Co je to společná domácnost?

Společnou domácností se rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.


Diskuse čtenářů