Osoba blízká

Kdo je osoba blízká

Za osoby blízké se pro účely sociálního pojištění považují: manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v ust. § 20 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., sourozenci, zeť a snacha a manžel rodiče a to kteréhokoli z manželů.

Osoba blízká tabulka

praprarodič

praprarodič manžela

prarodič

prarodič manžela

manžel rodiče

rodič

rodič manžela

manžel rodiče manžela

sourozenec

PEČUJÍCÍ OSOBA

manžel pečující osoby

sourozenec manžela

zeť, snacha

zeť, snacha manžela

dítě

 dítě manžela

vnouče

vnouče

manžela

pravnouče

pravnouče

manžela

Registrovaný partner podle zákona č. 115/2006 Sb. není osobou blízkou ve smyslu ust. § 24 zák. č. 155/1995 Sb.


Diskuse čtenářů