Důchodová reforma 2023

Článek o plánované důchodové reformě z roku 2023. Změny v důchodech mají nabíhat postupně od září 2023 a také v dalších letech. Článek je průběžně aktualizován podle aktuálně známých informací.

Důchodová reforma 2023 – předčasné důchody

O září 2023 (toto datum zatím není jisté a může jít o dřívější i pozdější termín) má dojít k následujícím změnám u předčasných důchodů:

  • Zvýšení krácení předčasného důchodu na 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní. Dosud byla krácení 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v prvních 360 dnech a 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v období 360 až 720 dnů. Např. krácení za cca 3 roky (1080 dní) se zvýší z 14,4 % na 18 %.
  • Zkrácení možnosti přiznání předčasného důchodu na 3 roky. Dosud platí, že je-li důchodový věk vyšší než 63 let, je možné předčasný důchod přiznat v 60 letech. Např. u osoby, která má důchodový věk 64 let a 4 měsíce, je možné přiznat předčasný důchod v 60 letech. Nově bude možné přiznat předčasný důchod nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, tj. u osoby s důchodovým věkem 64 let a 4 měsíce v 61 letech a 4 měsících.
  • Valorizace předčasných důchodů nebude náležet až do dosažení důchodového věku. Např. předčasný důchod přiznaný v roce 2024 (důchodový věk bude v roce 2027), bude poprvé zvalorizován až v lednu 2028. V návrhu je uvedeno, že předčasné důchody se nezvyšují, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují.

Dále v rámci změn plánovaných od září 2023 dochází ke změně způsobu výpočtu řádných a mimořádných valorizací. Řádné valorizace se sníží, protože při jejich výpočtu bude přihlédnutou pouze k 1/3 růstu mezd oproti současné 1/2. Stejně tak bude zásadně změněn výpočet mimořádných valorizací.


DŮLEŽITÉ: Zde naleznete informace k odložené výplatě předčasného důchodu (výpočtové zamítačce).


Otázky k důchodové reformě

Mám využít postup s odloženou výplatou předčasného důchodu?

Výpočet roku 2024 bude znám na konci září 2023. Teprve poté bude možné provést srovnávací výpočet a obě varianty porovnat. ALE: Vzhledem k tomu, že se budou zvyšovat krácení předčasného důchodu a procentní výměra předčasných důchodů se nově v době dosažení důchodového věku nebude valorizovat, dá se předpokládat, že u osob, které měly v plánu přiznání předčasného důchodu v následujících letech (např. 2024 a 2025) bude postup s odloženou výplatou vhodný, protože tato zhoršení se dříve přiznaných předčasných důchodů (i když bez výplaty) týkat nebudou.

Mám už přiznaný předčasný důchod, bude se mě týkat nové krácení?

Ne, předčasné důchody, které budou mít datum přiznání před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, se již přepočítávat podle nové výše krácení nebudou. To platí i v případě, že je předčasný důchod přiznán bez výplaty (výpočtová zamítačka). Např. pokud bude předčasný důchod přiznán od 1. 6. 2023 bez výplaty, zůstane výše krácení v posledních 360 dnech před dosažením důchodového věku 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní (nebude 1,5 %).

Valorizovat se nebudou pouze nově přiznané předčasné důchody?

Podle návrhu změny zákona se nové „nevalorizování“ procentní výměry předčasných důchodů bude týkat pouze nově přiznaných předčasných důchodu (ať už s výplatou nebo bez výplaty), tj. těch s datem přiznání před účinností změn (očekávaných od září 2023). Je ale třeba vyčkat na schválené znění.

Jaké podmínky pro mě budou platit, pokud ČSSZ nestihne rozhodnout do účinnosti novely zákona?

Rozhodující jaké podmínky budou platit, je datum přiznání důchodu, tj. den od kterého bude důchod přiznán. Není to datum podání žádosti o důchod nebo datum vydání rozhodnutí. Pokud by změny platily do 1. 9. 2023, budou staré podmínky platit u důchodů přiznaných (s datem přiznání před 1. 9. 2023). Je pak jedno, zda ČSSZ vydá rozhodnutí o přiznání důchodu před zářím 2023 nebo až po účinnosti změn.

Nyní ještě nemám nárok na předčasný důchod ani podle starých podmínek

V tom případě vám nyní nemůže být předčasný důchod (ani bez výplaty) přiznán a bude vám moci být přiznán až podle nových pravidel, tj. zřejmě později než dnes (z důvodu zkrácení předčasnosti na tři roky) a s vyšším krácením. Nic s tím udělat nemůžete.

Nárok na předčasný důchod ještě nemám. Nepomohl by mi formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se používá s situaci, kdy není možné žádost o důchod sepsat, příp. kdy chcete ještě získat dalších 6 měsíců na rozmyšlenou. Může vám zajistit nárok, který již máte, ale pokud nárok na předčasný důchod nemáte, protože ještě nebylo dosaženo potřebného věku, tento formulář vám k ničemu nebude.

Důchodová reforma od roku 2026

Změn je plánováno velké množství, ale „nejviditelnějšími“ jsou růst důchodového věku a nižší růst důchodů.

Vyšší důchodový věk

Důchodový věk by se měl nově stanovovat podle doby dožití. Změny by se ale měly dotknout až důchodů přiznávaných v roce 2031.

Pomalejší růst důchodů

Bude docházet k postupnému snížení zápočtu u první redukční hranice (dnes se započítává 100 %) a o několik setin procenta by se mělo snižovat zhodnocení celého roku pojištění – dnes se za každý rok doby pojištění hodnotí 1,5 % výpočtového základu. Tato změna rozhodně neznamená, že by se přiznávané důchody měly snižovat. Pouze se zpomalí jejich růst.

Podrobně má MPSV všechny plánované změny popsány na portálu důchodové reformy.


5 2 hlasujících
Hodnocení článku
4 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Zd.
21 dní od zveřejnění

Děkuji za článek, logicky shrnuto. Osobně hlavně čekám na informaci, zda nebude vláda „pošilhávat“ po zmrazení valorizací již přiznaných důchodů před těmito změnami. Vím o lidech, kteří to riskli a o důchod (většinou bez výplaty) požádali i o 2 roky dopředu.

Zd.
14 dní od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

On nějaký ten poskok z ministerstva na té tiskovce říkal, že se letos nevyplatí odejít do předčasného důchodu, protože letošní červnová valorizace je prý 6% a od nového roku předpokládá výpočet lepší o 8 až 10%. Jako že nárůst průměrné mzdy atd. Moc mu ta čísa ale nevěřím.