšení důchodu?

Pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě, bylo možné si požádat po dvou letech výdělečné činnosti (počítáno nejdříve od 1. 1. 2010). Jestliže byla výdělečná činnost ukončena, ale bylo získáno alespoň 360 dní, bylo (a stále je) možné si také o zvýšení starobního důchodu požádat.

Kalkulačka zvýšení starobního důchodu

Kolik dostanu přidáno?

Za každých 360 kalendářních dní, po které vykonáváte výdělečnou činnost jako pracující důchodce, se vám důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu (po dvou letech tedy o 0,8 %), který byl stanoven při výpočtu vašeho důchodu. Z tohoto vyplývá, že na zvýšení důchodu již nemají žádný vliv současné výdělky, ale pouze výše důchodu (přesněji vyměřovacího základu) stanovená při původním rozhodnutí o důchodu.

Pozn.: Máte-li důchod přiznán před 1. 1. 1996 (od tohoto data je účinný současný důchodový zákon), bude se vám zvýšení důchodu počítat z průměrného měsíčního výdělku, zkratka PMV.

Kde požádat o zvýšení důchodu?

O zvýšení důchodu požádejte na místně příslušné OSSZ, v Praze PSSZ.

Příklad 1:

Důchodce pobírá starobní důchod a stále pracuje již od 1. 11. 2009. Jeho zaměstnání trvá od 1. 1. 2010 nepřetržitě dva roky a má tak skutečně odpracováno 720 kalendářních dnů (doba 1. 11. – 31. 12. 2009 se nezapočítává). Může tedy podat žádost o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 150,- Kč (tj. 2 270,- Kč základní výměra a 9 880,- Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší za každých 360 dnů o 0,4 % výpočtového základu, tedy celkem o 0,8 %, což představuje částku 112 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Nově bude dostávat důchod ve výši 12 262,- Kč.

Příklad 2:

Důchodce pobírá starobní důchod a stále pracuje od 1. 12. 2010. Má již odpracováno 360 kalendářních dnů, ale jeho zaměstnání netrvá nepřetržitě dva roky. Druhou podmínku pro nárok na zvýšení, tj. nepřetržité trvání výdělečné činnosti po dobu dvou let, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, když jeho zaměstnání skončí, nebo až uplyne nepřetržitá dvouletá doba výdělečné činnosti.

Příklad 3:

Důchodce pobírá starobní důchod a pracoval od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2011. Má skutečně odpracováno 360 kalendářních dnů. Jeho výdělečná činnost skončila a požádá si od 1. 6. 2011 o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 110,- Kč (tj. 2 230,- Kč základní výměra v roce 2011 a 9 880,- Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy o částku 56 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Jeho důchod bude nově činit 12 166,- Kč.

Příklad 4:

Důchodce pobírá starobní důchod a pracuje k 31. 12. 2011. K tomuto datu má již odpracováno 330 kalendářních dnů, které získal výdělečnou činností v průběhu období od 1. 1. 2010. Podmínku pro nárok na zvýšení, tj. získání 360 dnů výdělečné činnosti, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, kdy získá zbývajících 30 dnů a současně jeho zaměstnání skončí.

Zdroj příkladů: tisková zpráva ČSSZ


3
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Ferda

Jsou do toho zařazeny i smlouvy na DPP, zvýšení důchodu nebo jen smlouvy plný úvazek. V diskusi se této možnostech nepíše.

Jana Hrušková

Dobrý den,
důchod mi byl přiznán k 1.10.2006.
Pracovala jsem nepřetržitě do 31.1.2011.
Mohu ještě požádat o navýšení důchodu a za kolik let zpětně?
Proč toto důchodový úřad neprovedl automaticky – měl pro to všechny podklady.
J. Hrušková

Pechar Libor

Dobrý den,

důchod mi byl přiznán k 21.5.2011 a od tohoto data jsem jej pobíral.
Pracoval jsem dále nepřetržitě až do 31.5.2014, t.j. 3 roky.
Mohu si ještě požádat o navýšení důchodu ?
Pokud ano, pak za kolik let zpětně. ?

Pechar