Od kdy bude přiznán invalidní důchod?

Jak Česká správa sociálního zabezpečení postupuje po uznání invalidity v případě pobírání nemocenských dávek a jaký je rozdíl mezi datem vzniku invalidity a datem přiznání důchodu? Od kdy bude žadateli přiznána výplata invalidního důchodu?

Datum vzniku invalidity je datum, které je uvedeno na posudku o invaliditě, jenž obdrží každý žadatel o invalidní důchod od posudkového lékaře po jednání na lékařské posudkové službě. Od uvedeného data se dle rozhodnutí posudkového lékaře stal žadatel invalidním. Datum vzniku invalidity je poté pro ČSSZ stěžejní pro učení data přiznání důchodu (resp. výplaty důchodu). Tyto data mohou, ale také nemusí být totožná.

Žadatel o důchod není v dočasné pracovní neschopnosti

Pokud datum vzniku invalidity stanovené posudkovým lékařem při zjišťovací lékařské prohlídce nespadá do období dočasné pracovní neschopnosti (pobírání náhrady mzdy od zaměstnavatele vč. neplacených dní, nebo pobírání nemocenských dávek od OSSZ), je invalidní důchod přiznán a doplacen zpětně od data stanoveného posudkovým lékařem (data vzniku invalidity).

Př. 1: Pan Procházka si v říjnu 2014 požádat o invalidní důchod. Na jednání na lékařské posudkové službě (LPS) byl dne 5. 11. 2014 uznán invalidním v prvním stupni s datem vzniku invalidity dne 11. 7. 2014. V době od 11. 7. 2014 dosud nebyl v dočasné pracovní neschopnosti. ČSSZ invalidní důchod přizná vč. výplaty zpětně od 11. 7. 2014.

Žadatel o důchod je v dočasné pracovní neschopnosti

V případě, že datum vzniku invalidity zasahuje do období dočasné pracovní neschopnosti (pobírání náhrady mzdy od zaměstnavatele vč. neplacených dní, nebo pobírání nemocenské od OSSZ), musí ČSSZ postupovat dle § 65 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který říká:

Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy. Pro účely věty první se za výplatu nemocenského považují i dny, po které se nemocenské nevyplácí osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a za pobírání náhrady mzdy se považují i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí), a dny, po které se náhrada mzdy neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.

Kdy je po uznání invalidity třeba ukončit dočasnou pracovní neschopnost (marodění) stanovuje § 59 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

Dočasná pracovní neschopnost končí třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity nebo v němž byl pojištěnec posudkem České správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo invalidním ve vyšším stupni invalidity na základě výsledku řízení o námitkách82). Byl-li pojištěnec uznán invalidním na základě výsledku soudního řízení o žalobě, končí dočasná pracovní neschopnost třicátým dnem ode dne následujícího po dni, v němž orgán rozhodující o invalidním důchodu obdržel rozhodnutí soudu; tento orgán je povinen neprodleně písemně vyrozumět ošetřujícího lékaře o tom, v kterém dni toto rozhodnutí soudu obdržel. Ošetřující lékař vyznačí den ukončení dočasné pracovní neschopnosti z důvodu uznání invalidity na předepsaném tiskopisu.

Přiznat invalidní důchod (resp. jeho výplatu) od data vzniku invalidity, jenž spadá do období pobírání nemocenské od OSSZ (nebo náhrady mzdy od zaměstnavatele, vč. neplacených dní) není možné. Invalidní důchod (resp. jeho výplata) se poté přiznává až ode dne následujícího po dni ukončení výplaty nemocenské, která musí být ukončena 30. dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl žadatel o důchod posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním. Dříve než 30. dnem se dočasná pracovní neschopnost ukončuje pouze v případě, že žadateli o důchod již skončila podpůrčí doba nemocenské (déle již nemůže marodit).

Př. 2: Pan Novák je v dočasné pracovní neschopnosti od 15. 2. 2014. V říjnu téhož roku si na OSSZ požádat o invalidní důchod. Dne 28. 11. 2014 ho při jednání na lékařské posudkové službě (tzv. zjišťovací lékařská prohlídka) posudkový lékař uznal invalidním ve třetím stupni s tím, že datum vzniku invalidity stanovil dnem 5. 8. 2014. Podpůrčí doba nemocenské pana Nováka končí až 2. 3. 2015. Lékař, který vystavil panu Novákovi neschopenku ji musí ukončit k 28. 12. 2014 (třicet dní po 28. 11. 2014) a výplata invalidního důchodu bude panu Novákovi náležet od 29. 12. 2014 (nikoliv už od 5. 8. 2014).

Př. 3: Panu Novákovi uvedenému v příkladu 1 končí podpůrčí doba („do kdy může marodit“) nemocenské již 5. 12. 2014. Dočasná pracovní neschopnost poté bude ukončena již k 5. 12. 2014 a výplata invalidního důchodu bude náležet o 6. 12. 2014 (nebude se čekat 30 dní od jednání na LPS).

Žadatel o důchod není v dočasné pracovní neschopnosti, ale byl v ní k datu vzniku invalidity

Postup ČSSZ v situaci, kdy žadatel o důchod již není v dočasné pracovní neschopnosti, ale datum vzniku invalidity spadá do dne pobírání nemocenských dávek (příp. i náhrady mzdy), vyplývá z výše uvedeného. Výplata invalidního důchodu bude opět přiznána až od data, kdy již nebyla vyplácena nemocenská.

Př. 4: Paní Novotná byla v dočasné pracovní neschopnosti od 2. 1. 2014 do 30. 9. 2014. V září 2014 si požádala o invalidní důchod. Dne 22. 10. 2014 byla při jednání na LPS uznána invalidní v prvním stupni s datem vzniku invalidity od 10. 9. 2014. Výplata invalidního důchodu bude paní Novotné přiznána od 1. 10. 2014 (po ukončení nemocenské, nikoliv již od 10. 9. 2014).

Výše uvedené situace nastávají nejčastěji. Při řešení nestandardních situací se můžete na autora článku obracet prostřednictvím důchodové poradny.


4.4 5 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
7 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Radek
11 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat na moji situaci. V lednu 31.1.2022 jsem dostal v zaměstnání výpověď. Vzhledem k problémům ohledně mého srdce jsem navštívil 26.1.2022 svého kardiologa, který mě po prohlednutí ihned hospitalizoval. Takže moje nemocenská začala ještě v pracovní době před datem 31.1 než když mělo jít k ukončení pracovního poměru tedy v ochranné lhůtě.Zavolal jsem své praktické lékařce, která mi 27.1. 2022 napsala neschopenku. Můj zdravotní stav mi během celého roku nedovoloval, abych byl uschopněn. Koncem ledna tj. 25.1 roku 2023 jsem si zažádal o invalidní důchod. Invalidní důchod mě byl přiznán ke dni 7.12.2022 na I. stupeň. Podpůrčí doba nemocenské mi končila k 10.2. 2023. Do té doby jsem dostával peněžní dávky nemocenské. Moje neshopenka bude ukončena k 24.3.2023. Po té musím zajít na Úrad práce. Můj dotaz je – volala mi paní z ČSSZ, že bych si mohl zažádat o výplatu nemocenské ve formuláři po ukončení podpůrčí doby k datu 10.2.2023. Zatím jsem si o ni nežádal z důvodu toho, že nechci zneužívat dávky, když mě byl přiznán invalidní důchod I. stupně. k datu 7.12.2022. Chtěl bych prosím Vás vědět, jak tohle správa ČSSZ citlivě posuzuje jestli po zažádání zbytku proplacení nemocenské od 11.2.2023 do 24.3.2023 zbytečně nikoho neprovokoval. Na internetu jsem zjistil, že dávky nemocenské a invalidního důchodu nemohu pobírat současně. Takže můj dotaz směřuje k tomu jestli mohu zažádat o výplatu nemocenské ve formuláři i po období podpůrčí doby tj od 11.2.2023 do 24.3.2023 přesto, že invalidní důchod mě byl přiznán k 7.12.2022 v době, kdy jsem byl na nemocenské. Předem děkuji za zjištění. Holas.

Miluše
2 roky od zveřejnění

Dobrý den,

bratr je v kómatu s těžkým poškozením mozku. Jeho stav je velice vážný a dle vyjádření lékaře se nepočítá s tím, že by se probral. Chci se zeptat, kdy nejdříve může být uznána invalidita. Invaliditu musíme doložit pojišťovně, aby převzala pojištěný úvěr. Úvěr je pojištěn jen na invaliditu nebo úraz. Do té doby jsme nuceni úvěr za bratra splácet.

Předem děkuji za odpověď

Iveta
5 roky od zveřejnění

Muž 34 let trpi mentální retardace, IQ 54, MUSEL 19, dále organicky psychosyndrom. Matka jeho stav nijak nikdy neresila, nedocházel k žádnému lekari. Nyní lékař psychiatr, soudní znalec, v posudku uvedl,ze toto onemocnění je vrozene. Uvedeny muž zada o invalidní důchod. Je možné stanovit vznik invalidity na dobu před 18 rokem věku, když soudní znalec potvrdil, že onemocnění je vrozene?

Veronika Dvořáková
5 roky od zveřejnění

Dobrý den. Tatínek je od 11.5.2018 v částečném invalidním důchodu.Chtěla jsem se zeptat kdy mu přijde první důchod. Děkuji moc za odpověď

Antonie
6 roky od zveřejnění

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat ,jsem v pracovní neschopnosti a v červenci to bude rok . Nejsem ještě docela zdravá . Můžou mi prodloužit neschopnost i když budu mít zažádáno o ID myslím kdybych dostala první stupeň, to bych potom musela jít do práce i kdybych nebyla úplně zdravá. Dekuji

Oskar
6 roky od zveřejnění

Dobry den Chci vás požádat o radu Sem po operaci krční páteře dekomprese C 4-6,somatektomie C5 ,náhrada ťela dláha a klec Sem na nemocenskim od 1.9.2016 do soúčasní doby Podal sem žádost o inv.dúchod 1.2.2017 a posudkoví lekář mňe vyrozuměl písemňe,.1/..Nejedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu ustanovení 26 zákona 155/1995 Sb.o dúchodovém pojištení, v platném znení..2/..Není invalidní dle 39 odst.1 zákona č.155/1995 Sb.ve znění pozdejších předpisů Ďěkuju za vysvětlení a přeju hezký den…Oskar

Karla Mráčková
7 roky od zveřejnění

Dobrý den,
mám prodlouženou podpůrčí dobu k 13.11.2016 odvolala jsem se a na invalidní důchod jsem procenty nedosáhla.K dnešnímu dni mi nepřišla odpověď ohledně prodloužení PN nebo zamítnutí.Bude pondělí 14.11.2016 a já nevím co podniknout.Mám jít ukončit PN nebo čekat?Děkuji Mráčková