Co je to redukční hranice?

Redukční hranice se používají při výpočtu důchodů. Uplatňují se při výpočtu výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu. Jak sám název napovídá, redukční hranice “redukují” (tj. snižují) osobní vyměřovací základ tím, že od určité “hranice” se pro výpočet hodnotí nižší část osobního vyměřovacího základu. Redukční hranice se od r. 1995 měnily následovně:

RokDo I. RH
se hodnotí
I. RHMezi I. a II. RH
se hodnotí
II. RHMezi II. a III. RH
se hodnotí
III. RHNad III. RH
se hodnotí
1996100 %5 00030 %10 00010 %--
1997100 %5 60030 %11 20010 %--
1998100 %5 90030 %11 80010 %--
1999100 %6 10030 %13 00010 %--
2000100 %6 30030 %14 20010 %--
2001100 %6 60030 %15 30010 %--
2002100 %7 10030 %16 80010 %--
2003100 %7 40030 %17 90010 %--
2004100 %7 50030 %19 20010 %--
2005100 %8 40030 %20 50010 %--
2006100 %9 10030 %21 80010 %--
2007100 %9 60030 %23 30010 %--
2008100 %10 00030 %24 80010 %--
2009100 %10 50030 %27 00010 %--
2010100 %10 50030 %27 00010 %--
do 29. 9. 2011100 %11 00030 %28 20010 %--
od 30. 9. 2011100 %10 88629 %28 69913 %98 96010%
2012100 %11 06128 %29 15916 %100 5488%
2013100 %11 38927 %30 02619 %103 5366%
2014100 %11 41526 %30 09322 %103 7683%
2015100 %11 70926 %106 4440 %--
2016100 %11 88326 %108 0240 %--
2017100 %12 42326 %112 9280 %

RH – redukční hranice

Zákonná úprava
§ 15 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 29 %, v roce 2012 se počítá 28 %, v roce 2013 se počítá 27 % a v roce 2014 se počítá 26 %,

c) z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 13 %, v roce 2012 se počítá 16 %, v roce 2013 se počítá 19 % a v roce 2014 se počítá 22 %,

d) z částky nad třetí redukční hranici se v období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011 počítá 10 %, v roce 2012 se počítá 8 %, v roce 2013 se počítá 6 % a v roce 2014 se počítají 3 %.

(2) V období po roce 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu (§ 16) tak, že

a) do částky první redukční hranice se počítá 100 %,

b) z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 26 %,

c) k částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

(3) V období od 30. září 2011 do 31. prosince 2014 činí první redukční hranice 44 % průměrné mzdy, druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy a třetí redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. V období po roce 2014 činí v kalendářním roce první redukční hranice 44 % průměrné mzdy a druhá redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. Částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

(4) Za průměrnou mzdu se pro účely tohoto zákona považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Průměrná mzda stanovená pro kalendářní rok podle věty první však nesmí být nižší než průměrná mzda stanovená pro bezprostředně předcházející kalendářní rok.

(5) Při stanovení výpočtového základu podle odstavců 1 až 4 se použijí redukční hranice platné pro rok přiznání důchodu.


Diskuse čtenářů