Jak zpětně může být přiznán důchod?

Zpětné přiznání důchodu není zákonem omezeno. Výplata důchodu je však obecně možná nejvýše pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti. Pouze pokud by nedoplatek důchodu vznikl vinou ČSSZ, je možné důchod doplatit až od 1. 1. 2006.

Pouze o předčasný starobní důchod není možné žádat zpětně.

Zpětné nároky naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v § 55.

Zákonná úprava
§ 55 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).


4.3 3 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Marian Rafael
1 rok od zveřejnění

Dobrý den. Podal jsem žádost o důchod, přiznání peněz,jsem už důchodcem, ale chybělo mi mít odpracovaný roky na důchod (peníze). Teď už to asi mám splněny. Od 1.6. mám podanou žádost a jsem invalidní. Teď prý musím čekat na to,jestli splňuji druhou podmínku. Abych měl v pořádku sociální pojištění nebo já nevím, nerozumím tomu. Někdo tvrdí že bych měl dostat zpetne 4 roky a někdo tvrdí že 5 let. Někdo jen od podani zadosti,1.6. 2022, takže vůbec nevím. Mohl bych vědět jak to funguje vůbec? Děkuji

Mirka
6 roky od zveřejnění

Dobrý den, přišel mi posudek o invaliditě kde se píše ,že mi byl přiznán inv. důchod 1. Vzhledem k charakteru onemocnění KLP nestanovuj. Pouze jsem doložila papíry, zdrav. dok. a nikdo mě nikam nepozval. Mám to brát jako definitivní ukončení?
Děkuji za odpověd