Důchodová reforma 2023

Článek o důchodové reformě z roku 2023. Změny v důchodech budou nabíhají postupně od října 2023 a také v dalších letech. Článek je průběžně aktualizován podle aktuálně známých informací.


Důležité: Srovnání výpočtů důchodů v letech 2023 a 2024 naleznete zde.


Důchodová reforma 2023 – předčasné důchody

Od 1. října 2023 došlo k následujícím změnám u předčasných důchodů:

  • Zvýšení krácení předčasného důchodu na 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní. Dosud byla krácení 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v prvních 360 dnech a 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v období 360 až 720 dnů. Např. krácení za cca 3 roky (1080 dní) se zvýší z 14,4 % na 18 %.
  • Zkrácení možnosti přiznání předčasného důchodu na 3 roky. Před novelou platilo, že je-li důchodový věk vyšší než 63 let, je možné předčasný důchod přiznat v 60 letech. Např. u osoby, která měla důchodový věk 64 let a 4 měsíce, bylo možné přiznat předčasný důchod v 60 letech. Nově bude možné přiznat předčasný důchod nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, tj. u osoby s důchodovým věkem 64 let a 4 měsíce v 61 letech a 4 měsících. Tato změna měla být původně účinná až od září 2024, ale pozměňovacím návrhem byla účinnost posunuta už na říjen 2023.
  • Valorizace procentní výměry předčasného důchodu nebude náležet až do dosažení důchodového věku. Např. procentní výměra předčasného důchodu přiznaného v roce 2024 (důchodový věk bude v roce 2027), bude poprvé zvalorizována až v lednu 2028. Procentní výměra předčasného důchodu se nezvyšuje, pokud poživatel tohoto důchodu nedosáhl důchodového věku v období před kalendářním měsícem, do něhož spadá den, od něhož se vyplácené důchody zvyšují.
  • Mimořádná valorizace z června 2023 se týká pouze předčasných důchodů přiznaných před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, tj. s datem přiznání před 1. říjnem 2023. Předčasné důchody přiznávané podle nových podmínek již o mimořádnou valorizaci z června 2023 zvýšeny nebudou. Toto se týká pouze předčasných důchodů – řádné starobní důchody přiznané do konce roku 2023 budou zvýšeny o mimořádnou valorizaci.

Od 1. října 2024 dojde k dalším změnám:

  • Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na předčasný důchod bude činit 40 let.

Dále v rámci změn od října 2023 dochází ke změně způsobu výpočtu řádných a mimořádných valorizací. Řádné valorizace se sníží, protože při jejich výpočtu bude přihlédnutou pouze k 1/3 růstu mezd oproti současné 1/2. Stejně tak bude zásadně změněn výpočet mimořádných valorizací.


DŮLEŽITÉ: Zde naleznete informace k odložené výplatě předčasného důchodu (výpočtová zamítačka).


Otázky k důchodové reformě

Mám využít postup s odloženou výplatou předčasného důchodu?

Výpočet roku 2024 bude znám na konci září 2023. Teprve poté bude možné provést srovnávací výpočet a obě varianty porovnat. ALE: Vzhledem k tomu, že se budou zvyšovat krácení předčasného důchodu a procentní výměra předčasných důchodů se nově v době dosažení důchodového věku nebude valorizovat, dá se předpokládat, že u osob, které měly v plánu přiznání předčasného důchodu v následujících letech (např. 2024 a 2025) bude postup s odloženou výplatou vhodný, protože tato zhoršení se dříve přiznaných předčasných důchodů (i když bez výplaty) týkat nebudou.

Mám už přiznaný předčasný důchod, bude se mě týkat nové krácení?

Ne, předčasné důchody, které budou mít datum přiznání před účinností novely zákona o důchodovém pojištění, se již přepočítávat podle nové výše krácení nebudou. To platí i v případě, že je předčasný důchod přiznán bez výplaty (výpočtová zamítačka). Např. pokud bude předčasný důchod přiznán od 1. 6. 2023 bez výplaty, zůstane výše krácení v posledních 360 dnech před dosažením důchodového věku 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní (nebude 1,5 %).

Valorizovat se nebudou pouze nově přiznané předčasné důchody?

Nové „nevalorizování“ procentní výměry předčasných důchodů se bude týkat pouze nově přiznaných předčasných důchodu (ať už s výplatou nebo bez výplaty), tj. těch s datem přiznání od účinnosti změn od října 2023.

Jaké podmínky pro mě budou platit, pokud ČSSZ nestihne rozhodnout do účinnosti novely zákona?

Rozhodující jaké podmínky budou platit, je datum přiznání důchodu, tj. den od kterého bude důchod přiznán. Není to datum podání žádosti o důchod nebo datum vydání rozhodnutí. Protože budou změny účinné od 1. října 2023, budou staré podmínky platit u důchodů přiznaných (s datem přiznání) před 1. říjnem 2023. Je pak jedno, zda ČSSZ vydá rozhodnutí o přiznání důchodu před říjnem 2023 nebo až po účinnosti změn.

Nyní ještě nemám nárok na předčasný důchod ani podle starých podmínek

V tom případě vám nyní nemůže být předčasný důchod (ani bez výplaty) přiznán a bude vám moci být přiznán až podle nových pravidel, tj. zřejmě později než dnes (z důvodu zkrácení předčasnosti na tři roky) a s vyšším krácením. Nic s tím udělat nemůžete.

Nárok na předčasný důchod ještě nemám. Nepomohl by mi formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění?

Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se používá s situaci, kdy není možné žádost o důchod sepsat, příp. kdy chcete ještě získat dalších 6 měsíců na rozmyšlenou. Může vám zajistit nárok, který již máte, ale pokud nárok na předčasný důchod nemáte, protože ještě nebylo dosaženo potřebného věku, tento formulář vám k ničemu nebude.

Důchodová reforma od roku 2026

Změn je plánováno velké množství, ale „nejviditelnějšími“ jsou růst důchodového věku a nižší růst důchodů.

Vyšší důchodový věk

Důchodový věk by se měl nově stanovovat podle doby dožití. Změny by se ale měly dotknout až důchodů přiznávaných v roce 2031.

Pomalejší růst důchodů

Bude docházet k postupnému snížení zápočtu u první redukční hranice (dnes se započítává 100 %) a o několik setin procenta by se mělo snižovat zhodnocení celého roku pojištění – dnes se za každý rok doby pojištění hodnotí 1,5 % výpočtového základu. Tato změna rozhodně neznamená, že by se přiznávané důchody měly snižovat. Pouze se zpomalí jejich růst.

Podrobně má MPSV všechny plánované změny popsány na portálu důchodové reformy.


5 9 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
14 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
M.H.
7 měsíce/ů od zveřejnění

Chápu-li správně celou novelu, tak kolegyně, která chtěla jít v únoru 2024 do předdůchodu (dosáhne věku 60 let, má jedno dítě), má smůlu a musí pracovat do roku 2026 neboť není možné jít do předčasného důchodu o pět let dřív?

Zd.
8 měsíce/ů od zveřejnění

Děkuji za aktualizaci článku. Dle posledního vyjádření páně Jurečky, vzroste v lednu 2024 důchod o 400 Kč a to pouze v pevné částce. Pokud jsem to správně pochopil, tak je již jisté, že požádat o důchod do konce srpna bez výplaty bude finačně lepší než důchod od prvního ledna 2024.

Jana
9 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den, chtěla bych se zeptat k předčasným důchodům. 22.4.2025 mi bude 60 let, mám odpracováno 43 let a nyní jsem ze zdravotních důvodů v pracovní neschopnosti, chtěla bych tím odejít do předčasné penze. Začínám se ztrácet v nových informacích k důchodům. Můžete mi poradit?Děkuji Jana M.

I.Svobodová
10 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den, mám dotaz k této větě z článku výše:
„Podle návrhu změny zákona se nové „nevalorizování“ procentní výměry předčasných důchodů bude týkat pouze nově přiznaných předčasných důchodu (ať už s výplatou nebo bez výplaty), tj. těch s datem přiznání před účinností změn (očekávaných od září 2023).“
Nemá tam být, že „nevalorizování“ se bude týkat nově přiznaných předčasných důchodů, tj.těch s datem přiznání PO účinnosti změn, nikoliv PŘED ? Podle toho, jak to chápu, se podle dosavadní právní úpravy i předčasné důchody valorizují, zatímco po nabytí účinnosti novely (cca v září 2023) budou předčasné důchody „nevalorizovány“ až do dosažení řádného důchodového věku. Znamená to, že když mi bude předčasný důchod přiznán před účinností změn, nebude jeho valorizace závislá na dosažení řádného důchodového věku ? Děkuji

K. Jurčák
10 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den.
Měl bych dotaz ohledně předčasného důchodu bez výplaty, kdy mám jít do starobního důchodu 20.12.2026. Je možné pracovat např. 2 roky a poslední rok pokryt preddůchodem a nechat si vyplácet důchod až od 20.12.2026, aby tento důchod nebyl krácen?
Děkuji

Zd.
11 měsíce/ů od zveřejnění

Děkuji za článek, logicky shrnuto. Osobně hlavně čekám na informaci, zda nebude vláda „pošilhávat“ po zmrazení valorizací již přiznaných důchodů před těmito změnami. Vím o lidech, kteří to riskli a o důchod (většinou bez výplaty) požádali i o 2 roky dopředu.

Zd.
10 měsíce/ů od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

On nějaký ten poskok z ministerstva na té tiskovce říkal, že se letos nevyplatí odejít do předčasného důchodu, protože letošní červnová valorizace je prý 6% a od nového roku předpokládá výpočet lepší o 8 až 10%. Jako že nárůst průměrné mzdy atd. Moc mu ta čísa ale nevěřím.