Odejít do starobního důchodu v roce 2022 nebo 2023?

Jako už každoročně přinášíme srovnání výpočtu důchodu na konci roku 2022 s výpočtem v novém roce 2023. Mimo výše valorizace důchodu bývá v tomto období nejčastější otázkou žadatelů o důchod dotaz na srovnání výhodnosti odchodu do starobního důchodu na konci roku s tím, že tento důchodu je valorizován, s výhodností odchodu od ledna roku následujícího. Kdy je vhodné odejít do důchodu na přelomu let 2022 a 2023? Od ledna 2023 se budou valorizovat všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do konce roku 2022. Tyto důchody budou navíc zvýšeny také o obě mimořádné valorizace z roku 2022. Rok 2023 má však „nový“ výpočet. Je tedy lepší přiznat důchod na konci roku 2022 s nárokem na valorizaci nebo až v roce 2023 bez valorizace, ale s novým výpočtem? V druhé části článku si vysvětlíme postup s výpočtovou zamítačkou (odloženou výplatou).

Na přelomu let 2021 a 2022 platilo, že výpočet nového roku (2022) byl výrazně lepší a nemělo smysl odcházet kvůli valorizaci do důchodu před koncem roku. Přestože to mnoha lidem nepřijde logické, je do běžnější situace. Ve většině případů totiž platí, že výpočet nového roku je lepší než výpočet roku starého, i když po valorizaci. Letos se však tato situace z přelomu let 2021 a 2022 opakovat nebude. Výpočet starého roku 2022 je především díky dvěma mimořádným valorizacím výrazně výhodnější než výpočet roku 2023.

Na přelomu let 2022 a 2023 se rozhodně nevyplatí posouvat datum přiznání do roku 2023. Pokud uvažujete o přiznání důchodu na přelomu let 2022 a 2023, určitě volte datum ke konci roku 2022. Jestliže máte v plánu přiznání důchodu v roce 2023 a jste pojištěný ze zaměstnání nebo podnikání (samostatné výdělečné činnosti), je možné požádat o tzv. výpočtovou zamítačku, kdy je předčasný důchod přiznán v roce 2022 (za letošních podmínek a s nárokem na valorizace) s výplatou od pozdějšího data (příp. zatím bez výplaty důchodu). Výdělečnou činnosti se získá další doba pojištění a odmaže se krácení předčasného důchodu. Tím si můžete zajistit letošní (lepší) podmínky i u důchodu, jehož výplata je přiznána v roce 2023.

Následující výpočty srovnávají výši starobního důchodu za vždy stejných podmínek – 45 let pojištění, řádný starobní důchod. Jednotlivé výpočty se liší výší výdělků (vyměřovacích základů). Výdělky z roku 2022 jsou hodnoceny pouze pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2023.

Jak se starobní důchod počítá a kalkulačku k výpočtu důchodu naleznete zde.

Výdělky na úrovni minimální mzdy

Při výpočtu bylo počítáno s následujícími vyměřovacími základy (hrubými výdělky):

Zobrazit

1986 20 000
1987 20 000
1988 20 000
1989 20 000
1990 20 000
1991 24 000
1992 26 400
1993 26 400
1994 26 400
1995 26 400
1996 30 000
1997 30 000
1998 31 800
1999 41 100
2000 51 000
2001 60 000
2002 68 400
2003 74 400
2004 80 400
2005 86 220
2006 93 156
2007 96 000
2008 96 000
2009 96 000
2010 96 000
2011 96 000
2012 96 000
2013 98 500
2014 102 000
2015 110 400
2016 118 800
2017 132 000
2018 146 400
2019 160 200
2020 175 200
2021 182 400
2022 194 400

Skrýt použité výdělky


Z výše uvedených výdělků bude výše důchodu v roce 2022 činit 13.687 Kč, po všech valorizacích důchodu od ledna 2023 15.750 Kč. Výše starobního důchodu přiznaného v roce 2023 bude činit 14.209 Kč, tj. o 1 541 Kč méně než zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2022.


Výdělky na úrovni 1,5násobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

Zobrazit

1986 30 000
1987 30 000
1988 30 000
1989 30 000
1990 30 000
1991 36 000
1992 39 600
1993 39 600
1994 39 600
1995 39 600
1996 45 000
1997 45 000
1998 47 700
1999 61 650
2000 76 500
2001 90 000
2002 102 600
2003 111 600
2004 120 600
2005 129 330
2006 139 734
2007 144 000
2008 144 000
2009 144 000
2010 144 000
2011 144 000
2012 144 000
2013 147 750
2014 153 000
2015 165 600
2016 178 200
2017 198 000
2018 219 600
2019 240 300
2020 262 800
2021 273 600
2022 291 600

Skrýt použité výdělky



Z výše uvedených výdělků by v roce 2022 vyšel starobní důchod 16.270 Kč, po všech valorizací od ledna 2023 pak 18.841 Kč. Důchod přiznaný v roce 2023 by činil 16.869 Kč, tj. o 1 972 Kč méně. Rozdíl je ještě větší než u předchozího případě a je jednoznačně lepší výpočet roku 2022.


Výdělky na úrovni dvojnásobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

Zobrazit

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 40 000
1991 48 000
1992 52 800
1993 52 800
1994 52 800
1995 52 800
1996 60 000
1997 60 000
1998 63 600
1999 82 200
2000 102 000
2001 120 000
2002 136 800
2003 148 800
2004 160 800
2005 172 440
2006 186 312
2007 192 000
2008 192 000
2009 192 000
2010 192 000
2011 192 000
2012 192 000
2013 197 000
2014 204 000
2015 220 800
2016 237 600
2017 264 000
2018 292 800
2019 320 400
2020 350 400
2021 364 800
2022 388 800

Skrýt použité výdělky



V případě odchodu do starobního důchodu na konci roku 2022, bude starobní důchod činit 17.542 Kč, po valorizacích 20 361 Kč. Starobní důchod přiznaný od ledna 2023 bude činit 18.191 Kč, což je o 2 170 Kč méně než zvalorizovaný důchod roku 2022. Rozdíl je tedy opět vyšší než v předchozím případě.


Výdělky na úrovni průměrné mzdy

Počítáno bylo s následující výší vyměřovacích základů (výdělků)
Pozn.: Není počítáno s přesnou průměrnou mzdou, ale s prostým dvanáctinásobkem všeobecného vyměřovacího základu, což je hodnota o něco nižší. Pro srovnání výpočtů to však není podstatné.

Zobrazit

1986 35 568
1987 36 312
1988 37 140
1989 38 040
1990 39 432
1991 45 504
1992 55 728
1993 69 804
1994 82 752
1995 98 064
1996 116 112
1997 128 352
1998 140 316
1999 151 860
2000 161 880
2001 175 680
2002 188 532
2003 201 228
2004 214 584
2005 225 708
2006 240 600
2007 258 324
2008 279 360
2009 289 092
2010 294 312
2011 301 116
2012 310 836
2013 310 836
2014 316 284
2015 325 872
2016 339 000
2017 361 870
2018 390 120
2019 417 192
2020 433 428
2021 459 530
2022 483 883

Skrýt použité výdělky



Starobní důchod z výše uvedených výdělků (vyměřovacích základů) přiznaný v roce 2022 bude činit 19.274 Kč, po všech valorizacích se zvýší na 22 434 Kč. Starobní důchod přiznaný v lednu 2023 bude činit 19 976 Kč, což je o 2 458 Kč méně. Důchod přiznaný o několik dní dříve tedy může být o více než 2 000 Kč vyšší.


OSVČ na minimálním povinném pojistném

V následujícím výpočtu byl v letech 1986 až 1989 zvolen hrubý roční výdělek 40.000 Kč. Od roku 1990 je počítáno s minimálním pojistným na sociální pojištění OSVČ:

Zobrazit

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 4 800
1991 4 800
1992 24 000
1993 13 200
1994 13 200
1995 15 000
1996 15 000
1997 16 800
1998 17 700
1999 18 300
2000 18 900
2001 19 800
2002 21 300
2003 22 200
2004 40 416
2005 48 288
2006 56 508
2007 60 420
2008 64 680
2009 70 668
2010 71 136
2011 74 220
2012 75 420
2013 77 652
2014 77 832
2015 79 836
2016 81 024
2017 84 696
2018 89 940
2019 98 100
2020 104 508
2021 106 332
2022 116 736

Skrýt použité výdělky



Z výše uvedených vyměřovacích základů by starobní důchod v roce 2022 vyšel 11.702 Kč. Od ledna 2023 by byl zvalorizován (vč. mimořádných valorizací) na 13.374 Kč. V roce 2023 by výše starobního důchodu činila 12.087 Kč, což je o 1 287 Kč méně. U nízkých vyměřovacích základů (výdělků) tedy není rozdíl tak výrazný, ale stále je výrazně lepší výpočet roku 2022.


Shrnutí výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2022 a 2023

Výpočet důchodu v roce 2023 je výrazně nižší, než je zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2022. Výraznější rozdíl tu snad nikdy nebyl a rozhodně nemá smysl uvažovat o posunutí data přiznání důchodu do roku 2023. Pokud plánujete přiznání důchodu v roce 2023 určitě stojí za zvážení jeho přiznání na konci roku 2022, ať už včetně jeho výplaty, nebo s odloženou výplatou a pokračováním ve výdělečné činnosti.

Obecně při rozhodování platí, že čím jsou vyšší výdělky, tím je výpočet roku 2022 výhodnější. Ale i u velmi nízkých výdělků stále platí, že výpočet roku 2022 po všech valorizacích vychází lépe než výpočet roku 2023.

Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2022 a 2023

důchod v r. 2022valorizace VI/22valorizace IX/22valorizace I/23důchod v r. 2023rozdíl mezi roky
minimální mzda13 687 Kč14 490 Kč15 041 Kč15 750 Kč14 209 Kč-1 541 Kč
1,5x minimální mzda16 270 Kč17 285 Kč17 982 Kč18 841 Kč16 869 Kč-1 972 Kč
2x minimální mzda17 542 Kč18 661 Kč19 429 Kč20 361 Kč18 191 Kč-2 170 Kč
průměrná mzda19 274 Kč20 535 Kč21 401 Kč22 434 Kč19 976 Kč-2 458 Kč
2x průměrná mzda26 095 Kč27 915 Kč29 164 Kč30 593 Kč27 048 Kč-3 545 Kč
OSVČ minima 40000 Kč v 80. letech11 702 Kč12 342 Kč12 781 Kč13 374 Kč12 087 Kč-1 287 Kč
OSVČ minima 50000 Kč v 80. letech12 496 Kč13 201 Kč13 685 Kč14 325 Kč12 887 Kč-1 438 Kč

Výpočtová zamítačka – odložená výplata


Zobecněný článek o výpočtové zamítačce naleznete zde.


Tzv. výpočtová zamítačka (což byl slangový výraz zkušených důchodářů a dnes ho využívá kdekdo, aniž by mu rozuměl) využívá toho, že zákon o důchodovém pojištění odlišuje přiznání důchodu a přiznání výplaty důchodu. Tato data mohou být rozdílná a je možné využít toho, že přiznání důchodu k určitému datu může být výhodnější, i když nejsou splněny podmínky pro jeho výplatu. Nejčastěji se této možnosti využívá u předčasného důchodu, který je možné přiznat, i když pojištěnec v době do dosažení důchodového věku vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na sociálním pojištění (nejčastěji zaměstnání nebo jako OSVČ). V takovém případě nenáleží výplata předčasného důchodu, ale samotný důchod může být přiznán, čímž jsou „zafixovány“ podmínky ke dni přiznání důchodu (i když bez výplaty), které jsou výhodnější. K využití výpočtové zamítačky tedy dochází v době, kdy je výpočet důchodu v dalším období horší, než by byl za starých podmínek.

K takové situaci došlo na přelomu let 2022 a 2023 (s ohledem na výpočty výše), kdy je výrazně výhodnější přiznat důchod do konce roku 2022 než v roce 2023.

Zákon o důchodovém pojištění umožňuje zastavit výplatu předčasného důchodu, výdělečnou činností si „odmazávat“ krácení předčasného důchodu a díky této výdělečné činnosti získávat i další dobu pojištění (pokud je dosaženo dalšího celého roku pojištění). § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se pojištěnci, který po vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, přepočte po skončení této výdělečné činnosti na žádost tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu podle odstavce 1. Pro zvýšení procentní výměry za dobu výdělečné činnosti vykonávané po dosažení důchodového věku platí ustanovení § 34 odst. 2 až 4 obdobně.

U této varianty je fakticky dosaženo toho, že důchod je přiznán za podmínek roku 2022 (včetně obou mimořádných valorizací z roku 2022, lednové z roku 2023, příp. i dalších v roce 2023), ale krácení a získaná doba pojištění odpovídají tomu, jako by byl důchod přiznán až ke dni přiznání (uvolnění) výplaty.

Kdy nelze výpočtovou zamítačku využít?

Krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze odmazávat, a získávat další dobu pojištění, je možné pouze výdělečnou činností (např. zaměstnání, samostatná výdělečná činnost s účastí na pojištění). K tomuto postupu nelze využít žádnou náhradní dobu pojištění, např. evidenci na úřadu práce (ať už s podporou nebo bez podpory) nebo péči.

Stejně tak tento postup není možné použít u poživatelů invalidního důchod pro invaliditu III. stupně.

Jak postupovat, když chci využít odložené výplaty?

Na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení je třeba uplatnit žádost o předčasný starobní důchod s požadovaným datem přiznání v letošním roce (stačí k 31. 12. 2022). Žádat o předčasný starobní důchod nelze zpětně, takže žádost o důchod je třeba uplatnit do konce roku 2022 (můžete ale využít výše uvedený postup s uplatněním pomocí tiskopisu připraveného ČSSZ a sepsáním žádosti v následujících šesti měsících). V žádosti o předčasný důchod pak lze vybrat ze dvou variant požadované výplaty důchodu:

  1. Bez výplaty důchodu – použije se v situaci, kdy ještě nemáte rozmyšleno, od kdy budete chtít výplatu důchodu v budoucnu uvolnit nebo v situaci, kdy je požadované datum přiznání (uvolnění) výplaty vzdáleno více než 4 měsíce ode dne uplatnění žádosti.
  2. S požadovaným datem přiznání výplaty důchodu – v žádosti se již uvede konkrétní datum, od kdy chcete výplatu důchodu přiznat (uvolnit), které je odlišné od data přiznání důchodu. Toto datum musí nastat v období do 4 měsíců ode dne uplatnění žádosti o důchod.

U varianty bez výplaty ČSSZ rozhodne o přiznání důchodu s tím, že výplata důchodu nenáleží. Po ukončení výdělečné činnosti nebo dosažení důchodového věku je pak třeba ČSSZ požádat o uvolnění výplaty důchodu a jeho úpravu. U druhé varianty ČSSZ vše provede v rámci jednoho řízení, tj. přizná důchod od zvoleného data a současně provede úpravu důchodu a uvolnění jeho výplaty od požadovaného data přiznání výplaty důchodu. Druhá varianta je tedy výrazně rychlejší (probíhá pouze jedno řízení) a pokud je to možné s ohledem na požadované datum uvolnění výplaty, měla by být i preferována.

Žádat o úpravu důchodu (u varianty 1 – dříve přiznán důchod bez výplaty) je možné až po odpracovaní doby, za kterou chcete důchod upravit (odmazat krácení, zhodnotit další dobu), aby se prokázalo, že tato doba byla skutečně pojištěná. Pokud má být důchod uvolněn k dosažení důchodového věku, je třeba požádat po dosažení důchodového věku. Pokud má být důchod uvolněn a ještě nebylo dosaženo důchodového věku, je třeba požádat po skončení výdělečné činnosti, protože podmínkou pro přiznání výplaty předčasného důchodu v době před dosažením důchodového věku, je ukončení výdělečné činnosti.

Postup ČSSZ je pak následující:

  1. Důchod se přepočítá za podmínek, které měl výpočet roku 2022, ale s nově získanou dobou pojištění a novým krácením. Pokud by výdělečná činnost trvala až do dosažení důchodového věku, krácení nezůstane žádné (vyměřovací základy budou stále zhodnoceny za roky 1986 až 2021).
  2. Takto zvýšený důchod se následně zpětně dovalorizuje, tj. zpětně se provedou valorizace (dvě mimořádné z roku 2022, lednová z roku 2023, příp. i další, pokud budou následovat).
  3. Uvolní se výplata důchodu od požadovaného data přiznání výplaty.

Kalkulačka

Následující kalkulačka spočítá výši předčasného starobního důchodu přiznaného v roce 2022 ke dni uvolnění jeho výplaty. Vzhledem k tomu, že nejsou známé valorizace od roku 2024, je možné přesně spočítat pouze výši důchodu uvolněného a upraveného v roce 2023. Je možné zadat parametry (získanou dobu pojištění a zbývající krácení) i k pozdějšímu datu, ale ve výpočtu nebudou zahrnuty další valorizace (od r. 2024), které ale budou náležet. Výše upraveného důchodu tak bude ve výsledku vyšší.

Kalkulačka odložené výplaty



Otázky k výpočtové zamítačce

Vadí, když budu na nemocenské?

Ne, nevadí, ale podmínkou je, aby trvala výdělečná činnost, tj. nesmí být ukončen pracovní poměr. Nemoc po skončení pracovního poměru by byla náhradní dobou a ta by krácení neodmazala, ani nebyla hodnocená.

Do důchodu chci jít až v roce 2024 nebo dalších

Odloženou výplatu lze posunout i do roku 2024 (nebo dalších). Výpočet roku 2024 ale dnes nikdo nezná. Není proto možné určovat, zda se vyplatí důchod přiznat v roce 2022 s odloženou výplatou až do roku 2024 nebo dalších let. Je to na zvážení každého, ode mě tuto informaci nečekejte.

Když budou další valorizace v roce 2023, budou se mě týkat?

Ano, pokud budou schváleny další mimořádné valorizace v roce 2023, budou se týkat i předčasných důchodů přiznaných bez výplaty.

V roce 2023 chci přiznat důchod, ale stále půjde o předčasný důchod

To, nevadí. Tento postup je výhodný pro všechny, kteří chtějí důchod začít pobírat v roce 2023. Nevadí, že v roce 2023 stále nedosáhnete důchodového věku, tj. i v běžné situaci by se jednalo o předčasný důchod.

Po dosažení důchodového věku chci i nadále pracovat. Vadí to?

Ne, nevadí. Po dosažení důchodového věku můžete požádat o uvolnění výplaty a úpravu důchodu a můžete i nadále vykonávat výdělečnou činnost bez jakéhokoliv omezení při současném pobírání důchodu. Příp. nemusíte požádat o uvolnění výplaty důchodu a můžete pracovat „na procenta„.

Věku potřebného pro přiznání předčasného důchodu dosáhnu až v roce 2023

V tom případě máte smůlu – nemůže vám být přiznán předčasný důchod v roce 2022, protože nesplňujete jednu ze základních podmínek, tj. potřebný věk. Postup s odleženou výplatu důchodu přiznaného v roce 2022 není možné provést.

Co když si vše rozmyslím a budu chtít vše zrušit?

Žádost o důchod je možné vzít zpět pouze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud si poté tento postup rozmyslíte, příp. z důvodu, že výpočet důchodu bude v dalších letech výhodnější než postup s výpočtovou zamítačkou, žádost poté již nepůjde „zrušit“.

Pobírám vdovský nebo vdovecký důchod

To na situaci nic nemění – vdovský (vdovecký) důchod bude i nadále vyplácen v dosavadní výši a k pokrácení nižšího z důchodů dojde až při přiznání výplaty předčasného důchodu.

Pobírám invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně

Výplata invalidního důchodu bude také náležet až do přiznání výplaty předčasného důchodu.

Pobírám invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

U poživatele invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně není možné odmazávat krácení předčasného důchodu a získávat další dobu pojištění u přiznaného předčasného důchodu bez výplaty a to ani v případě, je vykonávána výdělečná činnost, protože to výslovně neumožňuje § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.


4.7 30 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
27 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Jarmila Sýkorová
1 rok od zveřejnění

Dobrý den,
do starobního důchodu mám jít v 6.2024 .
Mohu zažádat o důchod již letos?
Do předčasného důchodu jít nechci .
Děkuji
Sýkorová

Aleš Krhut
1 rok od zveřejnění

Dobrý den. Navazuji na můj předchozí dotaz. V minulém roce jsem byl na nemocenské a žádost o předčasný důchod s odloženou výplatou jsem nesepsal. Jaký bude tedy postup, pokud žádost budu chtít sepsat nyní, výplatu důchodu budu chtít požadovat až od 8/24, kdy budu mít nárok na řádný důchod.

Zubásek
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Aleš Krhut

Žádost jste nepodal do konce roku 2022, nyní je již pozdě. Nyní bych počkal na výpočet roku 2023/24 a podle toho se zařídil, zda bude výhodnější odejít do penze na podzim 2023 nebo v lednu 2024.

Aleš Krhut
1 rok od zveřejnění

Dobrý den, v postupu při odložené výplatě důchodu píšete:“Žádat o předčasný starobní důchod nelze zpětně, takže žádost o důchod je třeba uplatnit do konce roku 2022 (můžete ale využít výše uvedený postup s uplatněním pomocí tiskopisu připraveného ČSSZ a sepsáním žádosti v následujících šesti měsících).“ Rozumím správně, že mohu žádat o kalkulaci důchodů za rok 2022 až do 30.6.20023? Pokud ano, započítají se valorizace i z rpku 2022? Pokud ne, může se použít kalkulace pro výpočt invalidního důchodu 2. stupně z počátku roku 2022. Řádný důchod mám 8/2024. Děkuji za odpověď

Donát
1 rok od zveřejnění

Dobrý den, v současné době jsem na ÚP, kde budu veden do května 2023. Na konci roku 2022 jsem si dal žádost na OSSZ o předčasný důchod, který budou se mnou vyřizovat v dubnu 2023 (budu žádat o předčasný důchodk bez výplaty k datu 31.12.2022). Můj oficiální odchod do starobního důchodu mám až na konci prosince 2023 (jsem ročník 1959). Chtěl bych se zeptat, jestliže bych od června 2023 ještě nastoupil do zaměstnání, tj. byl bych pojistníkem, tak jestli by se mi odečetly dvě 90ti denní srážky z těch pěti, co mi budou kráceny za předčasnost (do dovršení mého důchodu). Anebo měl bych možnost, kdybych chtěl vše odmazat, pracovat dál, a jak dlouho bych musel ještě pracovat v následujícím roce 2024?
Děkuji, Donát

Zd.
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Donát

Pokud o tom uvažujete takto, tak bych do práce doporučil nastoupit ihned, protože náhradní doba se do odmazávání nepočítá.

Donát
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Zd.

Ano, máte pravdu, že bych měl nastoupit do práce už nyní. Ale momentálně nemám kam, a firma, která mi slíbila práci mě může vzít až od června 2023. Proto jsem měl výše napsaný dotaz, jestli se mi to ještě může vyplatit (myslím tím odmázávání krácení) jít do práce na zbylých 1/2 roku, než dosáhnu na řádný důchod.

Jan N.
1 rok od zveřejnění

Dobrý den, chci se zeptat jestli vyšší valorizace důchodů za rok 2022 můžu také využít pokud bych požádal o předčasný důchod ještě letos. Jsem narozen 15.1.1962 odpracovaných mám 37 let a vážně uvažuji o předčasném důchodu. Poraďte prosím nejlepší postup v mém případě.
Děkuji za odpověď. Jan N.

Lenka
1 rok od zveřejnění

Dobrý večer pane Maříku, na základě Vašich informací jsem si došla požádat na OSSZ o předčasný důchod. Vše potřebné doklady jsem doložila a pracovnice OSSZ se mnou sepsala Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění (tím se prý zajistím výpočet předčasného důchodu v 2022) s odkladem výplaty až k 25.5.2023, kdy budu mít do řádného starobního důchodu už pouze 2 roky. A příští rok v březnu sepíšeme žádost o předčasný starobní důchod k datu 25.5.2023. Prý nemám žádat k 31.12.2022, protože budu mít velké krácení 11.4% a to se mi prý nevyplatí. Pracovnici jsem řekla, že jsem vedena na ÚP již bez podpory a vyčerpání doby 3 let, že pobírám 2. stupeň ID a že nikde nepracuji. Ale od Vás mám informaci, že krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty si odmažu pouze výdělečnou činností. Tak teď nevím, co mám dělat. Podle mě je zbytečné čekat. Poraďte, prosím. Děkuji. Lenka

Lenka
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Pane Maříku, ale já stále nechápu, proč mi to pracovnice doporučovala. Proč mi tvrdí, že krácení si snížím a zvýším si cca o 600,- Kč, důchod. Stále o tom přemýšlím. Že by nevěděla, že krácení lze pouze výdělečnou činností? Umíte mi to vysvětlit_ Děkuji.

Lenka
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

Pane Maříku, ale to je smutný, že takovou důležitou informaci pracovnice OSSZ neví. A nemúže na to mít nějaký vliv to, že jsem v předdůchodu? Tuto informaci jsem Vám v minulých dotazích zapomněla sdělit. Děkuji za odpověď.

Vladislav U.
1 rok od zveřejnění

Pokud tomu dobře rozumím, tak noví důchodci od r. 2023 za stejných podmínek dostanou podstatně nižší důchod než ti dosavadní. To je docela zajímavý problém. Určitě bude trvat řadu let, než se trend zase otočí a rozdíl vyrovná, pokud vůbec.

Vladislav U.
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

To ano, ale nový výpočet navyšuje za tento rok o cca 3.5%, naopak valorizací dojde k navýšení o cca 16%. To je značný rozdíl, který se hrubým odhadem u nových důchodů vyrovná tak za nějakých 5 let, a to ještě za předpokladu, že tak velké valorizace už nebudou pokračovat. Bylo by zajímavé provnat valorizované a nové důchody v průběhu let.

Amper77
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Vladislav U.

Toto odvisí od vzájemného poměru vývoje mezd a inflace. Momentálně inflace výrazně předskočila mzdy, asi ani nikdo tak velký rozdíl nečekal a nepředpokládal. To má za důsledek výrazné valorizace přiznaných důchodů (valorizuje se především podle inflace) a nižší nárůst koeficientu pro přepočet výdělků (podíl průměrných mezd).
V dalších letech se ale dá očekávat, že mzdy zase budou růst rychleji než inflace a situace se dorovná.

Zd.
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  Amper77

Teoreticky již při výpočtu v roce 2024 se mohou projevit zvýšené koeficienty za roky od 1986, samozřejmě asi za podmínky, že se inflace v roce 2023 „uklidní“.

Rostislav Tomášek
1 rok od zveřejnění

Sleduji každoročně výpočty nových důchodů na další rok od pana Maříka, které jsou vždy zveřejněny o několik týdnů dřív než oficiálně na stránkách MPSV a potom porovnám. Ještě nikdy se mi nestalo, že by to nesedělo. Proto mu v tomto směru naprosto věřím.

Amper77
1 rok od zveřejnění

Ano, pan Mařík je přesný. Výpočet je možný po zveřejnění průměrné mzdy za II. čtvrtletí minulého roku Českým statistickým úřadem, neboť koeficienty přepočtu výdělků vychází z poměru průměrných mezd za 1. pololetí tohoto a minulého roku. ČSÚ toto zveřejnil 5.9.

Hieronymus
1 rok od zveřejnění

A co takhle počítat s novými koeficienty pro jednotlivé roky, které budou platit od 1.1.2023?
Vážený nepodepsaný autore, mateš seniory! To srovnání a celá tabulka jsou Hausova čísla!
Pro příště se zabývej jen tím, co umíš, je-li něco takového.