Odejít do starobního důchodu v roce 2018 nebo 2019?

Jako už každoročně přinášíme srovnání výpočtu důchodu na konci roku 2018 s výpočtem v novém roce 2019. Mimo výše valorizace důchodu bývá tomto období nejčastější otázkou žadatelů o důchod dotaz na srovnání výhodnosti odchodu do starobního důchodu na konci roku s tím, že tento důchodu je valorizován, s výhodností odchodu od ledna roku následujícího. Kdy je vhodné odejít do důchodu na přelomu let 2018 a 2019? Na konci roku 2018 s nárokem na valorizaci nebo až v roce 2019?

Výsledek prozradím ihned na začátku. VÝPOČET ROKU 2019 JE VYŠŠÍ a důchody přiznané v roce 2019 jsou vyšší, než důchody za jinak stejných podmínek přiznané v roce 2018 a zvalorizované. Kvůli valorizaci nemá smysl uvažovat o předčasném důchodu (dokonce jsem se setkal s “touhou” odejít kvůli valorizaci od ledna 2019 do předčasného důchodu o více než rok) a pokud někomu vzniká nárok na starobní důchod ke konci roku 2018, je vhodné zvážit posunutí data přiznání na rok 2019.

Následující výpočty srovnávají výši starobního důchodu za vždy stejných podmínek – 45 let pojištění, řádný starobní důchod. Jednotlivé výpočty se liší výší výdělků (vyměřovacích základů). Výdělky z roku 2018 jsou hodnoceny pouze pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2019.

Jak se starobní důchod počítá a kalkulačku k výpočtu důchodu naleznete zde.

Výdělky na úrovni minimální mzdy

Při výpočtu bylo počítáno s následujícími vyměřovacími základy (hrubými výdělky):

1986 20 000
1987 20 000
1988 20 000
1989 20 000
1990 20 000
1991 24 000
1992 26 400
1993 26 400
1994 26 400
1995 26 400
1996 30 000
1997 30 000
1998 31 800
1999 41 100
2000 51 000
2001 60 000
2002 68 400
2003 74 400
2004 80 400
2005 86 220
2006 93 156
2007 96 000
2008 96 000
2009 96 000
2010 96 000
2011 96 000
2012 96 000
2013 98 500
2014 102 000
2015 110 400
2016 118 800
2017 132 000
2018 158 400

Z výše uvedených výdělků bude výše důchodu v roce 2018 činit 10.202 Kč, po valorizaci důchodu od ledna 2019 11.028 Kč. Výše starobního důchod přiznaného v roce 2019 bude činit 11.474 Kč, tj. o 446 Kč víc než zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2018.


Výdělky na úrovni 1,5násobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 30 000
1987 30 000
1988 30 000
1989 30 000
1990 30 000
1991 36 000
1992 39 600
1993 39 600
1994 39 600
1995 39 600
1996 45 000
1997 45 000
1998 47 700
1999 61 650
2000 76 500
2001 90 000
2002 102 600
2003 111 600
2004 120 600
2005 129 330
2006 139 734
2007 144 000
2008 144 000
2009 144 000
2010 144 000
2011 144 000
2012 144 000
2013 147 750
2014 153 000
2015 165 600
2016 178 200
2017 198 000
2018 237 600

Z výše uvedených výdělků by v roce 2018 vyšel starobní důchod 12.215 Kč, po lednové valorizaci v roce 2019 pak 13.109 Kč. Důchod přiznaný v roce 2019 by činil 13.657 Kč, tj. o 548 Kč více.


Výdělky na úrovni dvojnásobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 40 000
1991 48 000
1992 52 800
1993 52 800
1994 52 800
1995 52 800
1996 60 000
1997 60 000
1998 63 600
1999 82 200
2000 102 000
2001 120 000
2002 136 800
2003 148 800
2004 160 800
2005 172 440
2006 186 312
2007 192 000
2008 192 000
2009 192 000
2010 192 000
2011 192 000
2012 192 000
2013 197 000
2014 204 000
2015 220 800
2016 237 600
2017 264 000
2018 316 800

V případě odchodu do starobního důchodu na konci roku 2018, bude starobní důchod činit 13.191 Kč, po valorizaci 14.118 Kč. Starobní důchod přiznaný od ledna 2019 bude činit 14.723 Kč, což je o 605 Kč více než zvalorizovaný důchod roku 2018.


Výdělky na úrovni průměrné mzdy

Počítáno bylo s následující výší vyměřovacích základů (výdělků)
Pozn.: Není počítáno s přesnou průměrnou mzdou, ale s prostým dvanáctinásobkem všeobecného vyměřovacího základu, což je hodnota o něco nižší. Pro srovnání výpočtů to však není podstatné

1986 35 568
1987 36 312
1988 37 140
1989 38 040
1990 39 432
1991 45 504
1992 55 728
1993 69 804
1994 82 752
1995 98 064
1996 116 112
1997 128 352
1998 140 316
1999 151 860
2000 161 880
2001 175 680
2002 188 532
2003 201 228
2004 214 584
2005 225 708
2006 240 600
2007 258 324
2008 279 360
2009 289 092
2010 294 312
2011 301 116
2012 310 836
2013 310 836
2014 316 284
2015 325 872
2016 339 000
2017 361 870
2018 392 378

Starobní důchod z výše uvedených výdělků (vyměřovacích základů) přiznaný v roce 2018 bude činit 14.549 Kč, po valorizaci se zvýší na 15.522 Kč. Starobní důchod přiznaný v lednu 2019 bude činit 16.193 Kč, což je o 671 Kč více.


OSVČ na minimálním povinném pojistném

V následujícím výpočtu byl v letech 1986 až 1989 zvolen hrubý roční výdělek 40.000 Kč. Od roku 1990 je počítáno s minimálním pojistným na sociální pojištění OSVČ:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 4 800
1991 4 800
1992 24 000
1993 13 200
1994 13 200
1995 15 000
1996 15 000
1997 16 800
1998 17 700
1999 18 300
2000 18 900
2001 19 800
2002 21 300
2003 22 200
2004 40 416
2005 48 288
2006 56 508
2007 60 420
2008 64 680
2009 70 668
2010 71 136
2011 74 220
2012 75 420
2013 77 652
2014 77 832
2015 79 836
2016 81 024
2017 84 696
2018 89 940

Z výše uvedených vyměřovacích základů by starobní důchod v roce 2018 vyšel 8.873 Kč. Od lednové splátky by byl zvalorizován na 9.653 Kč. V roce 2019 by výše starobního důchodu činila 9.951 Kč, což je o 298 Kč více.


Shrnutí výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2018 a 2019

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že výpočet starobního důchodu v roce 2019 je opět výhodnější, než výpočet starobního důchodu v předchozím roce 2018, který bude valorizovaný. Rozdíly se pohybují v nižších stokorunách u nižších důchodů (u OSVČ platících si dlouhodobě minimální sociální pojištění), až po částky atakující tisíc korun u vysokých důchodů (další srovnání přináší tabulka níže). Při rozhodování je třeba brát do úvahy všechny souvislosti. Např. je na zvážení, zda se vyplatí čekat na rok 2019 žadateli, který má nárok na důchod např. 1. prosince 2018 – musí se “vzdát” důchodu za celý měsíc a získá tím např. 600 Kč. Je tedy třeba počítat s určitou dobou návratnosti.

Př.: Pan Novák dosáhne důchodového věku 1. 12. 2018. Zatím plánuje být dál výdělečně činný a rozhoduje se, zda odejít do starobního důchodu k 1. 12. 2018 nebo počkat až na 1. 1. 2019. Pan Novák pobíral po celou dobu hrubou mzdu blížící se průměrné a k 1. 12. 2018 mu vychází starobní důchod 14.549 Kč. Po valorizaci by od lednové splátky důchodu pobíral 15.522 Kč. Pokud si požádá o důchod až od 1. 1. 2019, bude pobírat starobní důchod ve výši 16.193 Kč. Získá tak měsíčně navíc 671 Kč. Při rozhodování však musí zohlednit, že nedostane důchod za období od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018, tj. vzdá se částky 14.549 Kč. Návratnost takového postupu je 14.549 / 671, tj. 22 měsíců, tj. necelé 2 roky. Pokud pan Novák zvolí odchod do starobního důchodu k 1. 1. 2019, bude trvat 2 roky pobírání důchodu, než se mu tento postup začne vyplácet.

Obecně při rozhodování platí, že čím vyšší výdělky, tím je vhodnější odejít do důchodu až v roce 2019. Je však třeba brát do úvahy výše popsanou návratnost.

Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2018 a 2019

 2018po valorizaci2019rozdíl
minimální mzda10 202 Kč11 028 Kč11 474 Kč446 Kč
1,5x minimální mzda12 215 Kč13 109 Kč13 657 Kč548 Kč
2x minimální mzda13 191 Kč14 118 Kč14 723 Kč605 Kč
průměrná  mzda14 549 Kč15 522 Kč16 193 Kč671 Kč
2x průměrná  mzda19 807 Kč20 959 Kč21 927 Kč968 Kč
OSVČ minima (80. léta: 40000 Kčs)8 879 Kč9 653 Kč9 951 Kč298 Kč
OSVČ minima (80. léta: 50000 Kčs)9 561 Kč10 365 Kč10 679 Kč314 Kč

0 0 hlasující
Hodnocení článku
6 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ladislav
1 rok od zveřejnění

Nad poslední tabulkou “Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2018 a 2019” je uvedena věta: “Obecně při rozhodování platí, že čím vyšší výdělky, tím je vhodnější odejít do důchodu až v roce 2018. Je však třeba brát do úvahy výše popsanou návratnost.”

Myslím, že v citované větě je mylně uveden r. 2018 a že správně měl být uveden r. 2019.

Mirek K.
1 rok od zveřejnění
Reakce na:  K. Mařík

” Je však třeba brát do úvahy výše popsanou návratnost.”
Když mám nárok na důchod např. v říjnu 2018 a požádat o důchod v lednu 2019, tak budu mít důchod vyšší a zpětně mi vyplatí důchod za říjen, listopad, prosinec 2018 nebo se mýlím?

jirka
2 roky od zveřejnění

Pokud lze stanovit výše důchodu v roce 2019, pak pan Mařík musí znát nové redukční hranice pro rok 2019. Jaké tedy budou?