Co je to invalidní důchod z mládí?

Invalidní důchod z mládí je označení invalidní důchodu třetího stupně, který je přiznáván od 18 let věku. Pro přiznání invalidního důchodu z mládí není třeba získat žádnou dobu pojištění, protože v těchto případech není invalidní důchodce schopen, z důvodu zdravotního stavu, dobu pojištění získat.

Invalidní důchod z mládí naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v § 42.

Zákonná úprava
§ 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

(2) Výše procentní výměry invalidního důchodu osoby uvedené v odstavci 1 činí měsíčně 45 % výpočtového základu; pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně.


5 1 hlasující
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Kučerová
5 roky od zveřejnění

Dobrý večer, mám prosbu synovi jsme žádali o invalidní důchod , v prosinci mu bylo 18, let a v Listopadu 2018 jsme jej žádali, synovi po rozhodnutí uznali 3 stupen , o 80% Sníženou pracovní neschopností. čekáme ještě na rozhodnutí z Prahy. a já se vás ptám , v rozhodnutí o invalidity mu píšou že, Žádána je invalidita ke dni nároku (PnP pro dětský věk, nevím co toto znamená. děkuji moc za odpovědˇ.