Invalidní důchod 3. stupně – plný invalidní důchod

Invalidní důchod 3. stupně (do 31. 12. 2009 nazývaný plný invalidní důchod) je dávkou z důchodového systému, která má zajistit příjem občana v případě poklesu jeho pracovní schopnosti.

Nárok na invalidní důchod 3. stupně

Nárok na přiznání a výplatu invalidního důchodu 3. stupně (dříve plného invalidního důchodu) má občan, který splnil podmínku:

 1. míry poklesu pracovní schopnosti alespoň o 70 %,
 2. potřebné doby pojištění.

Zdravotní stav u invalidního důchodu 3. stupně

Aby byl občan uznán invalidním ve 3. stupni invalidity, musí míra pracovní schopnosti poklesnout minimálně 70 %. Zdravotní stav se posuzuje podle vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Invalidita je uznávána na jedno onemocnění (postižení), které má nejvýznamnější vliv na pokles pracovní schopnosti. Posudkový lékař má možnost zvýšit procentní hodnocení poklesu pracovní schopnosti až o 10 procentních bodů a to v závislosti na dalších nemocech (postiženích) nebo podle náročnosti profese posuzovaného žadatele o důchod.

Potřebná doba pojištění u invalidního důchodu 3. stupně

Pro nárok na výplatu invalidního důchodu 3. stupně (plného invalidního důchodu) musí být žadatel o invalidní důchod 3. stupně pojištěn nejméně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity. Je-li žadateli více než 38 let a tuto podmínku nesplňuje, zkoumá se dále období 20 let před vznikem invalidity – v tomto případě potřebuje získat 10 let doby pojištění.

Podrobněji: Nárok na invalidní důchod – kolik let pojištění potřebujeme? Jak jsou pro nárok a výpočet invalidního důchodu hodnoceny různé doby pojištění?

Pokud žadatel o invalidní důchod nesplní podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod, může být řešením tzv. dobrovolné důchodové pojištění. Jeho pomocí však není možné doplatit jakoukoliv dobu bez pojištění.

Žádost o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod se sepisuje na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Při sepisování žádosti o invalidní důchod si žadatel neurčuje stupeň invalidity, o který žádá, ale žádá se o “invalidní důchod” a stupeň invalidity určuje posudkový lékař. Neexistuje žádný formulář žádosti o důchod, který by si mohl žadatel sám dopředu vyplnit – žádost sepisuje v počítači přímo pracovník důchodového oddělení. Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého bydliště žadatele.

Doklady k žádosti o invalidní důchod 3. stupně

Jestliže již pobíráte invalidní důchod 1. nebo 2. stupně a žádáte o zvýšení invalidního důchodu na 3. stupeň, následující doklady není třeba znovu dokládat. K žádosti o změnu výše invalidního důchodu stačí předložit občanský průkaz.

Před podáním žádosti o invalidní důchod doporučujeme alespoň jednou navštívit OSSZ. Doklady (doby pojištění), které má již ČSSZ v evidenci, není třeba dokládat.

K žádosti o invalidní důchod se předkládá (nedokládají se doby pojištění, jenž má ČSSZ v evidenci):

 • občanský průkaz
 • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom
 • vojenskou knížku nebo propouštěcí list, (pouze muži)
 • rodné listy dětí (pouze ženy)
 • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce
 • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný)
 • potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, je-li žadatel v době podání žádosti zaměstnaný)
 • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet, vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu, příp. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) – důchod je možné zasílat na účet důchodce nebo na účet manželky (manžela) důchodce

Kdy žádat o invalidní důchod 3. stupně?

Žádost o invalidní důchod není podmíněna trváním dočasné pracovní neschopnosti. Žadatel o invalidní důchod nemusí být v době podání žádosti ani zaměstnaný. Podrobnosti k tématu naleznete v článku o žádosti o invalidní důchod.

Výpočet invalidního důchodu 3. stupně

Invalidní důchod 3. stupně se skládá ze dvou částí – základní výměry a procentní výměry důchodu.

Základní výměra invalidního důchodu 3. stupně je pro všechny důchody stejná a v roce 2017 činí její výše 2.550 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce s valorizací.

Procentní výměra invalidního důchodu 3. stupně se počítá z výdělků žadatele a získaných dob pojištění (zaměstnání, vojenská služba, omezeně evidence na úřadu práce, péče o dítě do 4 let věku apod.). Při výpočtu invalidního důchodu se hodnotí výdělky získané od roku, kdy bylo žadateli o důchod 19 let, nejdříve však od roku 1986 (tzv. rozhodné období). Z těchto výdělků se spočítá tzv. osobní vyměřovací základ (OVZ), což je zjednodušeně průměrný měsíční výdělek. Z OVZ se poté pomocí redukčních hranic spočítá tzv. výpočtový základ. Výše procentní výměry u invalidního důchodu třetího stupně činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Do doby pojištění pro stanovení výše invalidního důchodu se také započítává doba od přiznání invalidního důchodu do doby dosažení důchodového věku bezdětné ženy (platí i pro muže) – jedná se o tzv. dopočtenou dobu.

Rozhodnutí o invalidním důchodu

O nároku a výši invalidního důchodu 3. stupně rozhoduje ČSSZ na základě podané žádosti. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dní. O výsledku řízení je žadatel informován rozhodnutím, které je zasíláno doporučeně do vlastních rukou. V případě, že nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ o přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu, může proti tomuto rozhodnutí uplatnit námitku. Námitku je možné podat až proti rozhodnutí, které žadatel obdrží doporučeně od ČSSZ Praha, není možné podávat námitku proti posudku o invaliditě, který žadatel obdržel od posudkového lékaře. Námitku je možné podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí ČSSZ.

Invalidní důchod a výdělek, zaměstnání, práce

Zákon o důchodovém pojištění nezakazuje poživateli invalidního důchodu v jakémkoliv stupni invalidity pracovat. Zákonem není omezena ani pracovní doba zaměstnaného invalidního důchodce ani výše výdělku.

Zdravotní a sociální pojištění

Invalidní důchodce pobírající třetí stupeň invalidity je zdravotně pojištěn. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se také hodnotí při posuzování potřebné doby pojištění pro vznik nároku na důchod i při jeho výpočtu.

Zvyšování invalidního důchodu 3. stupně

Třetí stupeň invalidního důchodu je nejvyšším možným stupněm invalidity. Ke zvyšování invalidního důchodu dochází pouze v rámci valorizací. Na výši invalidního důchodu nemá vliv příp. výdělečná činnost (zaměstnání) vykonávaná po přiznání invalidního důchodu 3. stupně.


Otázky a odpovědi k invalidnímu důchodu – důchodová poradna


5 komentářů u “Invalidní důchod 3. stupně – plný invalidní důchod

 1. Dobrý den,mám dotaz,pobírám důchod prvního stupně od 9.6.2014,částka je 5199 Kč.Nyní mi byl přiznán ID třetího stupně.Můžete mi prosím napsat jaká to bude částka?
  Děkuji,s pozdravem Gryčová

 2. Dobrý den.
  Mám invalidní důchod 3. stupně ve výši 3409,-Kč. Nemohu pracovat ani za mimořádných okolností. Co s tím? S touto částkou se nedá vyžít! Jsem rozvedená a zcela nemajetná. Vlastní bydlení nemám.
  Na sociální dávky nedosáhnu, protože v místě bydliště je hlášeno k trvalému pobytu více osob, které si buď vydělávají nebo pobírají výživné.Jde o mé 3 děti. Všechny jsou plnoleté a žádné fin. prostředky mi nedávají. Sotva s tím co vydělají nebo s výživným vyžijí sami. Ve skutečnosti bydlí každý někde jinde. Pouze jeden syn žije se mnou, ale splácí hypotéku a po jejím zaplacení mu zbývají 3000,- na živobytí, benzín, mobil, pojistku…. Ten mi pomoci nemůže.
  Jaké mám možnosti? Kdo mi pomůže nebo kam se mám obrátit? Mám vůbec nějakou naději na zlepšení?
  Bylo mi řečeno, že jsem mezera v zákoně, na kterou se nemyslelo. Byla jsem dlouho na mateřských dovolených (12 let) a pak jsem už pracovat nemohla, i když jsem se o to několikrát snažila.Zdraví mi to znemožňovalo, až jsem nakonec dostala ten nejvyšší invalidní důchod. Ale finanční situaci mi neřeší.
  Děkuji.

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám ID III. stupně – mám tam ale větu, že ani za žádných mimořádných okolností si nemůžu vydělávat. Je možné zažádat o zrušení této věty, abych mohla oficiálně třeba na dva dny v týdnu na nějakou brigádu? Nebo si mohla udělat živnostenský list a pracovat jako účetní z domova? Můžete mi poradit?
  Děkuji Hanka

 4. dobry den mam3stupen invalidni duchod od roku 2006 jsem brel 350kc a tet 495kc proc mam pokles prace 76procent comam delat poraditemi

 5. DOBRÝ DEN,CHCI SE ZEPTAT.OD LEDNA TOHOTO TOKU JSEM V INVALIDNÍM DŮCHODU 1.STUPNĚ.MŮJ ZDRAVOTNÍ STAV SE MI ZHORŠIL MÁM ČASTĚJI BOLESTI,KTERÉ MI POCHODUJÍ CELÝM TĚLEM.PSYCHIKA JE TAKÉ HORŠÍ. CO MÁM DĚLAT ZDA MÁM POŽÁDAT O ZVYŠENÍ ,ČI ČEKAT AŽ BUDU VYZVÁNA KE KONTROLE?A ZDA BYCH MĚLA NÁROK NA KARTU ZTP KVŮLI PARKOVÁNÍ U DOMŮ /DONAŠKA NÁKUPŮ/
  DĚKUJI ZA RADU

Komentáře slouží k diskuzi čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do naší důchodové poradny.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *