K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
důchod, důchody
DŮCHOD: STAROBNÍ | PŘEDČASNÝ | INVALIDNÍ | VDOVSKÝ | VDOVECKÝ | SIROTČÍ | PŘEDDŮCHOD

Výpočet starobního důchodu při pobírání částečného důchodu

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o informaci, mám 4 roky do starobního důchodu, pobírám částečný invalidní důchod a pracuji. Z jakého období se mě starobní důchod bude počítat a započítává-li se i invalidní důchod. Dále prosím o informaci má-li v současné době vliv výše mého výdělku do odchodu do starobního důchodu na jeho výpočet?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu

Běžný výpočet starobního důchodu je sám o sobě poměrně složitý. U žadatelů, kteří v minulosti pobírali, či nyní pobírání invalidní důchod - a je lhostejno jaký druh - se výpočet ještě komplikuje. Výpočet ve vašem případě bude proveden dvěma způsoby a důchod vám bude přiznán ve výši, která pro vás bude výhodnější:

  1. Bude vám spočítán důchod jako každému jinému občanovi - pobírání částečného invalidního důchodu se připočte k výdělkům, ale pouze do roku 1995 (pokud již byl částečný invalidní důchod v té době pobírán). Jinak je ale tento výpočet naprosto totožný s výpočtem důchodu každého jiného občana.
  2. Druhý způsob výpočtu vychází z myšlenky, že pokud člověk odejde do částečného invalidního důchodu (dnes invalidity prvního nebo druhého stupně), klesnou mu zřejmě příjmy, za což by ale neměl být trestán. Starobní důchod se tedy vypočte z výdělků, který byly použity pro výpočet částečného invalidního důchodu. Teď si jistě říkáte, že v té době byly výdělky nižší v porovnání s tím, kolik se bere dnes (samozřejmě záleží, jak dlouho již důchod pobíráte), ale nemusíte mít strach. Tento, zjednodušeně řečeno "průměrný výdělek", je řádně přepočten koeficientem, aby bylo dosaženo současné hodnoty.

Důchod tedy bude vypočítán těmato dvěma způsoby a bude vám přiznán ten vyšší. Obecně mohu říct, že ve většině případů bývá výhodnější druhý způsob výpočtu důchodu. Pokud tedy nyní nemáte výrazně vyšší příjmy než v minulosti, současná výše příjmů váš starobní důchod pravděpodobně neovlivní.

Upozorňuji, že vše výše uvedené je uváděno značně zjednodušeně a tak, aby informaci pochopil i laik. Přesně tuto situaci řeší § 19 zákona o důchodovém pojištění:
Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový základ stanovený podle věty první a druhé. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobně.

K. Mařík

CHCI ŽÁDAT O
Starobní důchod
Předčasný důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Vdovecký důchod
Sirotčí důchod
Předdůchod

POBÍRÁM
Starobní důchod
Předčasný důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod
Vdovecký důchod
Sirotčí důchod

Důležité
Výpočet důchodu
Poradna
- starobní důchody
- invalidní důchody
- pozůstalostní důchody
- předdůchody

Ostatní
Valorizace
Kontakty na OSSZ
PSSZ Praha
Zákony
Důchodový slovník

Vyhledávání
Ochrana osobních údajů, kontakty, podmínky.