Kdo to je osoba blízká?

Za osoby blízké se pro účely zákona o důchodovém pojištění považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů.

Další informace o osobě blízké.


Diskuse čtenářů