Zvýšení důchodů pracujících důchodců – platné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013

POZOR: Změny ve zvyšování důchodů pracujících důchodců od 1. 1. 2014 naleznete zde. Následující podmínky se stále uplatňují v případě zpětné žádosti pro období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013.

Kdo má nárok na zvýšení důchodu?

Od 1. 1. 2010 platí dle § 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění možnost požádat si o zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu. Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění (je z ní odváděno sociální pojištění). Pokud jste tedy vykonávali výdělečnou činnost před tímto datem, na zvýšení za období před 1. 1. 2010 není nárok. Na zvýšení důchodu má nárok pouze poživatel starobního důchodu, netýká se tedy invalidních důchodců. Do dnů potřebných pro zvýšení se nezapočítávají dny nemoci, jde o tzv. dny odečtené.

Kdy si mám požádat o zvýšení důchodu?

Pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě, bylo možné si požádat po dvou letech výdělečné činnosti (počítáno nejdříve od 1. 1. 2010). Jestliže byla výdělečná činnost ukončena, ale bylo získáno alespoň 360 dní, bylo (a stále je) možné si také o zvýšení starobního důchodu požádat.

Kalkulačka zvýšení starobního důchodu

Kolik dostanu přidáno?

Za každých 360 kalendářních dní, po které vykonáváte výdělečnou činnost jako pracující důchodce, se vám důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu (po dvou letech tedy o 0,8 %), který byl stanoven při výpočtu vašeho důchodu. Z tohoto vyplývá, že na zvýšení důchodu již nemají žádný vliv současné výdělky, ale pouze výše důchodu (přesněji vyměřovacího základu) stanovená při původním rozhodnutí o důchodu.

Pozn.: Máte-li důchod přiznán před 1. 1. 1996 (od tohoto data je účinný současný důchodový zákon), bude se vám zvýšení důchodu počítat z průměrného měsíčního výdělku, zkratka PMV.

Kde požádat o zvýšení důchodu?

O zvýšení důchodu požádejte na místně příslušné OSSZ, v Praze PSSZ.


0 0 hlasující
Hodnocení článku
3 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ferda
1 rok od zveřejnění

Jsou do toho zařazeny i smlouvy na DPP, zvýšení důchodu nebo jen smlouvy plný úvazek. V diskusi se této možnostech nepíše.

Jana Hrušková
2 roky od zveřejnění

Dobrý den,
důchod mi byl přiznán k 1.10.2006.
Pracovala jsem nepřetržitě do 31.1.2011.
Mohu ještě požádat o navýšení důchodu a za kolik let zpětně?
Proč toto důchodový úřad neprovedl automaticky – měl pro to všechny podklady.
J. Hrušková

Pechar Libor
3 roky od zveřejnění

Dobrý den,

důchod mi byl přiznán k 21.5.2011 a od tohoto data jsem jej pobíral.
Pracoval jsem dále nepřetržitě až do 31.5.2014, t.j. 3 roky.
Mohu si ještě požádat o navýšení důchodu ?
Pokud ano, pak za kolik let zpětně. ?

Pechar