Kalkulačka doby pojištění – hodnocení dob pojištění

Doby důchodového pojištění (přesněji doby pojištění a náhradní doby pojištění) jsou hodnoceny různě, tj. buď plně na 100 %, nebo v rozsahu 80 %, při stanovování nároku na důchod a poté při výpočtu důchodu. Jakým způsobem jsou tyto doby pojištění počítány, ovlivňuje také to, v jakém období byly získány. K výpočtu doby pojištění můžete využít níže zveřejněnou kalkulačku.

Jaký je rozdíl mezi dobou pojištění pro nárok a pro výpočet výše důchodu?

V případě žádosti o důchod zjišťuje nejprve Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), zda má žadatel nárok na daný druh důchodu, tj. zda kromě splnění dalších zákonem stanovených podmínek (např. dosažení důchodového věku) získal také potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod a pro nárok na invalidní důchod.

Poté, co ČSSZ zjistí, že žadatel získal potřebnou dobu pojištění a má tedy nárok na důchod, přistupuje k výpočtu důchodu – při výpočtu důchodu jsou však některé doby pojištění a náhradní doby pojištění hodnoceny rozdílně. Vše vysvětlují následující tabulky:

Hodnocení dob pojištění pro nárok na důchod

Doba pojištěníPro nárok na starobní důchod - doba před 1. 1. 1996Pro nárok na starobní důchod - doba od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009Pro nárok na starobní důchod - doba od 1. 1. 2010Pro nárok na invalidní důchod
Pojišštění, zaměstnání100 %100 %100 %100 %
Studium před 18. rokem věku100 %nehodnotí senehodnotí se100 %
Prvních 6 let studia po 18. roce věku100 %100 %nehodnotí se100 %
Více nežž 6 let studia po 18. roce věkunehodnotí senehodnotí senehodnotí senehodnotí se
Evidence na úřadu práce při pobírání podpory100 %100 %80 %100 %
Evidence na úřadu práce bez pobírání podpory100 %100 %
v tomto rozsahu
80 %
v tomto rozsahu
100%
v tomto rozsahu
Základní vojenská služžba100 %100 %neexistuje100 %
Péče o dítě do 4 let věku dítěte100 %100 %100 %100 %
Nemoc v ochranné lhůtě100 %100 %80 %100 %
Péče o závislou (bezmocnou) osobu ve II. až IV. stupni100 %100 %100 %100 %
Pobírání plného invalidního důchodu (invalidity 3. stupně)100 %100 %80 %100 %
Dobrovolné důchodové pojištění100 %100 %100 %100 %

Pozn.: Hodnocení době studia v příkladech jsme se věnovali v článku o zápočtu doby studia do důchodu.

Hodnocení dob pojištění pro výpočet výše důchodu

Doba pojištěníPro výpočet důchodu - doba před 1. 1. 1996Pro výpočet důchodu - doba od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009Pro výpočet důchodu - doba od 1. 1. 2010
Pojišštění, zaměstnání100 %100 %100 %
Studium před 18. rokem věku100 %nehodnotí senehodnotí se
Prvních 6 let studia po 18. roce věku80 %80 %nehodnotí se
Více nežž 6 let studia po 18. roce věkunehodnotí senehodnotí senehodnotí se
Evidence na úřadu práce při pobírání podpory80 %80 %80 %
Evidence na úřadu práce bez pobírání podpory80 %
v tomto rozsahu
80 %
v tomto rozsahu
80 %
v tomto rozsahu
Základní vojenská služžba100 %100 %neexistuje
Péče o dítě do 4 let věku dítěte100 %100 %100 %
Nemoc v ochranné lhůtě80 %80 %80 %
Péče o závislou (bezmocnou) osobu ve II. až IV. stupni100 %100 %100 %
Pobírání plného invalidního důchodu (invalidity 3. stupně)80 %80 %80 %
Dobrovolné důchodové pojištění100 %100 %100 %

Pozn.: Hodnocení době studia v příkladech jsme se věnovali v článku o zápočtu doby studia do důchodu.

Loading...

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *