Dva tisíce důchodců bere zbytečně pokrácený důchod

Více než 2000 důchodců pobírá pokrácený předčasný důchod, i když si mohou požádat o přepočítání důchodu na řádný starobní, který by nebyl snížený. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení, která na konci třetího čtvrtletí loňského roku evidovala přesně 2115 těchto seniorů.

Za předčasný odchod do důchodu jsou dnešní senioři trvale penalizováni. Nebylo tomu tak vždy. Například částeční invalidní důchodci, kterým do dosažení důchodového věku chyběly nejvýše dva roky, si mohli požádat o tzv. dočasně krácený předčasný starobní důchod. Další skupinou takto postižených seniorů mohou být lidé, kteří v minulosti pobírali plný invalidní důchod, a ten jim byl v předdůchodovém věku odebrán. I oni si mohli požádat o dočasně krácený předčasný důchod za podmínky, že pobírali plný invalidní důchod nepřetržitě alespoň pět let a do důchodového věku jim chybělo nejvýše 5 let. Pokud tyto podmínky splnil důchodce do konce roku 2006, mohl si požádat o dočasně krácený předčasný důchod. Další, kterým mohl být v minulosti přiznán dočasně krácený předčasný důchod, byli senioři, kteří byli v době před přiznáním starobního důchodu alespoň půl roku v evidenci úřadu práce.

Po dosažení důchodového věku si senior požádal o přiznání starobního důchodu, který již nebyl snížený za předčasný odchod do důchodu. Česká správa sociálního zabezpečení poté přepočítala a přiznala řádný starobní důchod.

Přepočet na starobní důchod ČSSZ neprováděla automaticky, ale pouze na žádost důchodce. Více než dva tisíce důchodců o přepočet do dnešního dne nepožádalo a zbytečně pobírají pokrácený předčasný důchod, i když by nemuseli. Přitom dle statistiky ČSSZ je takovýto důchod v průměru o 2.400 Kč měsíčně nižší než řádný starobní důchod.

Jak poznám, že mám přiznaný dočasně krácený starobní důchod?

Abyste zjistili, zda se vás může týkat přepočet na řádný starobní důchod a máte tedy přiznaný dočasně krácený předčasný důchod, stačí se podívat na rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchod. Pokud bude v rozhodnutí uvedeno, že máte starobní důchod přiznán podle § 30 zákona o důchodovém pojištění, máte přiznaný dočasně krácený předčasný důchod. Jestliže rozhodnutí o přiznání důchodu nemůžete nalézt, stačí se obrátit na vaši okresní správu sociálního zabezpečení, kde situaci prověří.

Mohu i nyní žádat o přepočet důchodu?

Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Byl-li vám přiznán starobní důchod podle § 30 a dosud jste si o přiznání řádného starobního důchodu nepožádali, rozhodně tak učiňte. Žádost můžete podat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. ČSSZ doplatí rozdíl na důchodech až 5 let zpětně.

Informaci jako první přinesl web www.naseduchody.cz.

🍺 Pomohl vám článek?
Zde mi můžete poslat odměnu za moji práci. :-)

Aktualizováno: 29. 10. 2016
5 2 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments