Vyplácí se důchod dopředu nebo zpětně?

Důchody se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách, které určuje plátce důchodu, tj. Česká správa sociálního zabezpečení. Důchod se tedy nevyplácí “na daný měsíc” nebo zpětně.

Např. důchod vyplacený 10. února je vyplacen na období od 10. února do 9. března. Následně je 10. března vyplacen důchod na 10. března až 9. dubna atd.

Výše uvedené se týká všech v Česku vyplácených důchodů, tj. starobního důchodu, předčasného starobního důchodu, invalidních důchodů, vdovských, vdoveckých i sirotčích důchodů.

Zákonná úprava
§ 116 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Dávky důchodového pojištění se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky, nestanoví-li se dále jinak.


Diskuse čtenářů