Co je to důchod?

Důchod je dávka důchodového pojištění, která se vyplácí v případě stáří, invalidity a úmrtí živitele. Důchody dělíme na:

  • starobní,
  • invalidní,
  • vdovský a vdovecký,
  • sirotčí.

V minulosti byly v českém (československém) důchodovém systému zahrnuty i další důchody jako například:

  • za výsluhu let,
  • manželky,
  • sociální,
  • osobní.

Tyto důchody v dnešní době již neexistují.


Diskuse čtenářů