Co je to starobní důchod?

Starobní důchod je dávka důchodového pojištění, na kterou má pojištěnec nárok, pokud dosáhl zákonem stanoveného věku a získal potřebnou dobu pojištění.

Další informace naleznete na stránce o starobním důchodu.


Diskuse čtenářů