Odejít do starobního důchodu v roce 2019 nebo 2020?

Jako už každoročně přinášíme srovnání výpočtu důchodu na konci roku 2019 s výpočtem v novém roce 2020. Mimo výše valorizace důchodu bývá tomto období nejčastější otázkou žadatelů o důchod dotaz na srovnání výhodnosti odchodu do starobního důchodu na konci roku s tím, že tento důchodu je valorizován, s výhodností odchodu od ledna roku následujícího. Kdy je vhodné odejít do důchodu na přelomu let 2019 a 2020? Na konci roku 2019 s nárokem na valorizaci nebo až v roce 2020?

Srovnání výpočtů není tak jednoznačné, jako tomu bylo v minulých letech. Je tomu tak především proto, že valorizace důchodu od lednové splátky důchodu 2020 byla uměle navýšena o pevnou částku 151 Kč, o kterou se všem zvyšuje procentní výměra důchodu. Může se tak stát, že zvalorizovaný důchod vychází vyšší než nový výpočet i naopak. Obecně platí, že čím je důchod vyšší, tím je i větší šance na lepší výpočet v novém roce. Rozdíly však ve většině případů nejsou velké a kvůli valorizaci většinou nemá smysl uvažovat o předčasném důchodu, ale stejně tak se většinou nevyplatí posouvat datum přiznání důchodu na datum v novém roce.

Následující výpočty srovnávají výši starobního důchodu za vždy stejných podmínek – 45 let pojištění, řádný starobní důchod. Jednotlivé výpočty se liší výší výdělků (vyměřovacích základů). Výdělky z roku 2019 jsou hodnoceny pouze pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2020.

Jak se starobní důchod počítá a kalkulačku k výpočtu důchodu naleznete zde.

Výdělky na úrovni minimální mzdy

Při výpočtu bylo počítáno s následujícími vyměřovacími základy (hrubými výdělky):

1986 20 000
1987 20 000
1988 20 000
1989 20 000
1990 20 000
1991 24 000
1992 26 400
1993 26 400
1994 26 400
1995 26 400
1996 30 000
1997 30 000
1998 31 800
1999 41 100
2000 51 000
2001 60 000
2002 68 400
2003 74 400
2004 80 400
2005 86 220
2006 93 156
2007 96 000
2008 96 000
2009 96 000
2010 96 000
2011 96 000
2012 96 000
2013 98 500
2014 102 000
2015 110 400
2016 118 800
2017 132 000
2018 146 400
2019 160 200

Z výše uvedených výdělků bude výše důchodu v roce 2019 činit 11.454 Kč, po valorizaci důchodu od ledna 2020 12.251 Kč. Výše starobního důchodu přiznaného v roce 2020 bude činit 12.218 Kč, tj. o 33 Kč méně než zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2019. Rozdíl je tedy poměrně malý a nemá smysl kvůli němu odcházet do předčasného důchodu (krácení by bylo vyšší).


Výdělky na úrovni 1,5násobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 30 000
1987 30 000
1988 30 000
1989 30 000
1990 30 000
1991 36 000
1992 39 600
1993 39 600
1994 39 600
1995 39 600
1996 45 000
1997 45 000
1998 47 700
1999 61 650
2000 76 500
2001 90 000
2002 102 600
2003 111 600
2004 120 600
2005 129 330
2006 139 734
2007 144 000
2008 144 000
2009 144 000
2010 144 000
2011 144 000
2012 144 000
2013 147 750
2014 153 000
2015 165 600
2016 178 200
2017 198 000
2018 219 600
2019 240 300

Z výše uvedených výdělků by v roce 2019 vyšel starobní důchod 13.649 Kč, po lednové valorizaci v roce 2020 pak 14.560 Kč. Důchod přiznaný v roce 2020 by činil 14.551 Kč, tj. o 9 Kč méně. Rozdíl je tedy opět velmi malý a např. výdělek v posledním roce zvýšený o cca 20.000 Kč by už znamenal na korunu stejný výpočet. Opět tedy nemá smysl s datem přiznání moc “hýbat”.


Výdělky na úrovni dvojnásobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 40 000
1991 48 000
1992 52 800
1993 52 800
1994 52 800
1995 52 800
1996 60 000
1997 60 000
1998 63 600
1999 82 200
2000 102 000
2001 120 000
2002 136 800
2003 148 800
2004 160 800
2005 172 440
2006 186 312
2007 192 000
2008 192 000
2009 192 000
2010 192 000
2011 192 000
2012 192 000
2013 197 000
2014 204 000
2015 220 800
2016 237 600
2017 264 000
2018 292 800
2019 320 400

V případě odchodu do starobního důchodu na konci roku 2019, bude starobní důchod činit 14.712 Kč, po valorizaci 15.678 Kč. Starobní důchod přiznaný od ledna 2020 bude činit 15.686 Kč, což je o 8 Kč více než zvalorizovaný důchod roku 2019. Rozdíl je tedy opět zanedbatelný.


Výdělky na úrovni průměrné mzdy

Počítáno bylo s následující výší vyměřovacích základů (výdělků)
Pozn.: Není počítáno s přesnou průměrnou mzdou, ale s prostým dvanáctinásobkem všeobecného vyměřovacího základu, což je hodnota o něco nižší. Pro srovnání výpočtů to však není podstatné

1986 35 568
1987 36 312
1988 37 140
1989 38 040
1990 39 432
1991 45 504
1992 55 728
1993 69 804
1994 82 752
1995 98 064
1996 116 112
1997 128 352
1998 140 316
1999 151 860
2000 161 880
2001 175 680
2002 188 532
2003 201 228
2004 214 584
2005 225 708
2006 240 600
2007 258 324
2008 279 360
2009 289 092
2010 294 312
2011 301 116
2012 310 836
2013 310 836
2014 316 284
2015 325 872
2016 339 000
2017 361 870
2018 390 120
2019 418 014

Starobní důchod z výše uvedených výdělků (vyměřovacích základů) přiznaný v roce 2019 bude činit 16.191 Kč, po valorizaci se zvýší na 17.234 Kč. Starobní důchod přiznaný v lednu 2020 bude činit 17.257 Kč, což je o 23 Kč více. Opět jde o zanedbatelný rozdíl.


OSVČ na minimálním povinném pojistném

V následujícím výpočtu byl v letech 1986 až 1989 zvolen hrubý roční výdělek 40.000 Kč. Od roku 1990 je počítáno s minimálním pojistným na sociální pojištění OSVČ:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 4 800
1991 4 800
1992 24 000
1993 13 200
1994 13 200
1995 15 000
1996 15 000
1997 16 800
1998 17 700
1999 18 300
2000 18 900
2001 19 800
2002 21 300
2003 22 200
2004 40 416
2005 48 288
2006 56 508
2007 60 420
2008 64 680
2009 70 668
2010 71 136
2011 74 220
2012 75 420
2013 77 652
2014 77 832
2015 79 836
2016 81 024
2017 84 696
2018 89 940
2019 98 100

Z výše uvedených vyměřovacích základů by starobní důchod v roce 2019 vyšel 9.951 Kč. Od lednové splátky by byl zvalorizován na 10.670 Kč. V roce 2020 by výše starobního důchodu činila 10.562 Kč, což je o 108 Kč méně.


Shrnutí výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2019 a 2020

Letošní srovnání výpočtů není tak jednoznačné, jak tomu bylo v minulém roce, kdy byl výpočet v novém roce (2019) výrazně výhodnější. Ve většině případů nebude mít smysl posouvat datum přiznání do nového roku – např. pokud nárok na starobní důchod vzniká 1. prosince 2019 – musel by se žadatel “vzdát” důchodu za celý měsíc a získal by např. 100 Kč navíc. Bylo by třeba počítat s velmi dlouhou dobou návratnosti.

Př.: Pan Novák dosáhne důchodového věku 1. 12. 2019. Zatím plánuje být dál výdělečně činný a rozhoduje se, zda odejít do starobního důchodu k 1. 12. 2019 nebo počkat až na 1. 1. 2020. Pan Novák pobíral po celou dobu hrubou mzdu blížící se průměrné a k 1. 12. 2019 mu vychází starobní důchod 16.191 Kč. Po valorizaci by od lednové splátky důchodu pobíral 17.234 Kč. Pokud si požádá o důchod až od 1. 1. 2020, bude pobírat starobní důchod ve výši 17.257 Kč. Získá tak měsíčně navíc pouhých 23 Kč a to za cenu vzdání se celé jedné splátky důchodu (16.191 Kč). Návratnost by pak byla stěží akceptovatelných více než 58 let (16191 / 23 / 12 měsíci).

Obecně při rozhodování platí, že čím jsou vyšší výdělky, tím je nový výpočet výhodnější. U nízkých důchodů může být i předčasný důchod přiznaný v roce 2019 po valorizaci srovnatelný s méně pokráceným předčasným důchodem (pokráceným méně o jedno 90denní období) nebo s řádným starobním důchodem přiznaným v roce 2020.

Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2019 a 2020

 2019po valorizaci2020rozdíl
minimální mzda11 454 Kč12 251 Kč12 118 Kč-33 Kč
1,5x minimální mzda13 649 Kč14 560 Kč14 551 Kč-9 Kč
2x minimální mzda14 712 Kč15 678 Kč15 686 Kč8 Kč
průměrná  mzda16 191 Kč17 234 Kč17 257 Kč23 Kč
2x průměrná  mzda21 925 Kč23 267 Kč23 367 Kč100 Kč
OSVČ minima (80. léta: 40000 Kčs)9 951 Kč10 670 Kč10 562 Kč-108 Kč
OSVČ minima (80. léta: 50000 Kčs)10 679 Kč11 436 Kč11 314 Kč-122 Kč

0 0 hlasující
Hodnocení článku
2 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Václav
11 měsíce/ů od zveřejnění

Dobrý den,
doplňte prosím do článku redukční hranice platné pro výpočet důchodu od 1.1.2020 a násobitele (např. 26% od -do) a koeficienty, kterými se násobí výdělky od roku 1986 do roku 2019. Vaše porovnání odchodu do důchodu 2019 / 2020 už s těmito red. hranicemi a koeficienty počítá? Děkuji