Pracující důchodce a zvýšení důchodu – platné pro období od 1. 1. 2014

Zvýšení důchodu u pracujícího důchodce

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje pracujícím důchodcům požádat o přepočet důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu. Důchod se zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Při přepočítání starobního důchodu se hodnotí se kalendářní dny, ale nezapočítávají se tzv. dny odečtené – např. pracovní neschopnost. Výdělečnou činností je myšlena taková činnost, ze které se odvádí sociální pojištění (§ 27 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Výdělek již u zvýšení důchodu nerozhoduje

Jak je uvedeno výše, důchod je přepočítán za každých 360 dní výdělečné činnosti a to o 0,4 % výpočtového základu. Výši výpočtového základu naleznete na rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. Na přepočet důchodu tedy již nemá vliv výdělek za činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu. Stejně tak není podstatné, zda jde o zkrácený úvazek – důležité je, aby činnost zakládala účast na sociálním pojištění (zjednodušeně, aby bylo odváděno sociální pojištění).

Kdy si mohu požádat o zvýšení důchodu?

Úprava důchodu od 1. 1. 2014

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke změně § 34 zákona o důchodové pojištění a pracující důchodce si může požádat o zvýšení starobního důchodu za každých 360 kalendářních dní výdělečné činnost vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Od 1. ledna tedy již neplatí podmínka nepřetržitého trvání výdělečné činnosti po dobu dvou let nebo nutnost ukončení zaměstnání (popsáno dále v textu). Tato změna však neplatí retroaktivně, to znamená, že podle nových podmínek není možné žádat zpětně před 1. 1. 2014, ale až od 1. ledna 2014.

Př. 1: Pan Novák odešel do starobního důchodu od 2. 1. 2014. V zaměstnání neskončil a nadále pracuje, nebyl v dočasné pracovní neschopnosti. O přepočet (úpravu) starobního důchodu si může požádat od 28. 12. 2014 za 360 dní výdělečné činnosti.

Př. 2: Paní Nováková je v důchodu od 10. 11. 2012. Nadále pracuje, během pobírání starobního důchodu nebyla na neschopence. O úpravu starobního důchodu si může požádat od 1. 1. 2014. Důchod bude upraven za 360 dní výdělečné činnosti. Nezhodnoceno zůstane paní Novákové 57 dní (417 dní v období od 10. 11. 2012 do 31. 12. 2013 po odečtení 360 dní). Pokud bude i nadále zaměstnaná, může si o další zvýšení důchodu požádat od 31. 10. 2014 (za období od 1. 1. 2014 do 30. 10. 2014 získá 303 dní + 57 nezhodnocených dní z předchozí činnosti).

Kde a jak si požádat o zvýšení důchodu?

O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti je třeba předložit občanský průkaz. Dále je vhodné, aby zaměstnavatel odeslal evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za období, za které je zvýšení požadováno. U OSVČ je třeba mít podaný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za období, za které je zvýšení požadováno.

Kalkulačka zvýšení starobního důchodu

Úprava důchodu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013

O přepočítání důchodu si důchodce mohl požádat buď po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti nebo poté, co výdělečnou činnost ukončil, pokud získal alespoň 360 dní doby pojištění. Do doby pojištění hodnocené pro účely úpravy důchodu se nehodnotí doba před 1. 1. 2010. Podrobný popis úpravy platné v letech 2010 až 2013 naleznete zde.

Př. 3: Pan Novák odešel do starobního důchodu 12. 2. 2011 a nadále byl zaměstnaný až do 31. 12. 2012. Od 1. 1. 2013 nikde nepracuje. Panu Novákovi bude důchod od 1. 1. 2013 zvýšen o 0,4 %, protože v období od 12. 2. 2011 do 31. 12. 2012 získal pouze 1x 360 dní. Pokud by pan Novák v zaměstnání neskončil, mohl by si požádat o úpravu za 2x 360 dní (2x 0,4 %) a to od 12. 2. 2013 (dva roky od přiznání důchodu).

Přepočet důchodu u OSVČ

I OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost současně s pobíráním starobního důchodu mají nárok na úpravu důchodu za podmínky, že byly účastny sociálního pojištění (což nemusí vždy platit). U OSVČ musí být prokázána účast na pojištění, což je možné až po podání přehledu o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok (příp. se OSVČ může dobrovolně přihlásit k pojištění, ale poté bude mít OSVČ povinnost pojištění zaplatit, i kdyby podle výdělků nemusela). U podnikajících důchodců tedy musí být nejdříve podán přehled o příjmech a výdajích a až poté je možné žádat o zvýšení důchodu za dané období. Od 1. 1. 2014 platí i pro OSVČ možnost žádat si o zvýšení důchodu za každých 360 dní samostatné výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu.

Př. 4: Pokud by výše uvedený pan Novák nebyl zaměstnaný, ale podnikal, mohl by si požádat o úpravu důchodu až po podání přehledu za rok 2013, protože až po podání přehledu za rok 2013 bude zřejmé, zda byl v roce 2013 účasten pojištění – v tom případě by mu zvýšení důchodu náleželo po dvou letech činnosti od 12. 2. 2013, nebo zda pojištění v roce 2013 účasten nebyl a zvýšení důchodu mu náleží už od 1. 1. 2013.

Př. 4: Pan Novotný vykonává samostatnou výdělečnou činnost (je OSVČ) a od 1. 3. 2014 je ve starobním důchodu. Podnikání nepřerušil a podniká nadále. O přepočet starobního důchodu si bude moci požádat až po podání přehledu o příjmech a výdajích za roky 2014 a 2015, protože v roce 2014 nezíská potřebných 360 dní a tyto získá až v případě, že zaplatí sociální pojištění jak za rok 2014, tak za rok 2015.


13
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Ferda

Dobrý den, šla jsem o dva roky dříve do důchodu, slyšela jsem že tyto dva roky, strhnuté peníze za ty dva roky se mají po dovršení důchodového věku po přepočtu důchodu vrátit.

Je to pravda nebo zase to je že jedna paní povídala. Prosím o vysvětlení.

Děkuji za odpověď.

.Bea Espinoza

Jsem pracující důchodce – po 3 letech jsem si dala přepočítat důchod – zvedl se mi o 127 Kč – tedy ročně “dostanu” 1524 Kč – zvýšení 127 Kč je za tři roky. Za ty tři roky jsem odvedla státu na soc.. pojištění cca 40.000. Připadalo by mi spravedlivé, kdyby se tyto odvody započítávaly nějakým slušným koeficientem – ale 0.4% je výsměch. Sice zákon říká, že pracující důchodce musí soc. pojištění – i zdravotní – platit, ale podle mne je takový zákon změnit. Už proto, že nezáleží na výši výdělku – výpočet je ze základu důchodu. Můžete se honit, jak chcete, ale dostanete měsíčně – tedy já – zvýšení o 45 Kč. Skoro na dva bochníky chleba. Je zde něco špatně..

Karel Strk

Je to plivnutí pracujícímu důchodci do obličeje. Nestoudnost.

Bivoj

motivace dělat načerno

Jan Petrovský

Prosím o radu na přepočet důchodu

RNDr.Otakar Prachař,CSc

Bylo mne slíbeno vyrozumění o přepočtu důchodu(pracující důchodce) do 3 měsíců od podání na Okresní správě soc.zab.. Uplynulo již 5 měsíců a stále nic. Prosím, nestal se nějaký zádrhel?

Eva Rousková

Dobrý den.Zajímalo by mě, zda na základě smlouvy o výkonu funkce je možné žádat o zvýšení důchodu pro starobního důchodce. Smlouva je celoroční. Děkuji. Eva Rousková

ViR

To závisí na tom, zda za vás je/bylo odváděno sociální pojištění, či nikoli. Pokud ne, zvýšení nenáleží.

Marie Haltmarová

Dobrý den,od 1.1.2002 pobírám starobní důchod.Bez přerušení jsem pracovala jako pracující důchodce až do konce roku 2010 bez pracovní neschopnosti.Mám nárok na zvýšení důchodu?

Eva Vojtkova

Dobrý a zdravý den,prosím o informaci.Mám důchod 7140 korun,byla jsem malý živnostník/,bez potřeb pomoci státu,/po vstoupení do důchodu jsem pečovala o nemocnou maminku asi 9let,mohla by jsem žádat nějaké zvýšení důchodu,vím,že se počítají za peči rodinného příslušníka roky na důchod,ale nevím,co je pravda a jak na to,na naší soc.nejsou schopni nic mi sdělit,neustále mi říkají,že to nejde nijak zpětně děkuji za odpověď,Pokud víte i jak mi jinak pomoci budu ráda za každou informaci ,jak jsem se dočetla naši europoslanci mají 8600 na den na jídlo a já 7100 na měsíc z kterých musím poplatit všechny výdaje byt apod.Myslíte,že by z toho poslanci vyžili??A co já,jsem tak občanem jako oni a cikani se mají lepé,přesto,že celý život nepracovali a mají vyšší důchod než já.děkuji

ViR

Možnost zvýšení procentní výměry důchodu o 0,4 % za odpracovanou (a pojištěnou) dobu (360 dnů) při jeho pobírání je až od r. 2010. Za období 2002 až 2009 tedy nárok není. Zvýšení za odpracovaných 360 dnů v r. 2010 může být ale vyplaceno zpětně jen za pět let.