Co je to potvrzení o žití?

Potvrzení o žití je doklad, který ČSSZ vyžaduje od důchodců, kteří žijí déle než 270 dní v roce v zahraničí. Těmto důchodcům není důchod obvykle vyplácen pravidelně, ale na základě doloženého potvrzení o žití. Podpis na tomto potvrzení musí být úředně ověřen. Bližší informace naleznete v článku o zaměstnání v zahraničí. Potvrzení o žití vyžadují i jiní plátci důchodu v zahraničí.

Formuláře potvrzení o žití naleznete na stránce ČSSZ.


Diskuse čtenářů