Nárok na invalidní důchod – kolik let pojištění potřebujeme?

Nárok na invalidní důchod – špatný zdravotní stav nestačí

Nárok na výplatu invalidního důchodu nevzniká automaticky po uznání invalidity posudkovým lékařem. Mimo uznání invalidity (a není rozhodující, zda jde o invaliditu 1., 2., nebo 3. stupně) vyžaduje zákon o důchodovém pojištění splnění také druhé podmínky – získání potřebné doby pojištění. Jakou dobu pojištění je třeba získat (“odpracovat”), je uvedeno v § 40 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Věk ke dni vzniku invalidityJakou dobu pojištění je třeba získat pro vznik nároku na invalidní důchod?
před 20. rokemméně než 1 rok (stačí i 1 den)
od 20 do 21 let včetněalespoň 1 rok
od 22 do 23 let včetněalespoň 2 roky
od 24 do 25 let včetněalespoň 3 roky
od 26 do 27 let včetněalespoň 4 roky
od 28 do 37 let včetněalespoň 5 let z posledních 10 let
od 38 letalespoň 5 let z posledních 10 let
nebo
alespoň 10 let z posledních 20 let
(stačí splnit jednu z podmínek)

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku

a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.

(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.


V jakém rozsahu se počítají různé doby pojištění pro hodnocení vzniku nároku na invalidní důchod?


Odstavec 1 jasně definuje, kolik je třeba získat doby pojištění, aby vznikl nárok na výplatu invalidního důchodu. Do těchto dob se započítává také studium/učení před 18. rokem věku a prvních šest let studia po 18. roce věku. U pojištěnce mladšího 20 let je uvedeno “méně než jeden rok”, což lez chápat jako “stačí alespoň jeden den pojištění”. Jestliže se někdo stane invalidním např. ve 24 letech, musí získat nejméně 3 roky pojištění (přesně 1095 dní), jinak mu nárok na výplatu invalidního důchodu nevznikne.

Jiná situace je u invalidů, kterým již ke dni vzniku invalidity bylo 28 let. Ti musí získat nejméně 5 let pojištění, přičemž tato doba se primárně zjišťuje z posledních 10 let před vznikem invalidity (tzv. rozhodné období). Podmínku “pět let z deseti” je možné splnit také v kterémkoliv období deseti let po vzniku invalidity (vysvětleno níže).

Př. 1: Muž narozený 1. 1. 1980 byl k 10. 3. 2013 uznán invalidním. Vzhledem k tomu, že ke dni vzniku invalidity bylo žadateli o důchod 33 let, bude se potřebná doba pojištění zjišťovat z posledních 10 let před vznikem invalidity – rozhodné období je od 10. 3. 2003 do 9. 3. 2013. V této době musel žadatel získat alespoň 5 let (1825 dní) pojištění, jinak mu nárok na přiznání invalidního důchodu nevznikne.


Jak se pro důchod hodnotí evidence na úřadu práce?


Ještě poněkud odlišná je situace u invalidních osob, které dosáhly alespoň 38 let věku. U těchto invalidů se nejprve zjišťuje stav získané doby pojištění v poledních 10 letech před vznikem invalidity. V tomto případě musí také získat nejméně 5 let pojištění. Jestliže tuto podmínku nesplní, ověřuje se dále, zda žadatel o invalidní důchod nezískal v posledních 20 letech před vznikem invalidity alespoň 10 let doby pojištění.

Př. 2: Muž narozený 1. 1. 1970 byl k 1. 5. 2013 uznán invalidním. V době vzniku invalidity mu bylo 43 let. V rozhodném období od 1. 5. 2003 do 30. 4. 2013 získal pouze 4 roky a 227 dní pojištění – podmínku 5 let pojištění z posledních 10 let nesplnil. Vzhledem k tomu, že už mu bylo 38 let, bude se zjišťovat také splnění podmínky získání 10 let pojištění z posledních 20 let před vznikem invalidity. V rozhodném období od 1. 5. 1993 do 30. 4. 2013 žadatel o důchod získal 11 let a 357 dní pojištění a nárok na přiznání invalidního důchodu mu tedy vznikl.

Zákon o důchodovém pojištění dává ještě jednu možnost, pokud není splněna podmínka získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na přiznání invalidního důchodu. Ve výše uvedeném odst. 2 se uvádí, že “Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity“. Toto ustanovení umožňuje “hýbat” nebo “posouvat” rozhodným obdobím do doby po vzniku invalidity. Potřebnou dobu pojištění je tak možné po vzniku invalidity “dopracovat”.

Je však třeba připomenout, že tato možnost se týká pouze podmínky získání “5 let z posledních 10”, a že stále jde o desetileté období, takže to co na konci rozhodného období napracujete, může na začátku ubývat.

Př. 3: Žena narozená 1. 3. 1985 byla od 1. 1. 2015 uznána invalidní. Ke dni vzniku invalidity jí bylo 29 let a musí tak splnit podmínku získání 5 let pojištění z posledních 10 let (rozhodné období je od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014). Tato žena nemá za celý život jinou dobu pojištění kromě zaměstnání, které vykonává od 1. 1. 2012. V době před vznikem invalidity žadatelka o důchod nezískala potřebných 5 let pojištění z posledních 10 let – získala 3 roky. Pokud by tato žena i nadále pokračovala ve svém zaměstnání a pracovala další dva roky, podmínku získání potřebné doby pojištění by splnila. Rozhodné období by se “posunulo” na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016 a v tomto období již žadatelka o důchod potřebnou dobu pojištění splnila.

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Vše výše uvedené neplatí v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. V tom případě se splnění podmínky získání potřebné doby pojištění nevyžaduje a invalidní důchod je přiznán i bez získání potřebné doby pojištění.

Invalidní důchod v mimořádných případech

Mimo výše uvedené, umožňuje zákon o důchodovém pojištění přiznat invalidní důchod i bez potřebné doby pojištění. Jedná se o tzv. invalidní důchody z mládí, které se přiznávají např. mentálně postiženým dětem, které stěží mohou získat potřebnou dobu pojištění uváděnou výše. Invalidní důchod z mládí se nejčastěji přiznává od 18. roku věku. Je definován v § 42:

Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění.


6
Diskuse čtenářů

nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
irena špejrová

Je mi 33 mám vážné problémy se zády kapačky mi na bolest nezabraly cca 9 let jsem dělala práce na střechách mám narozené 3 děti císařským řezem jelikož mám jen základní vzdělání a problém ze zády práce se mi hledá dost obtížně podle propouštěcí zprávy z nemocnice Kolín mám vychýlené 2 ploténky v křížové oblasti a mám odhalený nějaký nerv v páteři což mi pak zpusobuje zkřípnutí a hrozné bolesti až dolu k prstum ,ale nikdo mi vlastně neřekl jakou práci mám hledat nebo pokud mám nárok na nějaký duchod jsem vlastně na pracáku zadarmo a nevím co dělat.Děkuji za jakou koli radu
.

alexia

Myslíte si že vám dají důchod invalidku je vá 33let , tak leda koluvý mne taky bolí záda věčně mám ischias a bolestivýjako prase a nic mi nedaly a mám 59 let

Pavla

Dobrý den
Jen se chci zeptat známa nikdy dýl než pár měsícu nepracovala.ja mám odpracované roky in 2stupně a pobíram 3700kč díky nízkým výdělkům..ona mi tvrdí že dostane soc,důchod i bez odpracovaných roku 2900kč..jen mě zajímá jestli je to pravda pokud ano mám pocit že slušně pracující člověk tu je jen bit
děkují Pavla

Jana Novotná

Dobrý den,je mi 32 let,za posledních 5 let jsem byla evidovaná na UP a nyni mám 15 měsíců pracovní smlouvu na zkrácený šesti hodinový úvazek.Jak se počíta potřebné období pro získání částečného důchodu?Děkuji za odpověď.Škopczová

Eva Ludvíková

¨Dobrý den.
Prosím mám dotaz,mám nemoc spánkové apné středně těžké,rok již spím s kyslíkovou maskou,je to velmi unavujicí postižení,jsem vedoucí pracovník a musím se velmi překonávat v práci.Odpracované léta mám…35 let u jednoho zaměstnavatele.Můžu požádat o invalidní důchod? Děkuji Eva Ludvíková

Milan Kroužel

Dobrý den,
manželka je dlouhodobě těžce nemocná, téměř slepá. Od roku 1998 pobírala inv.důchod 1. stupně. Letos ji, pro velmi nepříznivý zdravotní stav, udělili hned 3. stupeň invalidity. Je narozena roku 1958 a má odprcováno 28 let. Po roce 1998, kdy dostala 1. stupeň invalidity nám nebylo sděleno, že si musí platit důch.pojištění. Toto jsme nevěděli a předpokládali, že pojištění jak zdravotní, tak důchodové platí stát. Na 1. stupeň byla žena ohodnocena 4000 Kč a ani nás nenapadlo, že by z tohoto měla odevzdávat cca 2000 Kč na důchod.
Zatím jsme dostali od sociální správy posudek o invaliditě, že žena spadla do 3. st. invalidity, ale rozhodnutí ještě né.
Obáváme se nyní (podle článku výše), že v 58.letech nebude pobírat inv. důchod.
Poraďte prosím
Milan Kroužel