Počet vychovaných dětí a důchodový věk ženy

Důchodový věk žen ovlivňuje počet vychovaných dětí

Důchodový věk žen ovlivňuje počet vychovaných dětí. Jak ale počet vychovaných dětí ovlivní důchodový věk ženy, pokud o dítě nepečovala od narození zletilosti?

Jakým způsobem se v těchto případech hodnotí doba péče, je uvedeno v § 32 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.):

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud žena o dítě pečuje od narození, musí, aby se jí výchova hodnotila při stanovení důchodového věku, pečovat alespoň do 10 let věku dítěte. Pokud by začala pečovat např. ve 4 letech, musí také pečovat alespoň 10 let – tedy do 14 let dítěte. V případě, že žena začne pečovat po 8 roku věku dítěte, stačí jí pouze 5 roků péče, ale s tou podmínkou, že do 18 let věku dítěte nesmí přestat pečovat.

Př. 1: Žena porodila dvě děti. První jí bylo rozhodnutím soudu odebráno v jeho 12 letech, druhé v jeho 8 letech. Při stanovování důchodového věku se bude ženě přihlížet k výchově pouze jednoho dítěte, protože o druhé nepečovala požadovaných 10 let.

Př. 2: Ženě bylo svěřeno dítě do výchovy v jeho 6 letech. O dítě pečovala až do jeho 17. narozenin. Toto dítě bude hodnoceno jako “vychované” pro stanovení důchodového věku ženy, protože péče trvala více než 10 let.

Př. 3: Ženě bylo svěřeno dítě do výchovy v jeho 10 letech. Péče trvala až do zletilosti dítěte (do věku 18 let). Péče sice netrvala 10 let, ale péče začala po dosažení 8. roku věku, trvala více než pět let a trvala do zletilosti. Toto dítě se tedy bude hodnotit jako vychované pro stanovení důchodového věku.

Př. 4: Péče o dítě probíhala v době od 10. do 16. roku dítěte. Toto dítě se ženě nezapočítá, protože sice pečovala alespoň 5 let, ale péče netrvala až do zletilosti (18 let dítěte).

Péči o dítě dále řeší § 4 vyhlášky MPSV č. 284/1995 Sb., kde je uvedeno:

Do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě

a) od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo

b) aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.

Př. 5: Žena, která vychovala dvě děti, má dosáhnout důchodového věku v roce 2020. V roce 2015 začala pečovat o dítě, které jí bylo svěřeno do výchovy. Díky výchově tohoto dítěte se ženě sníží důchodový věk, protože při jeho stanovování bude počítáno se třemi vychovanými dětmi.


1
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Nada

Dobrý den narodila jsem se 1965 vychovala jsem 4 děti jedno mi zemřelo v 18 měsíci řeknete mi prosím kdy má nárok na bud předčasný důchod nebo starobní.

Své dotazy, prosím, pište do důchodové poradny.
Dobrý den narodila jsem se 1965 vychovala jsem 4 děti je dno mi zemřelo v 18 měsíc i ř eknete mi prosím kdy má ná rok na bud předčasný důcho d nebo starobního důchodu ,ad hledam