Dorovnání slovenských důchodů

Dorovnání česko – slovenských důchodů

Dorovnání slovenských důchodů vešlo v účinnost změnou zákona o důchodovém pojištění od 1. 12. 2013. Česká správa sociálního zabezpečení (příp. jiný plátce důchodu) vyplácí na základě podané žádosti poživatelům českých a slovenských důchodů tzv. dorovnávací přídavek.

Jaká je výše dorovnání?

Výše dorovnání není dána pevnou částkou, ale vypočítává se z rozdílu současně vypláceného českého a slovenského starobního důchodu (součet těchto důchodů) a hypotetickou výší českého důchodu z dob získaných po 31. 12. 1992 v České republice a před 1. 1. 1993 na Slovensku. Pokud je nynější součet českého a slovenského starobního důchodu nižší než jeho hypotetická výše, bude důchod dorovnán.

Jaké jsou podmínky dorovnání důchodů?

K dorovnání slovenských důchodu musí být splněny tyto 4 podmínky:

  1. Žadatel musí být poživatelem českého starobního důchodu.
  2. Žadatel musí být poživatelem slovenského starobního důchodu.
  3. Žadatel musel získat alespoň 25 let doby pojištění před rozdělením Československa, tj. do 31. 12. 1992.
  4. Žadatel musel získat alespoň 1 rok české doby pojištění v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995, kdy v ČR stále platit starý (federální zákon) o sociální zabezpečení (zák. č. 100/1988 Sb.).

Slovenské důchody nejsou dorovnávány zpětně, ale pouze od data účinnosti této změny, tj. nejdříve od 1. 12. 2013.

Kde žádat o dorovnání důchodu?

O dorovnání důchodu (dorovnávací přídavek) se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti se na OSSZ stačí dostavit s občanským průkazem.


0 0 hlasujících
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments